Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, más maith leat an leagan Béarla a léamh féach thíos.

Ár nAmhrán/Our Anthem EU50

As part of the EU50 programme celebrating Ireland’s membership of the European Union over the last 50 years, a partnership between the Department of Foreign Affairs, the Department of Education and the Royal Irish Academy of Music invites schools at all levels, and all children and young people engaging in music performance education, to learn, rehearse and perform our EU Anthem, Beethoven’s Ode to Joy. Ár nAmhrán/Our AnthemEU50 will culminate in live performances of the Anthem in schools on the eve of and on Europe Day, 8-9 May 2023.

A project pack of sheet music, recordings and other supporting materials are freely available to download from the dedicated Ár nAmhrán/Our Anthem page on Royal Irish Academy website, where schools can register their interest in participating. A flag will be distributed to each participating school and schools are encouraged to raise or display the EU flag when the anthem is performed. Registration and access to the musical pack of sheet music and recordings is available at www.RIAM.ie/EU50.

Speaking today, Tánaiste, Minister for Foreign Affairs and Minister for Defence, Micheál Martin TD said:

I am pleased to launch this creative collaboration in this anniversary year of our membership of the EU. This is an opportunity to celebrate the profound and positive influence our EU membership has on our lives. This includes the richness of cultures that exist in Irish schools and society today. I hope schools are inspired to take part in marking this milestone and students take active ownership of ‘Ode to Joy’ as their European anthem”

Minister for Education Norma Foley TD said:

 “This project gives students the opportunity to bring their language skills, creativity, musicianship and active citizenship together, as they interpret the music and words of Ode to Joy and consider the opportunities that the EU has brought to Irish society, including to education. I look forward to hearing the inspiring strains of this anthem brought to life in our schools and communities, in English, French, German and Ukrainian, and through a wide range of styles and musical performances.”

ENDS

Press Office

10 March 2023

 

Ár nAmhrán / Our Anthem EU50

Tugtar cuireadh do scoileanna Amhrán an AE a chur i láthair ar Lá na hEorpa

 

Mar chuid den chlár EU50 a dhéanann ceiliúradh ar bhallraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach le 50 bliain anuas, tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha, an Roinn Oideachais agus Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann mar chomhpháirtíocht ag tabhairt cuireadh do scoileanna ar gach leibhéal Amhrán an AE, Laoi do Áthas (Ode to Joy) de chuid Beethoven a fhoghlaim, a chleachtadh agus a chur i láthair. Is é buaicphointe Ár nAmhrán/Our Anthem EU50 ná go ndéanfar léiriú beo ar an amhrán i scoileanna ar oíche Lá na hEorpa agus ar Lá na hEorpa féin, an 8-9 Bealtaine, 2023.

Tá pacáiste ar fáil do scoileanna ina bhfuil bileoga ceoil, taifeadtaí agus ábhair thacaíochta eile ar fáil saor in aisce le híoslódáil ónár leathanach tiomnaithe Ár nAmhrán/Our Anthem ar shuíomh gréasáin Cheol-Acadamh Ríoga na hÉireann, ina dtugtar cuireadh do scoileanna agus do ghrúpaí eile a spéis a léiriú roimh an 31 Márta.  Cuirfear brat an AE amach chuig gach scoil a ghlacann páirt agus fáiltítear roimh scoileanna brat an AE a thaispeáint nó a ardú nuair a sheinntear an t-amhrán. Is féidir clárú agus rochtain a fháil ar an bpacáiste acmhainní ina bhfuil bileoga ceoil agus taifeadtaí ar www.RIAM.ie/EU50 

Bhí an méid seo le rá inniu ag an Tánaiste, An tAire Gnóthaí Eachtracha agus an tAire Cosanta, Micheál Martin TD:

“Tá an-áthas orm an comhoibriú cruthaitheach seo a sheoladh i mbliain seo an chomórtha ar ár mballraíocht leis an AE. Is deis é seo ár dtionchar dearfach ar leith inár mballraíocht san AE a cheiliúradh inár saoil. Áirítear anseo saibhreas na gcultúr atá ar fáil i scoileanna agus i sochaí na hÉireann sa lá atá inniu ann. Tá súil agam go dtabharfar spreagadh do scoileanna páirt a ghlacadh chun an chloch mhíle seo a cheiliúradh agus go nglacfaidh na scoláirí úinéireacht ar ‘Laoi do Áthas’/ ‘Ode to Joy’ mar amhrán na hEorpa.”

