Skip to main content

Poświadczanie dokumentów

Zagraniczne rządy i organizacje wymagają niekiedy poświadczenia dokumentó) w przed ich akceptacją. W irlandzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu istnieje możliwość poświadczenia dokumentów sporządzonych w Irlandii.

W ambasadach Irlandii za granicą jest natomiast możliwa legalizacja dokumentów sporządzonych za granicą, przeznaczonych do obrotu w Irlandii.

Elektroniczny rejestr do weryfikacji apostille oraz poświadczeń

Elektroniczny rejestr online umożliwia sprawdzenie autentyczności apostille lub poświadczeń wydanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu w Irlandii.


 • Informacje ogólne
 • Sposoby poświadczania
 • Dokumenty
 • Składanie dokumentów w Irlandii

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Poświadczenie dokumentu potwierdza jego autentyczność poprzez potwierdzenie, że złożony na nim podpis, stempel lub pieczątka są autentyczne.

Kiedy należy poświadczyć dokument?

Jeśli dana osoba zamierza korzystać z irlandzkich dokumentów poza granicami Irlandii, czy to do celów biznesowych, czy prywatnych, konieczne może okazać się poświadczenie ich w irlandzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu.

Ministerstwo nie może jednak doradzić co do konieczności poświadczenia dokumentu. To zadanie władz kraju, w którym będzie się korzystać z dokumentu.

Kto może poświadczać dokumenty?

W Irlandii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu może poświadczać tylko dokumenty sporządzone w Irlandii, które są potrzebne do wykorzystania w innych krajach.

Wszystkie dokumenty muszą albo zostać sporządzone w Irlandii, albo mieć jakiś związek z Irlandią. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu zastrzega sobie prawo odmowy poświadczenia dokumentów, które zostaną uznane za niewystarczająco związane z Irlandią.

W przypadku dokumentów przysięgłych, osoba zaprzysięgająca dokument przed irlandzkim notariuszem lub radcą prawnym musi być obywatelem Irlandii.

Zwracamy uwagę radców prawnych, iż Ambasada nie poświadcza dokumentów podpisanych w imieniu firmy, a nie radcy prawnego.

Kopie zagranicznych dokumentów tożsamości mogą zostać poświadczone tylko w przypadku, gdy zostały zweryfikowane przez Ambasadę danego kraju z akredytacją na Irlandię.

Wszelkie dokumenty wymagające poświadczenia mogą zostać poświadczone tylko w przypadku, gdy zostały zweryfikowane przez Ambasadę danego kraju z akredytacją na Irlandię.

Wszelkie dokumenty wymagające poświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis, pieczęć lub pieczątkę irlandzkiego, nadal zatrudnionego w administracji publicznej urzędnika państwowego lub organizacji.

Ważne...

Poświadczenie dokumentu nie oznacza, że irlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu sprawdza poprawność lub akceptuje jego treści.

Sposoby poświadczania

Sposoby poświadczania

W jaki sposób poświadczamy dokumenty

Apostille

Apostille to klauzula wydawana przez irlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, potwierdzająca autentyczność podpisu i/lub pieczęci urzędnika państwowego w dokumencie państwowym. Apostille może być wymagana dla irlandzkich dokumentów w celu posługiwania się nimi w kraju, które są stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Apostille wydaje wyłącznie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu. Nie może być natomiast wydana przez irlandzkiego urzędnika służby dyplomatycznej lub konsularnej za granicą.

Legalizacja

Legalizacja może być wymagana dla dokumentów w celu posługiwania się nimi w kraju, który nie jest stroną konwencji haskiej. Legalizacja to proces bardziej skomplikowany, w którym dokument musi:

 1. Zostać poświadczony przez Departament Spraw Zagranicznych i Handlu w Irlandii oraz

Zostać poświadczony w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym  państwa, w którym dokumenty będą wykorzystane, posiadającym akredytacją na Irlandię.

Dokumenty

Dokumenty

Jakie dokumenty poświadczamy?

Oryginały aktów (np. urodzenia, ślubu, zgonu)

Dokumenty firmowe wydawane przez Companies Registration Office (irlandzki urząd zajmujący się rejestracją spółek)

Dokumenty podpisane przez izby handlowe w Irlandii

Dokumenty sądowe, pełnomocnictwa oraz inne akty notarialne

Świadectwa i dyplomy uznane przez Departament Edukacji

Raporty medyczne podpisane przez lekarza zarejestrowanego w Medical Council of Ireland.

Zaświadczenie policyjne „garda clearance” wydane przez policję irlandzką (Garda Síochána) (wyłącznie te wystawione przez biuro nadinspektora posterunku policji właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania, opatrzone oryginalną pieczęcią i podpisem policji w Irlandii).

