DFA Logo

Bogadh an t-ábhar seo ón
Roinn Gnóthaí Eachtracha
go Ireland.ie/ga/dfa/pasanna. Mura n-atreoraítear i gceann cúig mheandar thú, gliogáil anseo.

Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Tabhair faoi deara go bhfuil an leathanach seo bogtha agus nach bhfuil an t-ábhar seo á nuashonrú a thuilleadh. Tá eolas cothrom le dáta ar fáil anois ag Ireland.ie/ga/dfa/pasanna.

Seirbhís na bPasanna Luais - Cén fhaid a thógann sé faoi láthair?

Faisnéis reatha faoi chomhlánú pasanna

Is ionann na hamanna comhlánaithe ar fad, beag beann ar thír chónaithe an iarratasóra.

Ní áirítear an t-achar a thógfaidh an postas sna tréimhsí comhlánaithe.

Tosaíonn na hamanna comhlánaithe d’iarratais a dteastaíonn doiciméid tacaíochta uathu ón dáta a fhaigheann Seirbhís na bPasanna na doiciméid tacaíochta.

D’fhéadfadh an t-am comhlánaithe a bheith níos faide má tá do dhoiciméid tacaíochta curtha isteach agus teastaíonn doiciméid tacaíochta eile a iarraidh ó Sheirbhís na bPasanna.

Cineál iarratais

Meán-Am Comhlánaithe Reatha

Athnuachan Shimplí ar Líne

10 Lá Oibre

Athnuachan Chasta ar Líne

15 Lá Oibre

Iarratas Céaduaire ar Líne

20 Lá Oibre

Iarratas ar Sheirbhís na bPasanna Luais (páipéar)

8 seachtaine

Mínítear na cineálacha iarratais thíos. 

Pas ar Líne

Is é Pas ar Líne an bealach is tapúla chun pas Éireannach a fháil.

Is féidir le beagnach gach saoránach Éireannach iarratas a dhéanamh ar phasanna agus athnuachaintí céaduaire ar líne.

Tosaíocht dár gcuid go fóill is ea Pas ar Líne toisc go n-éascaíonn sé d’iarratas ar phas a phróiseáil ar bhealach níos éifeachtaí.

Nuair a úsáideann tú Pas ar Líne, cuireann tú iarratas ar líne isteach agus ansin seolann tú na doiciméid tacaíochta atá ag teastáil sa phost.

Nuair a fhaighimid do dhoiciméid, is féidir leat ár Rianaire Pas a úsáid chun nuashonraithe a fháil ar stádas reatha d’iarratais. Tá 5 chéim i bhformhór na n-iarratas mar a leagtar amach thíos.

  1. Iarratas faighte: Tá d’iarratas Pas ar Líne faighte againn. Má tá doiciméid tacaíochta ag teastáil, ní féidir linn d’iarratas a phróiseáil go dtí go gcuirfidh tú na doiciméid tacaíochta riachtanacha chugainn sa phost.
  2. Foláireamh: Tá d’iarratas faighte againn. Ní mór duit do cháipéisí tacaíochta a chur isteach chun leanúint ar aghaidh leis an iarratas.
  3. Iarratas a phróiseáil: Tá do cháipéisí tacaíochta faighte againn. Tá na cáipéisí seo á ndearbhú againn anois.
  4. Iarratas a phróiseáil: Tá d’iarratas á phróiseáil.
  5. Priontáil: Tá do leabhar pas á phriontáil. Tabharfar aon cháipéis a cuireadh isteach ar ais astu féin.

Iarratasóirí Céaduaire

Tá na hiarratais chéaduaire ar na hiarratais is casta toisc gur gá go ndéantar na doiciméid ar fad a fhíorú. Ní cheart duit taisteal a chur in áirithint go dtí go mbeidh do phas faighte agat toisc nach féidir na hiarratais seo a bhrostú.

Ní mór duit cáipéisíocht bhreise a chur isteach agus i gcás leanaí, ní mór toiliú na gcaomhnóirí ar fad a fhíorú.

Athnuachaintí casta/athnuachaintí do leanaí

Is éard atá i gceist leis seo ná nuair atá athnuachan ar phas ar bun agat agus ceanglaítear ort cáipéisíocht bhreise a chur isteach nó nuair atá tú ag athrú faisnéise ar do phas. Mar shampla, d’fhéadfaí athrú d’ainm nó muidne a chur ar an eolas faoi phas caillte nó goidte a bheith i gceist. 

