Skip to main content

Upcoming Job Opportunities

Upcoming opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

The EU will be launching recruitment competitions for the following areas in the coming months. Further details about these career profiles will be published as soon as available.

  • Administrators in the following fields: Energy, Climate, Environment (October 2022)
  • Security and safety assistants (November 2022)"

Traineeships

Every year, the Court of Justice of the European Union offers a limited number of paid traineeships of five months’ duration in the chambers of Members of the Court of Justice and the General Court and in the administrative departments of the Court.
Traineeships in the Court's administrative departments are generally undertaken in the Directorate for Legal Translation, the Research and Documentation Directorate, the Communication Directorate, the Protocol and Visits Directorate, the office of the Legal Adviser on Administrative Matters, the Registry of the General Court or the Interpretation Directorate.

There are two traineeship periods:

  • from 1 March to 31 July (applications to be made between 1 July and 15 September of each year)
  • from 16 September to 15 February for the traineeships in the Members' chambers and 1 October to 28 February for the traineeships in the administrative departments (applications to be made between 1 February and 15 April of each year.

To apply for a traineeship and for more information click here.

 

Internship Scheme

Deichniúr céimithe le ceapadh do Scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh 2021

D’fhógair an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD agus Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers, go bhfuil an scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh á réachtáil arís i mbliana. 
 
Táthar ag súil go mbeidh deichniúr céimithe ceaptha arís i mlbiana agus i mbun taithí oibre sa bhfómhar.  Beidh ochtar de na céimithe ag cuidiú le haistriú reachtaíochta agus dlíthe an Aontais Eorpaigh - an acquis communautaire - go príomha le linn an tsocrucháin oibre.  Beidh beirt ag obair mar phrofléitheoirí faoi mhaoirseacht in Oifig na bhFoilseachán nó i bParlaimint na hEorpa agus doiciméid i nGaeilge le profléamh acu.

Is féidir gach eolas faoin scéim a fháil ag: https://www.gov.ie/en/news/ed02d-comortas-dinteirneacht-in-institiuidi-an-aontais-eorpaigh-maoinithe-ag-an-roinn-turasoireachta-cultuir-ealaion-gaeltachta-spoirt-agus-mean/

Ten graduates to be appointed for Internship Scheme in European Union Institutions

It has been announced by the Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD and Government Chief Whip and Minister of State for the Gaeltacht and Sport, Jack Chambers that the Internship Scheme in European Union Institutions will go ahead again this year. The scheme commenced in 2018 and is focused on the provision of opportunities for graduates to acquire work placements in the specialised subject field of translation and proofreading.

This year it is hoped that ten graduates will be appointed and undertake work experience in the autumn. Eight of the graduates will assist in the translation of European Union legislation and laws – primarily the acquis communautaire – during the work placement. Two of the graduates will undertake work in the proofreading of Irish language documents under the supervision of the Publications Office or the European Parliament. 

Further information regarding the scheme is available at: https://www.gov.ie/en/news/ed02d-comortas-dinteirneacht-in-institiuidi-an-aontais-eorpaigh-maoinithe-ag-an-roinn-turasoireachta-cultuir-ealaion-gaeltachta-spoirt-agus-mean/