Kopie dokumentów

Istnieje możliwość wydania poświadczenia/apostille kopi niektórych dokumentów, o ile zostały poświadczone przez posiadającego prawo do wykonywania zawodu irlandzkiego radcę prawnego lub notariusza w Irlandii. Najpierw należy jednak potwierdzić w instytucji, w której przedkładany będzie dokument, że instytucja ta uznaje poświadczoną kopię dokumentu.

Składanie dokumentów w Irlandii

Składanie dokumentów w Irlandii

W Irlandii

Poza Irlandią

Składanie dokumentów w Irlandii

Wizyta w naszym urzędzie publicznym (w Dublinie lub Cork)

W przypadku dokumentu sporządzonego w Irlandii i wymagającego poświadczenia można zgłosić się do urzędu publicznego w Dublinie lub Cork.

W przypadku większej liczby dokumentów lub dossier dotyczące adopcji zagranicznej prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.

Dublin

ADRES URZĘDU:

Authentication Section (Sekcja Poświadczeń)

Ground Floor
Knockmaun House
42-47, Lower Mount Street,
Dublin 2, D02 TN83

Adresem korespondencyjnym do składania wniosków pozostaje:

Authentications Section (Dział Poświadczeń), Department of Foreign Affairs and Trade, 80 St Stephen’s Green, Dublin 2, D02 VY53

ADRES KORESPONDENCYJNY

Authentication Section
Consular Division
Department of Foreign Affairs and Trade
80 St. Stephen's Green
Dublin 2
D02 VY53

Tel.: 01 408 2174

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek (w dni pracujące)

9:30 - 12:30 oraz 14:30 - 16:00

Cork

Consular Services Section (Sekcja Usług Konsularnych)
Department of Foreign Affairs and Trade
1A South Mall
Cork
T12 TA46

Tel: 021 4944765/021 4944766

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek (w dni pracujące)

9:30 - 13:00 oraz 14:30 - 16:00

Listownie:

WSZYSTKIE WNIOSKI NALEŻY PRZESYŁAĆ POCZTĄ POLECONĄ.

W PRZYPADKU WNIOSKÓW PRZESŁANYCH POCZTĄ OBOWIĄZUJE OKRES CO NAJMNIEJ 2 TYGODNI OD DATY OTRZYMANIA PRZESYŁKI W DZIALE KONSULARNYM.

Do dokumentów przesłanych przesyłką poleconą należy załączyć krótkie pismo zawierające:

 • Imię i nazwisko nadawcy
 • Adres zwrotny
 • Numer telefonu
 • Nazwę kraju, w którym nadawca będzie się posługiwać danym(i) dokumentem(-ami)
 • Odpowiednią opłatę

Opłaty

Koszt uzyskania pieczęci apostille/poświadczającej wynosi 40 euro z wyjątkiem dokumentów dotyczących bezpośrednio eksportu towarów, których koszt wynosi każdorazowo 10 euro.

Koszt dossier adopcyjnych wynosi 100 euro. Dodatkowe dokumenty odnoszące się do oryginału nie wymagają dodatkowych opłat.

Opłata za raporty „post placement” wynosi 40 euro za każdy raport (zwykle do czterech raportów „post placement”).

Metody płatności

Istnieje możliwość płatności:

 • Gotówką
 • Przelewem bankowym (w banku w Irlandii na rzecz „Department of Foreign Affairs and Trade”)
 • Przekazem pocztowym realizowanym przez pocztę irlandzką
 • Kartą kredytową/debetową

Nie przyjmujemy czeków ani płatności elektronicznych.

Składanie wniosków poza Irlandią

Dla osób mieszkających poza Irlandią, które chcą uzyskać apostille lub poświadczenie dokumentu sporządzonego w Irlandii procedura jest taka sama, jak w przypadku osób mieszkających w Irlandii: należy złożyć wniosek bezpośrednio do irlandzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu. Prosimy o zapoznanie się z powyższymi wskazówkami dotyczącymi przesyłek pocztowych. Nie istnieje możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem Ambasady czy Konsulatów Honorowych.

W przypadku osób mieszkających poza granicami Irlandii, które potrzebują poświadczenia przez świadka oficjalnego oświadczenia (statutory declaration/affidavit) należy skontaktować się z notariuszem.

     

Informacje dodatkowe

Natomiast w przypadku osób mieszkających poza granicami Irlandii, które potrzebują usługi notariusza, na przykład poświadczenia podpisu lub pisemnego oświadczenia złożonego pod przysięgą należy skontaktować się bezpośrednio z Ambasadą swojego kraju w celu umówienia spotkania. Kontakt do Ambasady w Warszawie w zakładce Kontakt.