Skip to main content

Podróż do Polski - aktualne informacje

Podróż do Polski - aktualne informacje

Podróżowanie do Polski

Od 28 grudnia 2020 roku wszyscy pasażerowie wjeżdżający do Polski środkami transportu zbiorowego są zobowiązani do poddania się 10-dniowej kwarantannie. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. studenci - szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8880,Obostrzenia-na-polskiej-granicy.html.

Od soboty 23 stycznia pasażerowie przybywający do Polski mogą być zwolnieni z tego wymogu, jeśli przedstawią negatywny wynik testu na Covid-19 wykonany przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynik testu powinien być dostępny w języku angielskim lub polskim. Informacje o tym wymogu można znaleźć pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015301.pdf.

« Previous Item | Next Item »