Skip to main content

Osoby mieszkające w Polsce od niedawna

Old town, Warsaw, Poland

  • Osoby planujące przeprowadzkę do Polski powinny przed opuszczeniem Irlandii sprawdzić aktualne zalecenia Ambasady dla podróżujących do Polski, a także upewnić się, że posiadają
  • Ważny paszport
  • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, wcześniej znana jako E111), aby tymczasowo uregulować uprawnienia podróżującego do świadczeń medycznych w krajach UE (należy zwrócić się do lokalnego Health Board)
  • Zupełny akt urodzenia (wraz z pieczęcią apostille, na mocy konwencji haskiej z 1961, złożoną przez Sekcję Konsularną irlandzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu w celu potwierdzenia jego autentyczności)
  • Odpowiednie środki na utrzymanie na początku pobytu
  • Prywatne kompleksowe ubezpieczenie medyczne (karta EKUZ nie obejmuje kosztów repatriacji do Irlandii)

Ambasada zaleca, aby upewnić się, że mamy ważny paszport i że zawiera on dane członka rodziny na wewnętrznej stronie tylnej okładki. Rodzina powinna również cały czas być poinformowana co do miejsca naszego zamieszkania oraz danych kontaktowych w Polsce.

Zalecamy, aby cały czas mieć przy sobie kserokopię paszportu.

Zachęcamy również, aby obywatele Irlandii podróżujący za granicę lub mieszkający za granicą dokonywali rejestracji swoich danych kontaktowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu. Informacje te umożliwią nam kontakt, jeśli będzie to konieczne i możliwe, jeśli zdarzy się jakaś nieprzewidziana sytuacja kryzysowa, na przykład klęska żywiołowa lub niepokoje społeczne, lub też w przypadku gdy w rodzinie obywatela Irlandii zdarzy się nagła sytuacja w trakcie jego pobytu za granicą.

Zachęcamy również do zapisania się na listę mailingową Ambasady, aby po przybyciu do Polski otrzymywać informacje na temat spotkań, wydarzeń kulturalnych oraz aktualności. To jeden ze sposobów, aby poznać ludzi i nawiązać nowe znajomości.

Rady dla emigrantów

Organizacja Cross Care Migrant Project również zapewnia porady dla emigrantów.

Planując przeprowadzkę do Polski, należy zasięgnąć jak najwięcej informacji.