Skip to main content

Przeprowadzka do Irlandii

Szczegółowy przewodnik, zawierający wszystkie praktyczne informacje dla osób planujących przeprowadzkę do Irlandii, w tym prawo do mieszkania, nauki oraz pracy, dostępny jest pod linkiem dotyczącym informacji dla obywateli.

Samuel Beckett Bridge, Dublin, Ireland

Edukacja

Informacje na temat dostępu do edukacji w Irlandii, w tym opis irlandzkiego systemu edukacji oraz informacje na temat edukacji podstawowej, średniej i wyższej.

Ministerstwo Edukacji i Umiejętności Irlandii to część irlandzkiego rządu odpowiedzialna za edukację i szkolenia.

Praca w Irlandii

Prawa obywateli UE oraz osób spoza UE do pracy w Irlandii zostały przedstawione na stronie poświęconej informacjom dla obywateli.

Ministerstwo Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji Irlandii to część rządu Irlandii odpowiedzialna za wsparcie w tworzeniu miejsc pracy oraz rozwój ekonomiczny.

Irlandzka służba zdrowia

Informacje dla obywateli zawierają szczegóły na temat dostępnych w Irlandii świadczeń medycznych, w tym publicznej i prywatnej służby zdrowia oraz ubezpieczenia zdrowotnego.