Skip to main content

Opłaty konsularne

Poniżej znajduje się lista najczęściej stosowanych opłat za usługi konsularne realizowane przez Ambasadę Irlandii. Aktualna lista wszystkich opłat konsularnych znajduje się tutaj.

Nazwa usługiOpłata w euroOpłata w złotych
Weryfikacja lub uwierzytelnienie dowolnego dokumentu €40 180PLN
Weryfikacja lub uwierzytelnienie kopi dowolnego dokumentu sporządzonego w języku innym niż irlandzki lub angielski €80 360PLN
Poświadczenie pieczęci zagranicznego urzędu €40 180PLN
Organizacja procesu repatriacji osoby lub grupy osób należących do tej samej rodziny i wspólnie podróżujących €100 460PLN
Wydanie oświadczenia dla obywatela Irlandii w związku z zawarciem związku małżeńskiego za granicą €66  
Wydanie zaświadczenia w związku z zawarciem związku małżeńskiego za granicą po złożeniu w odpowiedniej misji dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym na maksymalnie 28 dni przed planowaną data zawarcia małżeństwa (dodatkowa opłata za zwłokę) €60  
Foreigh Birth Registration (FBR) wraz z wydaniem aktu dla osób powyżej 18 roku życia €278  
Foreign Birth Registration (FBR), w tym wydanie aktu dla osób poniżej 18 roku życia €153  
Każdorazowy podpis poświadczony przez urzędnika służby dyplomatycznej lub konsularnej na jakimkolwiek dokumencie, o ile opłata nie jest wymagana w inny sposób €40 180PLN
Usługa w miejscu innym niż placówka dyplomatyczna lub urząd konsularny, w przypadku każdej usługi, za którą wymagana jest opłata na mocy niniejszego Regulaminu dodatkowo do takiej opłaty oraz za koszty podróży oraz inne wydatki poniesione w związku z świadczeniem danej usługi 50 € za każdą godzinę, która jest minimalną jednostką rozliczeniową, przy czym maksymalna opłata wynosi 300 € dziennie 225-1350PLN
Jakakolwiek usługa (inna niż wydanie paszportu w sytuacji opisanej w punkcie 6 (e) Regulaminu), wymagająca opłaty na mocy Regulaminu, zarówno w placówce dyplomatycznej, jak i urzędzie konsularnym, poza normalnymi godzinami urzędowania, lub w miejscu zamieszkania urzędnika placówki dyplomatycznej lub konsularnej jako opłata dodatkowa do takiej opłaty 50 € za każdą godzinę, która jest minimalną jednostką rozliczeniową, przy czym maksymalna opłata wynosi 300 € dziennie  225-1350PLN
Przyjęcie przysięgi lub oświadczenie zgody lub bez poświadczenia podpisu €60 270PLN

Sposób płatności

Płatności za większość usług konsularnych należy dokonać przelewem bankowym.

Rachunek bankowy: Ambasada Irlandii, ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

Bank: Citibank Handlowy, Polska

IBAN:

PL 14 1030 1061 0000 0000 3017 5034 – dla przelewów w PLN
PL 36 1030 1061 0000 0000 3017 5026 – dla przelewów w EUR
Kod SWIFT/BIC – CITIPLPX

Sposób płatności – Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa oraz Foreign Birth Registration

Nastąpiła zmiana sposobu płatności za procedurę Foreign Births Registration oraz zaświadczenie o zdolności od zawarcia małżeństwa (Certificat de Coutume/Nulla Osta). Płatność dokonywana jest za pomocą karty kredytowej lub debetowej w czasie składania wniosku.