Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cuairt ón Aire Ciarán Cannon ar an Tansáin

Cuairt ón Aire Ciarán Cannon ar an Tansáin

Beidh an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Ciarán Cannon, T.D., ag tabhairt faoi thuras ceithre lá ar an Tansáin Dé Luain an 16 Deireadh Fómhair.

Le linn a chuairte, seolfaidh an tAire Cannon Seachtain Chódaithe na hAfraice, tionscnamh a thógann ar thaithí na hÉireann agus atá ag cothú scileanna na ndaoine óga i dtaobh códú ríomhairí ar fud na mór-roinne.  Beidh Seachtain Chódaithe an Afraic ar siúl ón 18-25 Deireadh Fómhair, agus eagraíodh na mílte gníomhaíochtaí códaithe saor in aisce do 500,000 duine óg de mhuintir na hAfraice ar fud 35 tír agus ar líne.

Feicfidh an tAire mar atá clár forbartha na hÉireann thar lear, Cúnamh Éireann, ag cuidiú leis na daoine is boichte agus is leochailí sa Tansáin.  Beidh an tAire Cannon ag bualadh le dídeanaithe a theith ón gcoinbhleacht sa Bhurúin ina gcampa dídeanaithe agus cloisfidh sé ó Ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR), a ritheann an campa, faoi na dúshláin a bhíonn le sárú ag na dídeanaithe.    Seolfaidh an tAire clár pobalbhunaithe chun dul i ngleic leis an bhforéigean i gcoinne ban agus cailíní agus buailfidh sé le daoine atá ag baint tairbhe as infheistíocht Chúnamh Éireann i gcóras sláinte na Tansáine agus i gclár coimirce sóisialta na tíre sin. 

Ag labhairt dó roimh an gcuairt, dúirt an tAire Cannon:

"Tá áthas orm a bheith ag triall ar an Tansáin an tseachtain seo. Tabharfaidh an chuairt seo an deis dom féachaint ar an gcaoi a ndéanann clár Chúnamh Éireann difríocht do shaol na ndaoine is boichte sa Tansáin agus iad ag streachailt leis na dúshláin a chruthaítear de bharr an neamhionannais, na bochtaineachta agus na coinbhleachta.

Táim ag tnúth le Seachtain Chódaithe na hAfraice a sheoladh. Is imeacht é sin ar sampla praiticiúil é den chomhpháirtíocht nua idir Éire agus an Tansáin, a ceapadh chun cruthaitheacht agus nuálaíocht a spreagadh i measc an aos óig. Tógann Seachtain Chódaithe na hAfraice ar thaithí na hÉireann agus tá sí ag scaipeadh ar fud na mór-roinne anois.  Ina theannta sin, ba as Seachtain Chódaithe na hAfraice a d'eascair Seachtain Chódaithe na nDídeanaithe, a thugann mórtas, fócas agus deiseanna don iomaí duine ar ghoill tráma na coinbhleachta agus na himirce éigeandála go mór orthu."

Déanfaidh cuairt an Aire Cannon treisiú ar an gcaidreamh agus féachfar le comhoibriú breise a chothú idir Éire agus an Tansáin maidir le freagairt do dhúshláin dhomhanda – lena n-áirítear an t-athrú aeráide, éagothroime, réiteach coinbhleachtaí agus cosaint do dhídeanaithe sa réigiún.  Pléifidh an tAire freisin conas mar is féidir le hÉirinn agus an Tansáin cion a dhéanamh maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach.

 

Críoch

An Phreasoifig

15 Deireadh Fómhair

  

Nóta d'Eagarthóirí:

 

Beidh Seachtain Chódaithe na hAfraice ar siúl ón 18 go dtí an 25 Deireadh Fómhair.  Tionscnamh ar fud na mór-roinne atá i gceist, a bheidh ar bun in 35 tír i mbliana.  Is é an cuspóir atá leis ná cabhrú le litearthacht dhigiteach a scaipeadh ar fud na mór-roinne, chun an deis a thabhairt do dhaoine óga scileanna a fhorbairt a fhágfaidh gur mó an seans go bhfostófar iad agus chun fás inbhuanaithe a spreagadh.  Faoi stiúir SAP, tá Ionad Oideachais na Gaillimhe i gceannas ar Sheachtain Chódaithe na hAfraice a eagrú.  Tá Ambasáid na hÉireann sa Tansáin ag tabhairt tacaíochta don seoladh sa Tansáin. Féach http://africacodeweek.org/

Tá clár Chúnamh Éireann sa Tansáin dírithe go tréan ar chearta ban agus cailíní, agus déanann sé infheistíocht sa tsláinte, sa talmhaíocht, sa chothú, sa choimirce shóisialta agus sa dea-rialachas, lena n-áirítear tacaíocht do shaoirse na meán.  Buiséad thart ar €20 milliún in aghaidh na bliana atá aige.  Mar gheall ar an sruth mór dídeanaithe a tháinig isteach (ón mBurúin agus ó Phoblacht Dhaonlathach an Chongó den chuid is mó), chuir an Ambasáid €500,000 ar fáil don Chlár Domhanda Bia agus do Ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) chun cuidiú le dídeanaithe ón mBurúin sna campaí in iarthar na Tansáine.