Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Achtanna & Ionstraimí Reachtúla

Mar aon le cumhachtaí áirithe den dlí coiteann tá a lán cumhachtaí agus feidhmeanna reachtúla ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Féadfaidh cumhachtaí reachtúla den sort sin údarás a thabhairt don Aire gníomhú trí leas a bhaint as ionstraimí reachtúla.  Má tharlaíonn sé, mar shampla, go nglacann stáit páirt i gcoinbhinsiún idirnáisiúnta atá ina chuid de dhlí na hÉireann, d'fhéadfadh sé a bheith riachtanach ionstraim reachtúil a achtú chun é sin a chur san áireamh.

Is féidir Achtanna an Oireachtas agus ionstraimí reachtúla a fháil ó Leabhar Reachtanna na hÉireann ar shuíomh gréasáin Oifig an Ard-Aighne.

Déanann an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí cothabháil ar Liosta Rangaithe Reachtaíochta (Achtanna-i-bhFeidhm) in Éirinn chomh maith. Tá na hachtanna agus na hionstraimí reachtúla a bhaineann leis an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála leagtha amach thíos. Ní féidir glacadh leis gur eolas cuimsitheach nó dlíthiúil atá ann agus d’fhéadfadh sé go bhfuil ionstraimí ar leith aisghairthe nó cúlghairthe.

  • Achtanna
  • I.R. 2010 go dáta
  • I.R. 2000 - 2009
  • I.R. 1990 - 1999
  • S.I. 1935 - 1989

Achtanna

Achtanna

An tAcht Aerloingseoireachta (Eurocontrol) 1983
Acht na nEachtrannach 1935
An tAcht Eadrána 1980
An tAcht Eadrána 2010
An tAcht Eitlíochta 2006

An tAcht um Airm Bhitheolaíocha 2011
An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999
An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (Leasú) 2002
An tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann (Leasú) 2006

An tAcht um Iompar Earraí Contúirteacha de Bhóthar 1998
An tAcht um Fhuadach Leanaí agus Forghníomhú Orduithe Coimeádta 1991
An tAcht um Chnuas-Mhuinisin agus Mianaigh Frithphearsanra 2008
An tAcht um Choinbhinsiúin Chonsalachta 1954
An tAcht um Cheartas Coiriúil 1994
An Acht um Cheartas Coiriúil (Gáinneáil Aindleathach ar Muir) 2003
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe) 2000
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach) 2008

An tAcht um Oifigigh Taidhleoireachta agus Consalachta (Seirbhísí a Sholáthar) 1993
Na hAchtanna um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta 1967-2006

An tAcht um Malartú Oideachasúil (Éire agus Stáit Aontaithe Mheiriceá) 1991
An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach 2003
Acht na gComhphobal Eorpach 2007
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 2006
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 2003
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 2002
Acht na gComhphobal Eorpach agus Chónaidhm na hEilvéise 2001
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1998
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1995
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1994
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1993
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1992
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1986
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) (Uimh. 2) 1985
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1985
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1979
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1997
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1973
Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 2012
Acht na gComhphobal Eorpach 1972
Acht an Aontais Eorpaigh 2009
Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú) 2002
An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur) 1987
An tAcht um Eiseachadadh (Coinbhinsiúin an Aontais Eorpaigh) 2001

An tAcht Iascaigh (Leasú) 2003
An tAcht Airgeadais 2007

An tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962
An tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive  (Leasú) 1998

An tAcht Inimirce 1999
An tAcht Inimirce 2003
An tAcht um Údarás Eitlíochta na hÉireann 1993
Acht Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann 2001

An tAcht um Dhlínse Cúirteanna (Coinbhinsiúin Mhuirí) 1989
An tAcht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas 1998
An tAcht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (Leasú) 2012

An tAcht Cothabhála 1994
An tAcht um Dhlínse Mhuirí 1959
An tAcht Airí agus Rúnaithe 1924

An tAcht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997

Acht na bPasanna 2008
An tAcht um Chosaint Leanaí (Coinbhinsiún na Háige) 2000

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch 1991
Acht na nDídeanaithe 1996

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh 2) 1993
An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007