Meastar gur athnuachaintí casta iad na hiarratais ar fad do leanaí. Is mar gheall ar an ngá le toiliú na gcaomhnóirí ar fad a fhíorú atá sé seo.

Ní chuirtear am postais san áireamh sa mheán-am comhlánaithe. Beidh postas níos faide d’iarratasóirí lasmuigh d’Éirinn.

Athnuachan shimplí do dhuine fásta

Is éard atá i gceist leis sin ná gur duine fásta thú a dteastaíonn athnuachan ar do phas Éireannach uait. Ní bhíonn aon doiciméad tacaíochta ag teastáil do na hiarratais seo de ghnáth.

Iarratas ar Sheirbhís na bPasanna Luais (páipéar)

Tógfaidh iarratais pháipéarbhunaithe i bhfad níos faide ná Pas ar Líne. Ba cheart duit Pas ar Líne a úsáid má tá pleananna taistil agat sa chéad 3 mhí eile.

Is é an t-am comhlánaithe measta reatha d’iarratais ar pháipéar ná 8 seachtain ach ní ráthaíocht seirbhíse é seo agus ní cheart duit eitiltí a chur in áirithe go dtí go bhfaigheann tú do phas.

Nuair atá iarratas ar pháipéar déanta agat, ní féidir é a bhrostú de ghnáth agus ní féidir linn do dhoiciméid tacaíochta a sheoladh ar ais chugat sula gcuirtear an t-iarratas i gcrích.

Má tá tú ag cur iarratais isteach trí Ambasáid nó Consalacht thar lear, féach ar láithreán gréasáin na hAmbasáide do thuilleadh treorach le do thoil.

Féach conas iarratas a dhéanamh leis ar Sheirbhís na bPasanna Luais in Éirinn, Tuaisceart Éireann agus sa Bhreatain Mhór.

Tá seirbhís postais pasanna bunaithe ar pháipéar ar fáil in dhá oifig phoist sa Bhreatain Mhór faoi láthair.

Moltar go láidir d’iarratasóirí le hiarratais pháipéarbhunaithe gan eitiltí a chur in áirithe go dtí go bhfuil a bpas faighte acu.

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, más maith leat an leagan Béarla a léamh féach thíos.

Passport Online

Passport Online is the quickest way to get an Irish passport.

Passport Online is the fastest way to apply for your or your child’s passport or passport card, from anywhere in the world, on a smartphone, tablet or personal computer.

Passport Online remains our priority service as it facilitates us to process your passport application more efficiently. This secure and convenient service is available 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.

Applications will be processed within the current processing times. If you need to submit documents by post, the processing time will only start when we receive them. Once we receive your documents, you can use our Passport Tracker to get updates on your application’s current status.

Most applications have 5 steps as outlined below.

(1) Application received

We have received your Passport Online application. If supporting documents are required, we cannot process the application until you send us the required supporting documents by post.

(2) Alert

We have received your application. You must submit your supporting documents to proceed with the application.

(3) Processing application

We have received your supporting documents. We are now verifying these documents.

(4) Processing application

Your application is being processed.

(5) Printing

Your passport book is being printed. Any documents submitted will be returned separately.

First-time applicants

First-time applications are the most complex as all documents need to be verified. You should not book travel until you have received a passport as these applications cannot be expedited.

You need to submit extra documentation and for children, the consent of all guardians has to be verified.

Complex renewals/Child renewals

This is when you are renewing a passport and you are required to submit extra documentation or you are changing the information on your passport.

For example, changing your name or notifying us about a lost or stolen passport. 

All applications for children are considered complex renewals. This is because the consent of all guardians has to be verified.

Postage time is not included in the average turnaround time. Postage will be longer for applicants outside of Ireland.

Simple adult renewal

This is where you are an adult who needs to renew your Irish passport. We normally do not require any supporting documents for these applications.

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, más maith leat an leagan Béarla a léamh féach thíos.

Post Passport (paper) applications

Paper-based applications will take significantly longer than Passport Online. You should use Passport Online if you have travel plans within the next 3 months.

The current estimated turnaround time for paper applications is 8 weeks but this is not a service guarantee and you should not book flights until you have your passport.

Once you have made a paper-based application, it cannot normally be expedited and we cannot return your supporting documents to you before the application is complete.

If you are submitting a paper-based application through an Embassy or Consulate abroad, please see the Embassy or Consulate website for further guidance.

See how to apply via the Post Passport Service service in Ireland, Northern Ireland and Great Britain.

Three post offices in Great Britain currently offer a paper-based passport postal service.

Applicants applying via paper-based applications are strongly advised not to book flights until they have their passport.