Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Árachas taistil agus sláinte

Leideanna tapa

 • Ceannaigh árachas taistil cuimsitheach a chlúdaíonn na gníomhaíochtaí go léir atá beartaithe agat.
 • Seiceáil cad iad na vacsaínithe a d'fhéadfadh a bheith uait i gcomhair an turais ar a laghad ocht seachtaine sula n-imeoidh tú.
 • Tabhair leat do dhóthain cógais don turas, agus cógas breise ar fhaitíos go gcuirfí moill ort.
 • Más ag taisteal laistigh den Aontas Eorpach atá tú, déan iarratas ar EHIC nó déan é a athnuachan (sin an t-ainm nua atá ar an E111).
 • Faigh amach faoi aon rioscaí sláinte ar leith sa tír a bhfuil tú ag tabhairt cuairte uirthi.

Árachas Taistil

Ní féidir linne íoc as duine a thabhairt abhaile chun cóir leighis éigeandála a chur air nó uirthi, duine básaithe a thabhairt abhaile, ná costais a bheadh ort dá dtarlódh éigeandáil leighis duit agus tú thar lear. Má cheannaíonn tú polasaí árachais taistil cuí, clúdófar na costais sin, ar choinníoll nár sháraigh tú na téarmaí agus na coinníollacha.

Ach árachas taistil cuimsitheach a cheannach, d'fhéadfaí a lán airgid a spáráil ortsa agus ar do theaghlach más rud é go mbeidh rud éigin cearr. Cinnteoidh sé freisin go gcuirfear ort an chóir leighis atá de dhíth ort, nuair a theastóidh sí. D'fhéadfadh ospidéal na mílte euro a ghearradh ort, agus d'fhéadfadh na mílte euro eile a bheith i gceist le haslonnú go hÉirinn chun cuspóra leighis.

Ní mar an gcéanna na polasaithe go léir, agus d'fhéadfadh cúis a bheith le praghas íseal a bheith ar an gceann is saoire. Déan cinnte go gclúdaíonn do pholasaí na gníomhaíochtaí go léir atá beartaithe agat a dhéanamh ar do thuras. Molann Insurance Ireland duit polasaí a cheannach faoina bhfuil clúdach leighis agat ar fiú ar a laghad €1 mhilliún é.

Costais éigeandála

Ba chóir go gclúdódh do pholasaí an méid seo a leanas:

 • Gach cúram leighis thar lear, lena n-áirítear aslonnú ar aerárthach othar, nó nósanna imeachta éigeandála eile, agus aon chostas eile a bhaineann le fanacht níos faide ná mar a bhí beartaithe agat.
 • Do thuras iomlán, ón uair a imeoidh tú go dtí go dtiocfaidh tú ar ais. Smaoinigh ar pholasaí ilturais bliantúil a cheannach má tá sé é i gceist agat níos mó ná aon turas amháin sa bhliain a dhéanamh.
 • Seirbhís agus cúnamh éigeandála 24 uair an chloig.
 • Clúdach dliteanais phearsanta (ar fhaitíos go gcuirfí an dlí ort mar gheall ar ghortú do dhuine éigin eile nó mar gheall ar dhamáiste a rinneadh do mhaoin).
 • Giuirléidí ligthe amú nó goidte.
 • Cealú agus ciorrú.
 • Aon ghníomhaíochtaí breise atá beartaithe agat nach mbíonn san áireamh i bpolasaithe caighdeánacha (mar shampla, gníomhaíochtaí spóirt uisce cosúil le scairdsciáil nó spórt guaisbheartaíochta eile).

Eisiamh: ba chóir duit a bheith ar an eolas nach gclúdóidh formhór na bpolasaithe árachais eachtraí a mbíonn baint ag alcól ná drugaí leo.

An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

Toisc go bhfuil cónaí ort in Éirinn, tá tú i dteideal cúram sláinte a fháil tríd an gcóras poiblí i dtíortha san Aontas Eorpach (AE), sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) nó san Eilvéis má thagann tinneas ort nó má bhaintear gortú duit agus tú ar chuairt shealadach ar cheann de na tíortha sin. Cinntigh go bhfaighidh tú an EHIC (an t-ainm nua atá ar an E111) nó go ndéanfaidh tú é a athnuachan sula n-imeoidh tú, agus cuimhnigh go mbeidh cárta uait i leith gach duine a bheidh ag taisteal i do ghrúpa.

Cuir isteach ar do EHIC agus faigh tuilleadh eolais.

Ní thógann an EHIC áit árachais taistil chuí ó árachóir creidiúnach. Ní chlúdaítear duine a thabhairt abhaile chun cóir leighis a chur air nó uirthi, cóir leighis leanúnach ná cóir leighis nach bhfuil práinneach. Ina theannta sin, d'fhéadfadh sé nach nglacfadh roinnt ospidéal príobháideach leis an EHIC, mar sin seiceáil le riarthóir an ospidéil roimh ré.