An tAcht um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu 1995

I.R. 2010 go dáta

I.R. 2010 go dáta

2013

S.I. 46/2013 Diplomatic and Consular Fees Regulations 2013

S.I. 119/2013  Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations 2013

S.I. 143/2013 European Communities (Amendment) Act 2012 (Commencement) Order 2013

S.I. 226/2013  European Communities (Amendment) Act 2012 (Commencement) (No.2) Order 2013

S.I. 416/2013 Extradition Act 1965 (Application of Part ll) Order 2013

2012

S.I. 222/2012 Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008 (Section 4) Order 2012

S.I. 252/2012 European Communities (Amendment) Act 2012 (Commencement) Order 2012

2011

S.I. 5/2011 Cluster Munitions and Anti-Personnel Mines Act 2008 (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction) Order 2011  

S.I. 6/2011 Cluster Munitions and Anti-Personnel Mines Act 2008 (Convention on Cluster Munitions) Order 2011  

S.I. 43/2011 International Seabed Authority (Privileges and Immunities) Order 2011  

S.I. 44/2011 International Tribunal for the Law of the Sea (Privileges and Immunities) Order 2011  

S.I. 47/2011 Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations 2011  

S.I. 59/2011 Extradition Act 1965 (Application of Part II) Order 2011  

S.I. 60/2011 Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008 (Section 4) Order 2011  

S.I. 246/2011 ‌Foreign Affairs (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2011  

S.I. 247/2011 Promotion of Foreign Trade (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2011  

S.I. 364/2011 Union for the Protection of New Varieties of Plants (Designation) Order 2011  

S.I. 400/2011 Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991 (Hague Convention) Order 2011  

S.I. 431/2011 Appointment of Special Advisers (Tánaiste and Minister for Foreign Affairs and Trade) Order 2011  

S.I. 561/2011‌ Criminal Justice (Mutual Assistance) Act, 2008 (Section 4) (No. 2) Order 2011

S.I. 734/2011 Appointment of Special Adviser (Minister of State at the Department of Foreign Affairs and Trade) Order 2011  

2010

S.I. 42/2010 Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008 (Section 4) Order 2010  

S.I. 43/2010 Extradition (European Union Conventions) Act 2001 (Section 4) Order 2010

S.I. 44/2010 Extradition (European Union Conventions) Act 2001 (Section 10) Order 2010  

S.I. 45/2010 Extradition Act 1965 (Application of Part II) (Amendment) Order 2010  

S.I. 172/2010 Appointment of Special Adviser (Minister of State at the Department of Foreign Affairs) (No. 2) Order 2010  

S.I. 173/2010 Appointment of Special Adviser (Minister of State at the Department of Foreign Affairs) Order 2010         

S.I. 365/2010 Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations 2010         

S.I. 372/2010 Criminal Justice (Mutual Assistance) Act 2008 (Section 4) (No. 3) Order 2010       

S.I. 550/2010 Designation Order re Maritime Analysis Operations Centre - Narcotics  

S.I. 682/2010 Protection of Children (Hague Convention) Act 2000 (Section 15) Order 2010  

S.I. 685/2010 Appointment of Special Adviser (Minister for Foreign Affairs) Order 2010.

I.R. 2000 - 2009

I.R. 2000 - 2009

2009

S.I. 9/2009 Extradition Act 1965 (Application of Part II) (Amendment) Order 2009  

S.I. 21/2009 Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations 2009  

S.I. 163/2009 Continental Shelf (Designated Areas) Order 2009  

S.I. 328/2009 European Centre for Medium-range Weather Forecasts (Privileges and Immunities) Order 2009

S.I. 405/2009 European Forest Institute (Designation) Order 2009  

S.I. 408/2009 Foreign Births (Amendment) Regulations 2009  

S.I. 410/2009 Cluster Munitions and Anti-personnel Mines Act 2008 (Commencement) Order 2009  

S.I. 451/2009 European Union Act 2009 (Commencement) Order 2009  

2008

S.I. 220/2008 Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act, 1991 (Section 4) (Hague Convention) Order, 2008  

S.I. 412/2008 Passports Act 2008 (Commencement) Order 2008  

S.I. 413/2008 Passports (Appeals) Regulations 2008

S.I. 414/2008 Passports (Periods of Validity) Regulations 2008  

S.I. 483/2008 Appointment of Special Advisers (Minister for Foreign Affairs) Order 2008

