Skip to main content

Pomoc w nagłych wypadkach w Polsce

Jeśli w trakcie urlopu w Polsce zdarzyło się coś złego i konieczna jest pomoc, można skontaktować się z Ambasadą w Warszawie lub zadzwonić do Działu Pomocy Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu (Department of Foreign Affairs and Trade) w Dublinie pod numerem telefonu +353 1 408 2000.

 • Rady dla podróżnych
 • Kontakt z policją
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Przestępczość
 • Śmierć i choroba za granicą

Rady dla podróżnych

Rady dla podróżnych

Przed podróżą do Polski należy zapoznać się z naszymi poradami dla podróżnych „Co trzeba wiedzieć przed podróżą”, aby zasięgnąć informacji między innymi na temat bezpieczeństwa na drogach, lokalnych praw i zwyczajów, środków ostrożności związanych z drobną przestępczością.

Usługi konsularne poza godzinami pracy

Obywatele Irlandii, którzy potrzebują pomocy Ambasady w sytuacji nagłej, mogą zadzwonić pod numer + 48 22 564 22 00. Poza godzinami pracy, mogą zadzwonić pod numer + 48 22 564 22 00 i postępować zgodnie z instrukcjami, aby połączyć się z dyżurnym Ambasady. Poczta głosowa jest regularnie sprawdzana, więc oficer dyżurny oddzwoni tak szybko, jak to możliwe. Wiadomość pozostawiona na poczcie głosowej powinna zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko dzwoniącego

Rodzaj problemu

Informacje na temat miejsca, w którym znajduje się dzwoniący

Dane kontaktowe (numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego w miejscu, gdzie dzwoniący przebywa)

Linie telefoniczne obsługuje Ambasada Irlandii w Warszawie. Nasz Konsulat Honorowy w Poznaniu nie pracuje poza godzinami pracy. Możliwy jest również kontakt z irlandzkim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Handlu w Dublinie pod numerem bezpośrednim 00353-1-4082000.

Kontakt z policją

Kontakt z policją

Kontakt z policją oraz służbami ratunkowymi

Aby skontaktować się ze służbami ratunkowymi w Polsce, należy zadzwonić pod numer 112. Operatorzy linii mogą, ale nie muszą mówić w języku angielskim.

Pozostałe numery alarmowe w Polsce:

Policja - 997

Straż pożarna - 998

Pogotowie ratunkowe - 999

Operatorzy linii mogą, ale nie muszą mówić w języku angielskim.

Składanie zeznania

Zeznanie na policji musi być w Polsce złożone osobiście. Należy zauważyć, że tłumacze języka angielskiego nie zawsze są natychmiast dostępni. Zaleca się więc przybycie z osobą polskojęzyczną, przy czym policja może nalegać na obecność profesjonalnego tłumacza, na którego będzie być może trzeba czekać kilka godzin.

Zgubiony/skradziony paszport?

Niniejsza witryna zawiera również informacje na temat możliwości wyrobienia paszportu w przypadku zgubienia lub kradzieży tego dokumentu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz ubezpieczenie turystyczne

Przed podróżą do Polski zalecamy wyrobienie sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta zastępuje formularz E111 oraz upoważnia do nagłego korzystania z opieki medycznej na takich samych warunkach, jak obywatele Polski.

Karta EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego ani nie obejmuje kosztów repatriacji medycznej, długotrwałej opieki medycznej ani przypadków nienagłych. Podanie o wyrobienie karty EKUZ można rozpocząć online.

Przed podróżą do Polski należy również wykupić kompleksowe ubezpieczenie turystyczne, obejmujące cały okres pobytu za granicą aż do powrotu do kraju ojczystego. Zawsze należy sprawdzić warunki ubezpieczenia oraz wyjątki. Większość polis nie obejmuje przypadków wywołanych spożyciem alkoholu lub zażywaniem narkotyków.

