Skip to main content

Ambassador Patrick Duffy

Amb Duffy

Ambassador Patrick Duffy presented his credentials to H.E. President Marie-Louse Coleiro Preca on the 11th September 2018.

Welcome Message

Merħba, fáilte and welcome to the website of the Embassy of Ireland in Malta. This is a resource for you where you will find information about Ireland, Ireland in Malta and about the services provided by the Embassy.

I am honoured and delighted to serve as the Ambassador of Ireland to Malta. Links between our two island nations go back a long time and continue to develop. Ireland's Embassy in Malta opened in 2005 and I am proud to lead the Embassy team in Valletta.

The Embassy works to promote closer ties between Ireland and Malta in the spheres of government, trade, culture, and people to people links. The Embassy is here to assist Irish people who may require support and if you would like any further information on our services please contact us.

Our two island nations enjoy a strong and warm friendship which is evident across our bilateral relationship as well as through our shared membership of the European Union. This friendship is experienced by Maltese and Irish people on a day to day basis including in the areas of education, culture and tourism. In my role as Ambassador I work to support the creation of opportunities for our links to develop and flourish, deepening the fond mutual affinities of our nations for each other.    


Teachtaireacht Fáilte

Merħba, fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasadóir na hÉireann i Málta. Is acmhainn é an suíomh gréasáin duitse mar a mbeidh tú in ann teacht ar eolas ar Éirinn, ar Éirinn i Málta agus ar na seirbhísí a chuireann an ambasáid ar fáil.

Is cúis mhór áthais agus onóra dom go mbeidh mé i m'Ambasadóir d'Éirinn i Málta. Tá nasc láidir idir an dá oileán le fada an lá agus tá an nasc sin ag forbairt leis. Osclaíodh Ambasáid na hÉireann i Málta in 2005 agus is cúis bróid dom go bhfuil mé i gceannas ar fhoireann na hAmbasáide in Valletta.

Oibríonn an Ambasáid chun an caidreamh atá ann idir Éire agus Málta i ndáil le cúrsaí rialtais, cúrsaí trádála agus cúrsaí cultúir a chothú agus chun caidreamh idir daoine a chothú. Tá an Ambasáid anseo chun cabhrú le hÉireannaigh ar a bhfuil tacaíocht de dhíth agus más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil, déan teagmháil linn.

Tá cairdeas mór idir an dá oileán agus tá sin le sonrú sa chaidreamh déthaobhach atá againn lena chéile agus le ballraíocht an dá oileán san Aontas Eorpach. Tá taithí ag na Máltaigh agus ag na hÉireannaigh ar an gcairdeas seo sa ghnáthshaol laethúil i réimse an oideachais, an chultúir agus na turasóireachta. Sa ról atá agam mar ambasadóir, oibrím chun deiseanna a chruthú lena ndéanfar na naisc atá againn lena chéile a fhorbairt agus a chothú d'fhonn an dáimh atá ag an dá náisiún lena chéile a threisiú a thuilleadh.

Biography

Ambassador Patrick Duffy joined the Department of Foreign Affairs in 2000. He has previously served at Ireland's Permanent Mission to the United Nations in New York, the Consulate General of Ireland in Edinburgh, and the Embassy of Ireland in Brasília. He has also served in various divisions of the Department of Foreign Affairs and Trade in Dublin including Protocol, Anglo-Irish, as well as the Human Resources and Communications Units. Ambassador Duffy presented his credentials to President Marie-Louise Coleiro Preca on 11 September 2018.

Eolas ar an Ambasadóir

Thosaigh an Ambasadóir Patrick Duffy ag obair leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha sa bhliain 2000. D'oibrigh sé le Buanmhisean na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe i Nua Eabhrac, le hArdchonsalacht na hÉireann i nDún Éideann agus ag Ambasáid na hÉireann in Brasília. D'oibrigh sé freisin i rannáin éagsúla den Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i mBaile Átha Cliath lena n-áirítear an rannán Prótacal, an rannán Angla-Éireannach mar aon leis an aonad acmhainní daonna agus an san aonad cumarsáide. Chuir Ambasadóir Duffy a dhintiúir faoi bhráid an Uachtaráin Marie-Louise Coleiro Preca ar an 11 Meán Fómhair 2018.