S.I. 484/2008 Appointment of Special Adviser (Minister of State at the Department of Foreign Affairs) Order 2008

S.I. 485/2008 Appointment of Special Adviser (Minister of State at the Department of Foreign Affairs) No. 2 (Order 2008)

2007

S.I. 18/2007 European Arrest Warrant Act 2003 (Designated Member States) Order 2007

S.I. 38/2007 European Communities (Amendment) Act 2006 (Commencement) Order 2007

S.I. 39/2007 European Communities (Amendment) Act 2006 (Commencement) Regulations 2007

S.I. 59/2007 European Arrest Warrant Act 2003 (Designated Member States) (No. 2) Order 2007

S.I. 121/2007 European Communities (Enforcement of Community Judgments, Orders and Decisions) Regulations 2007

S.I. 553/2007 Tampere Convention (Privileges and Immunities) Order 2007

S.I. 659/2007 Transfer of Execution of Sentences Act 2005 (Designated Countries) Order 2007

S.I. 778/2007 Appointment of Special Adviser (Minister for Foreign Affairs) Order 2007

S.I. 779/2007 Appointment of Special Adviser (Minister of State at the Department of Foreign Affairs) Order 2007

S.I. 780/2007 Appointment of Special Adviser (Minister for Foreign Affairs) (No. 2) Order 2007 

2006

S.I. 454/2006 Asian Development Bank (Designation and Immunities) Order 2006

S.I. 568/2006 European Communications Office (ECO) (Status and Privileges) Order 2006

S.I. 569/2006 International Telecommunications Satellite Organisation (ITSO) (Privileges and Immunities) Order 2006

S.I. 570/2006 European Telecommunications Satellite Organisation (EUTELSAT) (Privileges and Immunities) Order 2006

2005 

S.I. 1/2005      Irish Nationality and Citizenship Regulations 2005
S.I. 27/2005    European Arrest Warrant Act 2003 (Designated Member States) Order 2005
S.I. 240/2005  European Arrest Warrant Act 2003 (Designated Member States) (No. 2) Order 2005
S.I. 289/2005  Criminal Justice Act 1994 (Section 37(1)) Order 2005
S.I. 326/2005  Radiological Protection Act 1991 (Designation of Convention Countries) Order 2005

S.I. 374/2005  Extradition Act 1965 (Application of Part II) (Amendment) Order, 2005
S.I. 391/2005  Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations 2005

2004

S.I. 4/2004       European Arrest Warrant Act 2003 (Designated Member States) Order 2004

S.I. 46/2004     Fisheries (Amendment) Act 2003 (Section 23) Order 2004
S.I. 82/2004     Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations 2004
S.I. 130/2004   European Arrest Warrant (Designated Member States) (No 2) Order 2004

S.I. 183/2004   European Communities (Amendment) Act 2003 (Commencement) Order 2004

S.I. 206/2004   European Arrest Warrant (Designated Member States) (No 3) Order 2004

S.I. 400/2004   European Arrest Warrant (Designated Member States) (No 4) Order 2004

S.I. 449/2004   European Arrest Warrant (Designated Member States) (No 5) Order 2004

S.I. 532/2004   European Arrest Warrant (Designated Member States) (No 6) Order 2004 

S.I. 587/2004   Extradition Act, 1965 (Application of Part II) (Amendment) Order, 2004        

S.I. 725/2004   Extradition Act, 1965 (Application of Part II) (Amendment) (No.2) Order, 2004

S.I. 830/2004   Appointment of Special Adviser (Minister for Foreign Affairs) Order 2004         

S.I. 831/2004   Appointment of Special Adviser (Minister of State at the Department of Foreign Affairs) Order 2004

S.I. 914/2004 Athetna (Designation and Immunities) Order 2004

2003

S.I. 30/2003   European Communities (Amendment) Act, 2002 (Commencement) Order, 2003
S.I. 479/2003 Extradition Act, 1965 (Application of Part II) (Amendment) Order, 2003        
S.I. 649/2003 Extradition Act, 1965 (Application of Part II) (Amendment) (No.2) Order, 2003

2002

S.I. 82/2002 The ACP-EC Partnership Agreement of Cotonou (Privileges and Immunities) Order, 2002

S.I. 89/2002 The International Organisation for Migration (Designation) Order, 2002

