Skip to main content

Wizy

Wiza to poświadczenie w paszporcie lub innym dokumencie podróży, potwierdzające, że posiadacz dokumentu ma prawo podróży do danego kraju. Może się jednak okazać, że dana osoba musi spełnić szereg innych warunków, aby uzyskać pozwolenie na wjazd do tego kraju.