Skip to main content

Społeczność Irlandczyków w Polsce

W Polsce żyje i pracuje prawie dwa tysiące Irlandczyków, mających pozytywny wkład w utrzymanie dobrych stosunków pomiędzy oboma krajami, przyczyniając się do zacieśniania relacji gospodarczych, podnosząc świadomość na temat irlandzkiej kultury, a także tworząc pozytywny wizerunek Irlandii w Polsce.