S.I. 173/2002  Extradition Act, 1965 (Application of Part II) (Amendment) Order, 2002       
S.I. 195/2002  European Communities and Swiss Confederation Act 2001(Commencement) Order, 2002
S.I. 359/2002  Freedom of Information Act 1997 (Prescribed Bodies) Regulations, 2002
S.I. 404/2002  Appointment of Special Adviser Order, 2002

S.I. 476/2002 International Organisation of Vine and Wine (Designation) Order, 2002

2001

S.I. 117/2001   Diplomatic and Consular Fees Regulations, 2001
S.I. 507/2001   Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991 (Section 4) (Hague Convention) Order, 2001
S.I. 508/2001   Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991 (Section 18) (Luxembourg Convention) Order, 2001

2000

S.I. 6/2000     Geneva Conventions (Amendment) Act 1998 (Commencement) Order, 2000
S.I. 39/2000   Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments Act 1998(Section 17(2)) (Declaration) Order, 2000
S.I. 40/2000   Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments Act 1998 (Section 4(2)) (Declaration) Order, 2000
S.I. 41/2000   Arbitration Act, 1980 ( New York Convention) Order, 2000
S.I. 176/2000 Appointment of Special Adviser Order, 2000
S.I. 194/2000 Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 2000
S.I. 474/2000 Extradition Act, 1965 (Application of Part II) Order, 2000

I.R. 1990 - 1999

I.R. 1990 - 1999

1999

S.I. 166/1999   European Communities (Amendment) Act 1998 (Commencement) Order, 1999 S.I. 167/1999   European Communities (Amendment) Act 1998 (Commencement) Regulations, 1999

S.I. 168/1999   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1999

S.I. 247/1999   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) (No. 2) Regulations, 1999

S.I. 344/1999   Appointment of Special Advisers Order, 1999

1998

S.I. 237/1998   Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Acts, 1991 (Contracting States) (Luxembourg Convention) Order, 1998

S.I. 238/1998   Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Acts, 1991 (Contracting States) (Hague Convention) Order, 1998

S.I. 393/1998 Order Entitled Council of Europe (Privileges and Immunities) Order, 1998 

S.I. 459/1998   Diplomatic Relations and Immunities Acts 1967 and 1976, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (Designations and Immunities) Order, 1997

S.I. 476/1998   Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act, 1991 (Contracting States) (Hague Convention) (Amendment) Order, 1998


S.I. 477/1998   Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991 (Contracting States) (Hague Convention) (Revocation) Order, 1998

S.I. 478/1998   Child Abduction Abduction and Enforcement of Custody Orders Act, 1991 (Contracting States) (Hague Convention) (Section 4(1)(B)) Order, 1998

1997     

S.I. 63/1997     Criminal Justice Act 1994 (Section 37(1)) Order, 1997
S.I. 123/1997   Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act, 1991 (Contracting States) (Hague Convention) Order, 1997

S.I. 124/1997   Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act (Contracting States) (Luxembourg Convention) Order, 1997

S.I. 376/1997   Refugee Act 1996 (Section 22(6)(a)) (Designated Countries) Order, 1997
S.I. 459/1997   Maintenance Act 1994 (Designated Jurisdictions) (United States of America) Order, 1997
S.I. 460/1997   Maintenance Act 1994, (Section 13(2)) (Declaration) Order, 1997
S.I. 461/1997   Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act 1998 (Section 1(4) (Declaration) (Amentdment) Order, 1997
S.I. 462/1997  Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments Act 1993 (Section 7(4)) (Declaration) Order, 1997

1996

S.I. 118/1996   Maintenance Act, 1994 (Designated Jurisdictions) (United States of America) Order, 1996

S.I. 203/1996   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1996

S.I. 244/1996   Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act 1987 (Designation of Convention Countries) (Amendment) Order, 1996
S.I. 334/1996   Value-Added Tax (Refund of Tax) (No 29) Order, 1996

S.I. 392/1996 European Patent Organisation (Designation and Immunities) Order, 1996

1994

S.I. 91/1994     European Communities (Amendment) Act 1993 (Section 6(1)) Order, 1994
S.I. 101/1994   Rules of the Superior Courts (No 3), 1994
S.I. 122/1994   European Communities (Amendment) Act 1993 (Section 2) (Commencement) Order, 1994
S.I. 155/1994   Foreign Births (Amendment) Regulations, 1994