Vacsaíniú

Seiceáil le dochtúir cad iad na vacsaínithe a bheidh uait don turas ar a laghad ocht seachtaine roimh thaisteal duit. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi vacsaínithe ar shuíomh gréasáin FSS.

D’fhéadfadh sé nár mhór fianaise ar vacsaíniú (i bhfoirm deimhnithe) a thaispeáint agus tú ag dul isteach i roinnt tíortha.

Cógas leighis

Cinntigh go dtabharfaidh tú leat do dhóthain cógais leighis don turas iomlán, agus ar fhaitíos go gcuirfí moill gan choinne ort. Tabhair cóipeanna de d'oideas leat ar fhaitíos go gcaillfeá do chógas, nó ar fhaitíos go n-iarrfaí ort a mhíniú cén fáth a bhfuil cógais áirithe agat ag pointe iontrála (aerfort, calafoirt, teorainn tíre etc.).

Cuimhnigh nach bhfuil gach cógas a dhíoltar thar an gcuntar in Éirinn dleathach i dtíortha eile agus déan do chuid taighde sula n-imeoidh tú. Seiceáil le hAmbasáid nó Consalacht áitiúil na tíre a bhfuil tú ag brath cuairt a thabhairt uirthi mura bhfuil tú cinnte cé na cógais a d'fhéadfá a thabhairt leat.

Galair uisce-iompartha

Tá galair uisce-iompartha ar nós an chalair agus na dinnireachta coitianta i roinnt tíortha. Téigh i gcomhairle le gairmí sláinte roimh thaisteal duit chun measúnú a dhéanamh ar na réamhchúraimí is cóir duit a ghlacadh, glac le comhairle mhuintir na háite faoin dea-chleachtas, agus úsáid uisce buidéil, nó déan an t-uisce a fhiuchadh más gá.

Galair a iompraíonn muiscítí

Má tá tú ag taisteal go dtí ceann scríbe ina bhfuil fadhb le muiscítí, beidh ort réamhchúraimí a ghlacadh i gcoinne na ngalar a iompraíonn na muiscítí, an mhaláire agus fiabhras deinge, mar shampla. Sula n-imeoidh tú, faigh comhairle liachta ar chógas frith-mhaláire.

D'fhéadfadh na leideanna simplí seo an baol go bhfaighfeá galar a iompraíonn na muiscítí a laghdú go mór:

 1. Faigh amach ó mhuintir na háite cén uair is mó an seans go mbeidh na muiscítí ag baint greama as daoine.
 2. Seachain ceantair inar dócha go mbeidh scata muiscítí (uisce marbh).
 3. Caith éadaí cuí: léine le muinchillí fada, bríste fada, buataisí agus stocaí.
 4. Cosain do sheomra: is féidir cuid de na greamanna muiscíte a sheachaint le haerchóiriú, sciath i gcoinne feithidí etc.
 5. Cosain do leaba: ba chóir líontáin leapa agus líontáin chliabháin a úsáid mura bhfuil sciatha cuí ar an seomra nó mura bhfuil an t-aer cóirithe.
 6. Úsáid éarthach feithidí: molann na hIonaid um Rialú agus Cosc Galar do dhaoine – mná torracha san áireamh – leas a bhaint as DEET mar éarthach feithidí. Cinntigh A) go mbeidh tú spárálach leis, agus B) go nífidh tú díot é nuair nach mbeidh an baol ann go mbainfeadh muiscítí greim asat, toisc gur ceimiceán é a chuirtear ar an gcraiceann.

VEID agus SEIF

Tolgann duine amháin VEID ó dhuine eile trí mhalartú díreach sreabhán coirp. Is é an bealach is fearr chun cosc a chur ar VEID agus ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha eile ná srian a chur le teagmháil choirp trí ghnéas sábháilte agus trína sheachaint gan snáthaidí a roinnt.

Má cheapann tú go bhféadfadh sé gur nochtadh ar VEID thú, ba chóir duit cóir leighis a lorg láithreach. Uaireanta is féidir stop a chur le forbairt VEID sa tréimhse 72 uair an chloig tar éis nochta. Tugtar phróifiolacsas iarnochta (PEP) air sin. Is éard atá i gceist le PEP cógais i gcoinne VEID a chaitheamh ar feadh ceithre seachtaine. Ní rathaítear go n-oibreoidh PEP agus is féidir leis na cógais a úsáidtear a bheith ina gcúis le roinnt fo-iarmhairtí gránna, amhail masmas, urlacan, buinneach agus tinneas cinn.

Tá tuilleadh eolais faoi PEP agus VEID/SEIF ar shuíomh gréasáin FSS.