Skip to main content

Ambasador podpisała list otwarty z okazji IDAHOT

Ambasador podpisała list otwarty z okazji IDAHOT

Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (IDAHOT).

Z tej okazji Ambasador Emer O’Connell z dumą dołączyła do przedstawicieli środowiska dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych, podpisując list otwarty wyrażający poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko LGBTI+ oraz inne społeczności w Polsce.

Z okazji publikacji listu, Ambasador O'Connell powiedziała:

„Jak wyjaśnia nasz list otwarty, prawa człowieka są uniwersalne i każdy ma prawo w pełni z nich korzystać.

Niestety wiemy, że członkowie społeczności LGBTI+ na całym świecie stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami. Jestem dumna, że mogę pokazać wsparcie Irlandii dla tych, którzy pracują na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w kwestii problemów, z jakimi mierzą się członkowie społeczności LGBTI+ w Polsce oraz na świecie.

Pracując razem możemy przyczynić się do stworzenia globalnej przestrzeni niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji.”

Członkowie środowiska dyplomatycznego w Polsce od 2012 roku podpisują coroczny list otwarty wspierający osoby LGBTI+ oraz inne społeczności, które stoją przed podobnymi wyzwaniami.

Ambasada Irlandii w Polsce wyraża uznanie dla działań Ambasady Królestwa Danii przy koordynacji tegorocznego listu poparcia. Cieszymy się, że Ambasada Stanów Zjednoczonych przejmie tę rolę w przyszłym roku. Irlandia koordynowała list w 2018 r.

Irlandia jest zaangażowana w promowanie i ochronę praw osób LGBTI+ poprzez naszą aktywność na międzynarodowych forach praw człowieka, w szczególności ONZ i UE, w ramach stosunków bilateralnych oraz poprzez interakcje ze społeczeństwem obywatelskim na całym świecie. Tutaj można przeczytać więcej o działaniach Irlandii na rzecz promowania i ochrony praw człowieka w świecie.

« Previous Item | Next Item »