Luaigh an tAire Oideachais, Norma Foley TD:

“Tugann an togra seo an deis do scoláirí a gcuid scileanna teanga, a gcruthaitheacht, a gcumas ceoil agus a saoránacht ghníomhach a thabhairt le chéile, agus iad ag baint míniú as ceol agus as focail ‘Laoi don Áthas’ agus na deiseanna a mheas a thug an AE do shochaí na hÉireann, lena n-áirítear oideachas. Táim ag súil go mór le foinn spreagúla an amhráin seo a chloisteáil le brí agus anam inár scoileanna agus inár bpobail, i mBéarla, i bhFraincis, i nGearmáinis agus in Úcráinis, agus trí réimse leathan stíleanna agus léirithe ceoil.”

 

CRÍOCH

An Phreasoifig

10 MÁRTA 2023

 

Notes for Editors

 • Ár nAmhrán/Our Anthem EU50 is part of the Government of Ireland EU50 programme celebrating Ireland’s membership of the European Union.
 • It is a partnership between the Department of Foreign Affairs, the Department of Education and the Royal Irish Academy of Music.
 • The Royal Irish Academy of Music was commissioned to develop an accessible and inclusive menu of options to learn and perform the anthem, including a variety of musical arrangements (e.g. keyboard, guitar, recorder, bands, traditional groups, vocal, choral and orchestral).
 • Versions for singing in Irish, English and Ukrainian as well as the original German are also available.
 • The project will culminate in live performances of the anthem in schools or local music performance education settings around Europe Day, 8-9 May 2023, which provides an opportunity to engage with all citizens of Ireland in the EU in this 50th anniversary year.
 • Schools are also invited to publish their performances from 1 May on social media under #OurAnthemEU50, as appropriate.
 • Ár nAmhrán/Our Anthem EU50 is an opportunity to re-emphasise the role the EU plays in the lives of European citizens and the cultural and linguistic diversity of Europe.

 

Nótaí d'eagarthóirí:

 • Tá Ár nAmhrán / Our Anthem EU50 mar chuid de chlár EU50 de chuid Rialtas na hÉireann chun ballraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach a cheiliúradh. www.ireland.ie/eu50
 • Is comhpháirtíocht é idir an Roinn Gnóthaí Eachtracha, an Roinn Oideachais agus Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann.
 • Coimisiúnaíodh Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann chun rogha ábhar ilchineálach inrochtana a fhorbairt agus a chur ar fáil chun an t-amhrán a fhoghlaim agus a sheinm, lena n-áirítear cóirithe ceoil éagsúla (e.g. méarchlár, giotár, fliúit Shasanach, bannaí, grúpaí traidisiúnta, ceol gutha, córúil agus ceolfhoirneach).
 • Tá aistriúchán Gaeilge, Béarla agus Úcráinise ar na liricí, mar aon leis an mbunleagan Gearmáinise ar fáil freisin.
 • Cuirfear an togra i gcrích le léiriú beo ar an amhrán i scoileanna ar Lá na hEorpa féin, an 8-9 Bealtaine, 2023, a chuireann deis ar fáil teagmháil a dhéanamh le gach saoránach in Éirinn atá san AE i mbliain seo agus muid ag ceiliúradh 50 bliain.
 • Tugtar cuireadh do na scoileanna a gcuid léirithe a fhoilsiú ón 1 Bealtaine ar na meáin shóisialta faoi #ÁrnAmhránEU50, de réir mar is cuí.
 • Is deis é Ár nAmhrán / Our Anthem EU50 chun béim a leagan an athuair ar an ról atá ag an Aontas Eorpach i saol shaoránaigh na hEorpa, agus ar éagsúlacht chultúrtha agus teanga na hEorpa.

 

 

|