Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Tionscnamh Thodhchaí na hEorpa á Sheoladh

Tá an Taoiseach, Leo Varadkar T.D., ag spreagadh gach duine chun páirt a ghlacadh in idirphlé nua saoránach maidir le todhchaí na hEorpa.  Ag labhairt dó maidin inniu i nGailearaí na hEolaíochta i gColáiste na Tríonóide, áit a raibh tionscnamh nua faoi Thodhchaí na hEorpa á sheoladh, leag an Taoiseach béim air go bhfuil todhchaí na hÉireann fite fuaite le todhchaí an Aontais Eorpaigh:

"Tá an tAontas Eorpach ar cheann de na tionscadail pholaitiúla is fearr ar éirigh leis riamh. Chuir sé deireadh leis an gcogaíocht san Eoraip, trí mheon na síochána agus an chomhair a chothú. Tá an-chuid tairbhe bainte ag Éirinn as ár mballraíocht san Aontas. Mar gheall ar na hAontais Chustaim agus an Margadh Aonair, bhíomar in ann a bheith páirteach sa tsaorthrádáil, a chuir borradh faoi gheilleagar na tíre seo; d'fhág an Comhbheartas Talmhaíochta go ndearnadh cobhsú ar ioncaim feirme, rud a thacaigh leis na pobail tuaithe; agus, toisc go ndeachamar isteach í gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa thiar sa bhliain 1973, cuireadh deireadh leis an mbac pósta, lenar bunaíodh prionsabal an phá chomhionainn ar obair chomhionainn. Is deis iontach é a tionscnamh Todhchaí na hEorpa do mhuintir na hÉireann chun a dtuairimí a chur in iúl faoi na rudaí ar cheart don Aontas Eorpach tosaíocht a thabhairt dóibh agus faoin gcaoi a bhféadfadh Éire leas a bhaint as obair an Aontais sna blianta amach romhainn."

Idir an lá inniu agus an 9 Bealtaine 2018 (Lá na hEorpa) beidh an Rialtas ag eagrú sraith cruinnithe poiblí agus cruinnithe earnála, ag éisteacht le tuairimí, ar líne nó óna mbéal féin, ó dhaoine den phobal agus ó eagraíochtaí ionadaíocha.  Tá sé beartaithe go gcuirfidh na tuairimí faoin Eoraip bonn eolais faoi rannpháirtíocht Rialtas na hÉireann sa díospóireacht níos leithne faoi thodhchaí na hEorpa.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Simon Coveney T.D.:

"Tá sé díreach os cionn 40 bliain anois ó chuamar isteach san Aontas Eorpach agus faoi cheann 40 bliain eile ní bheidh níos mó ná 1% de dhaonra an domhain ag aon Bhallstát Eorpach amháin.  Sin é an fáth go gcaithfimid an comhar a chothú lenár gcairde Eorpacha.  Is fearr an seans atá ag an Eoraip freastal ar ár gcuid riachtanas agus ár luachanna a chur in iúl sa domhan seo ina bhfuil an deighilt agus an t-iomaíochas ag dul i dtreise. Ach, má tá an Eoraip chun a guth a aimsiú ar domhan, teastaíonn uainn ar dtús go gcuirfeá do chuid smaointe in iúl agus do chuid féin a rá faoi rannpháirtíocht na hÉireann sa díospóireacht seo maidir le todhchaí na hEorpa."

D'áitigh an tAire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha, Helen McEntee T.D., ar pháirtithe leasmhara páirt a ghlacadh sa díospóireacht agus dúirt sí:

"Ní mór do gach eagraíocht, fiú cinn a bhfuil ag éirí go geal leo ar nós an Aontais Eorpaigh, dul trí phróiseas athnuachana.  Tá an tAontas Eorpach 60 bliain d'aois. Creidimid nach mór dúinn dul ag obair ar fhís nua d'Aontas mealltach ar féidir le saoránaigh na hEorpa muinín a bheith acu as agus tacaíocht a thabhairt dó. Tá sé ríthábhachtach go n-éistfidh an tAontas lena shaoránaigh. Is leis na daoine féin a bhaineann an díospóireacht faoi thodhchaí na hEorpa agus ní mór dúinn éisteacht lena gcuid tuairimí.  Sin é an fáth go bhfuilim ag spreagadh daoine chun páirt a ghlacadh sa díospóireacht."

   

Nóta d'Eagarthóirí

 

  • Tar éis don Choimisiún Eorpach Páipéar Bán ar Thodhchaí na hEorpa a fhoilsiú i mí an Mhárta 2017 agus d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí 'Clár na gCeannairí' a fhoilsiú i mí Dheireadh Fómhair, tá díospóireacht ar bun anois ar fud na mBallstát maidir le todhchaí an Aontais Eorpaigh.  Táthar ag súil go gcuirfear an próiseas i gcrích roimh thoghcháin Pharlaimint na hEorpa in 2019 agus go mbeidh idirphlé saoránach na hÉireann ar siúl go dtí an 9 Bealtaine 2018 (Lá na hEorpa) sa chaoi is go mbeidh an t-am ann tuairimí a fháil ón bpobal i gcoitinne chun bonn eolais a chur faoi ionchur na hÉireann sa mhórdhíospóireacht.
  • Tá láithreán gréasáin – www.dfa.ie/eu – agus haischlib twitter – #futureofeurope – curtha ar bun chun cuidiú leis an bpróiseas.  Tá doiciméid thábhachtacha agus acmhainní eile le fáil ar an láithreán sin.

Tá físeán ina bhfuil cur síos ar an bpróiseas le fáil ag https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/future-of-europe/about/

CRÍOCH