Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Fógra ó na hAirí faoi chúnamh do Phoblacht Dhaonlathach an Chongó agus do Phoblacht na hAfraice Láir

Tá sé fógartha ag an Aire Flanagan agus an Aire McHugh go bhfuil cúnamh daonnúil dar luach €6 mhilliún á thabhairt do Phoblacht Dhaonlathach an Chongó agus do Phoblacht na hAfraice Láir

Inniu d'fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, agus an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh TD, go bhfuil cúnamh daonnúil dar luach €6 mhilliún á thabhairt chun dul i ngleic le géarchéimeanna daonnúla tearc-chistithe i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó (PDC) agus i bPoblacht na hAfraice Láir (PAL).

Tabharfaidh Éire €3 mhilliún an ceann don dá thír sin trí chistiú comhthiomsaithe na Náisiún Aontaithe. Ach cistiú a sholáthar trí mheán na gCistí Comhthiomsaithe, féadfar freastal go tapa ar na riachtanais is práinní i dtaobh bia, dídine, sláinte nó cosanta do na daoine is leochailí.

Agus an cistiú á fhógairt aige, dúirt an tAire Flanagan:

"Is cúis mhór imní d'Éirinn iad na géarchéimeanna daonnúla atá ar siúl le fada in PDC agus PAL, áit a bhfuil daoine fós i lúb an angair de bharr neamhshláine leanúnach, easáitiú forleathan agus leochaileacht ainsealach.

"Mar gheall ar an gcoinbhleacht armtha agus an neamhshláine in PDC le blianta fada, tá ceann de na géarchéimeanna is casta agus is fadbhunaithe ar domhan ag goilleadh ar an tír sin. Teastaíonn cúnamh daonnúil ó níos mó ná seacht milliún duine agus b'éigean do na milliúin teitheadh óna gcuid tithe mar gheall ar ionsaithe armtha agus ar fhoréigean. Tá níos mó ná milliún duine easáitithe ag an bhforéigean a thosaigh i mí Lúnasa 2016 i réigiún Kasai agus atá scaipthe anois chuig na cúigí comharsanacha.

"Is uafásach an tionchar a bhí ag an gcoinbhleacht a bhris amach in PAL in 2013 ar thír a bhí bocht cheana féin. Tá daoine á gcur as a dtithe fós de bharr caismirtí foréigneacha agus tá cúnamh daonnúil ag teastáil ó 2.3 milliún duine, beagnach leath an daonra."

Tá Poblacht Dhaonlathach an Chongó agus Poblacht na hAfraice Láir i measc na dtíortha is boichte ar domhan. Scrios an choinbhleacht bonneagar ríthábhachtach agus slite beatha, rud a chuir le leochaileacht na ndaoine, a bhí beo bocht cheana féin. Tá easpa sábháilteachta an tsoláthair bia agus míchothú ainsealach forleathan sa dá thír – tá siad ag goilleadh ar 4.4 milliún duine in PDC agus 2 mhilliún duine in PAL, a lán leanaí ina measc.

Dúirt an tAire Stáit McHugh:

"Is millteanach an tionchar a bhí ag an gcoinbhleacht fhoréigneach agus ag an tearcfhorbairt agus an mbochtaineacht atá i réim le fada an lá ar an dá thír seo. In ainneoin daoine a bheith fós ag fulaingt agus riachtanais dhaonnúla ollmhóra, tá na géarchéimeanna i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó agus i bPoblacht na hAfraice Láir as imeacht as amharc ón gclár oibre idirnáisiúnta agus tá siad á dtearc-chistiú dá bharr.

"Tá tacaíocht dhaonnúil tugtha ag Éirinn go seasta do mhuintir na dtíortha sin. Táimid fós tiomanta do fhreagairt do na riachtanais is measa, go háirithe i gcás na ngéarchéimeanna atá ligthe i ndearmad agus nach bhfuil a ndóthain cistiú á ndéanamh orthu."

CRÍOCH

An Phreasoifig

22 Bealtaine 2017

Nótaí don eagarthóir:

  • Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Féadfar tuilleadh eolais a léamh ar http://www.irishaid.ie/
  • I mBeartas na hÉireann um Chúnamh Daonnúil, leagtar amach conas a dhéanann Cúnamh Éireann beatha daoine a thabhairt slán agus a chosaint, an fhulaingt a mhaolú agus seasamh le dínit an duine roimh ghéarchéimeanna daonnúla, lena linn agus ina ndiaidh. Tuilleadh eolais: http://www.irishaid.ie/media/irishaid/allwebsitemedia/20newsandpublications/publicationpdfsenglish/Humanitarian-Assistance-Policy-2015.pdf
  • Tá Éire tar éis cion seasta a dhéanamh maidir leis an bhfreagairt dhaonnúil in DRC trí na Náisiúin Aontaithe ó 2007 i leith. Ó 2013, tá breis is €20 milliún tugtha ag Éirinn mar fhreagra ar an ngéarchéim sa tír sin. In 2016, thug Éire cúnamh daonnúil dar luach €4.8 milliún i leith na géarchéime in DRC, lena n-áirítear €3 mhilliún don Chiste Daonnúil Comhthiomsaithe i gcomhair na tíre sin.
  • Tá Éire tar éis cion seasta a dhéanamh maidir leis an bhfreagairt dhaonnúil in CAR ó 2008 i leith. Ó 2014, tá cúnamh daonnúil dar luach breis is €17 milliún tugtha do dhaoine i ngátar sa tír sin. In 2016, thug Éire cúnamh daonnúil dar luach €6.2 milliún i leith na géarchéime in CAR, lena n-áirítear €3 mhilliún don Chiste Daonnúil Comhthiomsaithe i gcomhair na tíre sin.
  • Leithdháileann Cistí Daonnúla Comhthiomsaithe OCHA de chuid na Náisiún Aontaithe cistiú sna tíortha féin ar réimse leathan comhpháirtithe, lena n-áirítear eagraíochtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá na Cistí Comhthiomsaithe ina gcuid den Phlean Freagartha Daonnúla do gach tír agus déantar an cistiú a leithdháileadh chun freastal ar mhór-riachtanais dhaonnúla amhail cúnamh bia, cosaint nó tacaíocht do shlite beatha.