S.I. 186/1994 European Radio Communications Office (Privileges and Immunities) Order, 1994

S.I. 329/1994 WTO (Designation and Immunities) Order, 1994
S.I. 455/1994   European Communities (Amendment) Act 1994 (Commencement) Order, 1994

S.I. 465/1994 General Agreement on Tariffs and Trade (Designation and Immunities) Order, 1994

1993

S.I. 59/1993     Vehicle Registration Tax (Permanent Reliefs) Regulations, 1993
S.I. 107/1993   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) (Regulations), 1993

S.I. 191/1993 Intelsat (Designation of Organisation and Immunities of Organisation and its Officers and Employees) (Amendment) Order, 1993

S.I. 192/1993 Eumetsat (Privileges and Immunities) Order, 1993

S.I. 193/1993 - European Telecommunications Satellite Organisation (Eutelsat) (Designation and Immunities) Order, 1993 

S.I. 304/1993   European Communities (Amendment) Act 1992 (Commencement) Order, 1993
S.I. 415/1993   European Communities (Amendment) Act 1993 (Section 3) (Commencement) Order, 1993

S.I. 417/1993   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) (No. 3) Regulations, 1993

1992

S.I. 8/1992   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1992

S.I. 144/1992 Convention on Assistance in The Case of a Nuclear Accident Or Radiological Emergency (Privileges and Immunities) Order, 1992

S.I. 186/1992 International Convention on The Establishment of an International Fund For Compensation For Oil Pollution Damage (Privileges and Immunities) Order, 1992

S.I. 268/1992   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) (No. 2) Regulations, 1992

1991

S.I. 64/1991 Council of Europe (Privileges and Immunities) Order, 1991

S.I. 65/1991 European Bank for Reconstruction and Development (Designation and Immunities) Order, 1991

S.I. 116/1991 The Fourth ACP-EEC Convention of Lomé (Privileges and Immunities) Order, 1991

S.I. 354/1991   Ireland-United States Commission for Educational Exchange (Establishment Day) Order, 1991
S.I. 373/1991   Radiological Protection Act 1991 (Designation of Convention Countries) Order, 1991

1990

S.I. 131/1990   Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act 1987 (Designation of Convention Countries) (Amendment) Order, 1990
S.I. 231/1990   Jurisdiction of Courts and Enforcement of Judgments (European Communities) Act 1988 (Section 1(4)) (Declaration) Order, 1990

S.I. 1935 - 1989

S.I. 1935 - 1989

1989

S.I. 115/1989   Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act 1987 (Designation of Convention Countries) Order, 1989

S.I. 125/1989 Multilateral Investment Guarantee Agency (Designation and Immunities) Order, 1989

1988   

S.I. 340/1998   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1998

S.I. 341/1988   Foreign Births (Amendment) Regulations, 1988

1987

S.I. 170/1987   European Communities (Amendment) Act, 1986

1986

S.I. 242/1986 Intergovernmental Organisation For International Carriage by Rail (Otif) (Designation of Organisation) Order, 1986

S.I. 290/1986 Eumetsat (Designation) Order, 1986

S.I. 370/1986 International Centre For The Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (Designation of Organisation) Order, 1986

S.I. 394/1986 International Fund For Ireland (Designation and Immunities) Order, 1986

1985

S.I. 34/1985    European Communities (Amendment) Act 1985 (Commencement)  Order, 1985
S.I. 363/1985  Foreign Births (Amendment) Regulations, 1985

S.I. 114/1985 ACP - EEC Convention of Lomé (Privileges and Immunities) Order, 1985

S.I. 446/1985  European Communities (Amendment) (No. 2) Act, 1985 (Commencement) Order, 1985

1984

S.I. 44/1984   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1984

S.I. 242/1984 Diplomatic and Consular Fees (Amendment) (No. 2) Regulations, 1984

S.I. 276/1984 International Tropical Timber Organisation (Designation of Organisation) Order, 1984

1983

S.I. 14/1983   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1983

S.I. 43/1983   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) (No. 2) Regulations, 1983

S.I. 184/1983 International Jute Organisation (Designation) Order, 1983

S.I. 350/1983 Arbitration Act, 1980 (New York Convention) Order, 1983

1982

S.I. 6/1982   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1982

S.I. 203/1982 Intercountry Project For Statistical Computing (Privileges and Immunities) Order, 1982