Polisa powinna obejmować co najmniej poniższe:

 • Świadczenia medyczne w przypadku wypadku lub nagłej choroby za granicą, w tym ewakuacja/repatriacja medyczna
 • Całodobową obsługę oraz pomoc w nagłych wypadkach
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (na wypadek pozwu o spowodowanie urazu lub szkody)
 • Ubezpieczenie od zgubienia lub kradzieży mienia
 • Ubezpieczenie od anulowania lub skrócenia pobytu

Ubezpieczenie czynności, które są często wyłączone ze standardowych warunków ubezpieczenia (np. sporty wodne, takie jak narciarstwo wodne).

Przestępczość

Przestępczość

Ofiary wypadków/napaści

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc osobom, które stały się ofiarą wypadku lub napaści.

Jesteśmy w stanie dostarczyć informacji kontaktowych do lokalnych specjalistów w zakresie prawa oraz medycyny, ale nie możemy udzielać porad prawnych ani lekarskich, ani też oficjalnie rekomendować lub opłacić lekarzy bądź prawników.

Większość lekarzy w Polsce posiada wystarczającą znajomość języka angielskiego medycznego, natomiast inaczej jest w przypadku pracowników administracji placówek medycznych oraz pielęgniarzy. Ambasada nie zapewnia tłumaczy, ale może pomóc poprzez znalezienie anglojęzycznego pracownika szpitala.

Wszystkie zdarzenia traktowane są z pełną poufnością. Możemy również pomóc skontaktować się z przyjaciółmi oraz rodziną, a także zapewnić wsparcie w zorganizowaniu podróży powrotnej do ojczyzny, jeśli takie będzie Państwa życzenie. Każda ofiara napaści lub wypadku powinna przed opuszczeniem Polski złożyć zeznanie na policji. Policja zapewni obecność tłumacza, jeśli będzie to konieczne. Ambasada może udzielić pewnych informacji praktycznych, ale konieczne jest zaangażowanie lokalnego prawnika, który będzie pełnił funkcję przedstawiciela w przypadku, gdy istnieje możliwość wniesienia oskarżenia.

Aresztowanie

W przypadku aresztowania istnieje możliwość skierowania prośby do polskich władz o poinformowanie Ambasady o aresztowaniu.

Ambasada ma możliwość:

 • Złożenia aresztowanemu wizyty lub zorganizowaniu wizyty Konsula Honorowego
 • Dostarczenia w razie konieczności listy lokalnych prawników mówiących w języku angielskim
 • Udzielenia porady co do systemu więziennictwa, a także prawa do widzeń, korespondencji oraz innych udogodnień
 • Zwrócenia uwagi funkcjonariuszy policji lub więziennych na szczególny stan zdrowia aresztowanego
 • Rozpatrzenia w imieniu aresztowanego wraz z funkcjonariuszami więziennymi wszelkich skarg dotyczących złego traktowania lub dyskryminacji
 • Przekazania wiadomości dla lub od rodziny

Ambasada nie ma jednak możliwości:

Zapewnienia irlandzkim obywatelom traktowania lepszego niż w przypadku obywateli Polski lub innych krajów.

Udzielenia lub opłacenia porady prawnej

Rekomendowania konkretnych prawników

Ingerowania lub wpływania na poprawne funkcjonowanie oraz stosowanie lokalnego systemu sądownictwa

Zapewnienia jakiejkolwiek pomocy finansowej w trakcie pobytu danej osoby w więzieniu

Opłacenia poręczenia majątkowego lub kaucji

Śmierć i choroba za granicą

Śmierć i choroba za granicą

Śmierć za granicą

W przypadku śmierci członka rodziny za granicą, Ambasada Irlandii zapewni wszelką możliwą pomoc w dopełnieniu formalności, które są konieczne w takiej sytuacji.

Ambasada ma możliwość:

 • Dopilnowania, aby najbliżsi krewni osoby zmarłej zostali poinformowani przez policję irlandzką
 • Wsparcia krewnych w umówieniu wizyty z lokalnym zakładem pogrzebowym
 • Wsparcia w zdobyciu dokumentów, takich jak akty zgonu lub raporty medyczne bądź policyjne
 • Wsparcia krewnych w kontakcie z policją oraz innymi organami władzy.

