Skip to main content

Małżeństwo lub związek partnerski za granicą

Nastąpiła zmiana sposobu płatności za zaświadczenie o zdolności od zawarcia małżeństwa Certificat de Coutume/Nulla Osta. Przed przystąpieniem do składanie wniosku prosimy o przygotowanie danych karty kredytowej lub debetowej oraz wymaganych dokumentów. Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w zakładce „Wymagane dokumenty”.

W większości przypadków zaświadczenie Certificat de Coutume/Nulla Osta umożliwiające zawarcie małżeństwa za granicą wydawane jest w ciągu 4 tygodni od momentu złożenia oficjalnego oświadczenia poświadczonego przez świadka.

Kwestionariusz online

Aby złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie wolnym do zawarcia małżeństwa, należy wypełnić kwestionariusz online na temat wnioskującego oraz planowanego związku małżeńskiego lub partnerskiego.

Oficjalne oświadczenie

W oparciu o wypełniony kwestionariusz wnioskującemu zostanie przesłany jeden lub więcej oficjalnych oświadczeń do wypełnienia, a także lista dokumentów do załączenia.

Należy:

 1. Wydrukować i podpisać kwestionariusz
 2. Wydrukować kopię każdego oficjalnego oświadczenia
 3. Wydrukować listę dokumentów
 4. Wypełnić oświadczenia oraz zapewnić ich poświadczenie przez świadka
 5. Przesłać je do Ambasady wraz z dokumentami do załączenia, podpisanym kwestionariuszem oraz opłatą

Ważne...

Należy wydrukować oraz zapisać każdy formularz natychmiast po kwestionariuszu online, ponieważ odtworzenie tych dokumentów nie będzie już później możliwe.

Kiedy należy złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć na co najmniej cztery miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego lub partnerskiego.

Poświadczone przez świadka oficjalne oświadczenie nie może być opatrzone datą wcześniejszą niż sześć miesięcy przed datą otrzymania wniosku przez Ambasadę.

Ważne...

Wniosek nie jest w pełni wypełniony, jeśli nie załączono do niego wydruków formularza, oficjalnych oświadczeń oraz wszelkich wymaganych dokumentów.

Lista, którą otrzyma wnioskujący, zawiera dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, w tym:

 • Oryginał zupełnego aktu urodzenia
 • Nakaz sądowy w przypadku osób poniżej 18. roku życia
 • Akt zgonu poprzedniego małżonka/małżonki w przypadku osób owdowiałych
 • Pozew rozwodowy i końcowy wyrok o rozwodzie w przypadku osób rozwiedzionych
 • Kserokopia aktualnego paszportu irlandzkiego
 • Oryginał zaświadczenia o naturalizacji w przypadku osób naturalizowanych

Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty, których oryginały nie zostały sporządzone w języku angielskim lub irlandzkim, wymagają tłumaczenia poświadczonego.

Dokumenty zastępcze

Do rozpatrzenia wniosku wymagamy oryginałów dokumentów (poza kserokopią paszportu).

Zwrot dokumentów do wnioskującego

Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów w oryginale zwrócimy je do wnioskującego.

Ważne...

Wnioski, do których nie załączono pełnej wymaganej dokumentacji zostaną zwrócone do nadawcy.

Oficjalne oświadczenie musi być przed złożeniem poświadczone przez świadka.

Kto może być świadkiem?

 • Polski notariusz – zwracamy uwagę, że podpis świadka jest wymagany na oryginale formularza
 • Pracownik służby dyplomatycznej w Ambasadzie Irlandii w Warszawie – po wypełnieniu wniosku online i przygotowaniu wszystkich wymaganych dokumentów zapraszamy do kontaktu z Ambasadą w celu umówienia spotkania.

Świadek natomiast powinien:

Znać wnioskującego osobiście lub

Znać osobiście osobę, która może potwierdzić tożsamość wnioskującego lub

Mieć możliwość zweryfikowania tożsamości wnioskującego za pomocą oficjalnych dokumentów (np. paszportu)

Przedstawić służbowy numer kontaktowy, adres oraz pieczątkę.

Świadek ma za zadanie:

Być obecnym przy wypełnianiu i podpisywaniu przez wnioskującego oficjalnego oświadczenia

Wypełnić i podpisać odpowiednią część oficjalnego oświadczenia.

Ważne...

Składanie oficjalnych oświadczeń, o których wiemy, że są fałszywe lub wprowadzające w błąd jest niezgodne z prawem.

Zaświadczenie o zdolności od zawarcia małżeństwa (Certificat de Coutume/Nulla Osta)

Opłata za złożenie wniosku:  €60

Nierefundowana opłata za przesyłkę:  €6

Całkowita opłata: €66

Opłata za zwłokę

W przypadku złożenia wniosku 28 dni przez planowaną datą ślubu lub później naliczona jest dodatkowa opłata w wysokości €60.

Sposób płatności

Płatność dokonywana jest online w czasie składania wniosku.

Wypełniony wniosek należy przesłać na poniższy adres lub umówić się na spotkanie pod tym adresem:

Dział konsularny 
Ambasada Irlandii 
ul. Mysia 5
00-496 Warszawa
Telefon: +48 22 564 22 00