S.I. 235/1982 Common Fund For Commodities (Designation of Organisation) Order, 1982

S.I. 344/1982 Diplomatic and Consular Fees Regulations, 1982

1981

S.I. 175/1981   Arbitration Act 1980 ( New York Convention) Order, 1981
S.I. 259/1981   Foreign Births (Amendment) Regulations, 1981

S.I. 260/1981   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1981

1980

S.I. 94/1980     Foreign Births (Amendment) Regulations, 1980

S.I. 95/1980   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1980

S.I. 105/1980 The Second ACP-EEC Convention of Lomé (Privileges and Immunities) Order, 1980

S.I. 274/1980 International Natural Rubber Organisation (Designation) Order, 1980

S.I. 321/1980 International Olive Oil Council (Designation and Immunities) Order, 1980

S.I. 333/1980 Eurocontrol (Designation and Immunities) Order, 1980

S.I. 339/1980 International Centre For Settlement of Investment Disputes (Designation and Immunities) Order, 1980

S.I. 392/1980   European Communities (Amendment) Act 1979 (Commencement) Order, 1980

1979

S.I. 291/1979 European Space Agency (Designation of Organisation) Order, 1979

1977

S.I. 275/1977 Financial Support Fund of the Organisation For Economic Co-Operation and Development (Designation of Organisation) Order, 1977

S.I. 329/1977 International Fund For Agricultural Development (Designation of Organisation) Order, 1977

1976

S.I. 34/1976 APC-EEC Convention of Lomé (Privileges and Immunities) Order, 1976

S.I. 272/1976   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1976

S.I. 273/1976   Foreign Births (Amendment) Regulations, 1976

S.I. 324/1976 European Space Agency (Privileges and Immunities) Order, 1976

1975

S.I. 79/1975 International Coffee Organisation (Designation) Order, 1975

S.I. 268/1975   Diplomatic and Consular Fees (Amendment) Regulations, 1975

1974

S.I. 141/1974 European University Institute (Designation of Organisation and Immunities of Organisation and Its Officers and Servants) Order, 1974

S.I. 349/1974   Foreign Births (Amendment) Regulations, 1974

S.I. 380/1974 International Cocoa Organisation (Designation) Order, 1974

S.I. 381/1974 European Centre for Medium-range Weather Forecasts (Designation) Order, 1974

1973

S.I. 178/1973 International Tin Council (Designation) Order, 1973

1972

S.I. 26/1972 International Atomic Energy Agency (Designation and Immunities) Order, 1972

S.I. 39/1972 Intelsat (Designation of Organisation and Immunities of Organisation and Its Officers and Employees) Order, 1972

1971

S.I. 158/1971   External Affairs (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1971

S.I. 216/1971 Council of Europe (Immunities of Persons Participating in Proceedings of European Commission and Court of Human Rights) Order, 1971

1968

S.I. 255/1968 Diplomatic Relations and Immunities Act (Section 18) Order, 1968

1957

S.I. 270/1957   Scholarship Exchange ( Ireland and the United States of America ) Act 1957 (Commencement) Order, 1957

1956

S.I. 224/1956   Foreign Births Regulations, 1956

1952

S.I. 74/1952   Air Navigation (Foreign Military Aircraft) Order, 1952

1948

S.I. 366/1948   Irish Nationality and Citizenship (Amendment of Fees) Regulations, 1948

1938

S.I. 84/1938   General Register of Nationals (Amendment) Regulations, 1938
S.I. 85/1938   Register of Nationals (Amendment) Regulations, 1938
S.I. 86/1938   Foreign Births Register (Amendment) Regulations, 1938
S.I. 87/1938   Foreign Births Entry Book (Amendment) Regulations, 1938
S.I. 88/1938   Northern Ireland Births Register (Amendment) Regulations, 1938

1935

S.I. 147/1935   Foreign Births Entry Book Regulations, 1935
S.I. 148/1935   Northern Ireland Births Register Regulations, 1935
S.I. 149/1935   Foreign Births Register Regulations, 1935
S.I. 150/1935   Register of Nationals Regulations, 1935
S.I. 151/1935   General Register of Nationals Regulations, 1935