Ambasada nie ma jednak możliwości:

 • Dochodzenia okoliczności zgonu
 • Opłacenia kosztów pogrzebu lub kremacji
 • Opłacenia kosztów repatriacji zwłok
 • Opłacenia kosztów podróży krewnych zmarłego do miejsca zgonu lub towarzyszenia w repatriacji zwłok do Irlandii

Jeśli zmarły był objęty ubezpieczeniem turystycznym, ważne, aby jego krewni natychmiast skontaktowali się z odpowiednią firmą ubezpieczeniową. Jeśli zmarły nie był ubezpieczony, koszt repatriacji lub pochówku musi pokryć rodzina zmarłego.

Rodzina zmarłego powinna być świadoma, że czas na repatriację zwłok do Irlandii może się różnić w zależności od okoliczności zgonu. W przypadku Polski typowym okresem minimalnym jest tydzień. W niektórych okolicznościach repatriacja może jednak nastąpić jeszcze później.

W przypadku nagłej lub niespodziewanej śmierci konieczna może okazać się sekcja zwłok. Zanim ustalona zostanie oficjalna przyczyna śmierci, niezbędne może być również dalsze dochodzenie. Jeśli śmierć jest wynikiem czynu przestępczego, policja otrzyma nakaz przeprowadzenia pełnego śledztwa. Prokurator podejmie wówczas decyzję o ewentualnym wniesieniu oskarżenia. Może to opóźnić wydanie ciała do pochówku.

W trakcie sekcji zwłok narządy zostaną usunięte do badania, w tym analizy toksykologicznej, jeśli lekarz uzna to za stosowne, bez konieczności uzyskania zgody krewnych. Krewni nie zostaną też wcześniej poinformowani o fakcie usunięcia narządów. Istnieje możliwość repatriacji zwłok przed zakończeniem badań nad narządami. Rodzina zmarłego może dochodzić nakazu sądowego, zgodnie z którym narządy te zostaną przetransportowane do kraju po ostatecznym zakończeniu badań.

Choroba/Pobyt w szpitalu

W nagłych wypadkach należy udać się do pobliskiego szpitala państwowego. W przypadku zużycia całości leku na receptę, przed wizytą u lekarza należy przedstawić puste opakowanie leku w aptece w celu sprawdzenia, czy może on być zastąpiony innym.

W przypadku choroby lub konieczności hospitalizacji w trakcie pobytu w Polsce, osoba chora lub ktoś z jej przyjaciół/rodziny może zwrócić się do Ambasady po pomoc.

Ambasada ma możliwość:

 • Udzielania ogólnych porad na temat lokalnych świadczeń medycznych
 • Pomocy w kontakcie z lekarzami i szpitalami
 • Zorganizowania tłumaczenia ustnego, jeśli to konieczne
 • Udzielania krewnym lub przyjaciołom rad dotyczących wypadków lub chorób
 • Wsparcia w zorganizowaniu repatriacji do Irlandii

Należy podkreślić, że Ambasada nie dysponuje środkami na opłacenie w Państwa imieniu kosztów pobytu w szpitalu lub innych świadczeń medycznych.

Ambasada nie ma również możliwości:

 • Udzielania porad medycznych
 • Dochodzenia w firmach ubezpieczeniowych wypłaty środków lub zwrotu kosztów opieki medycznej
 • Dochodzenia roszczeń wynikających z zaniedbania, urazu lub innych
 • Pokrycia kosztów odwiedzin ze strony rodziny chorego

Helikopter medyczny

Należy mieć świadomość, że koszt ewakuacji medycznej z Polski do Irlandii może sięgać 20 000 euro. Dlatego tak ważne jest uzyskanie kompleksowego ubezpieczenia turystycznego w celu ochrony na wypadek poważnego wypadku wymagającego repatriacji medycznej do Irlandii.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Odradzamy podejmowanie ryzyka, jakim jest podróż bez Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz kompleksowego ubezpieczenia turystycznego.