Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cistiú dar luach €11m fógartha ag an Aire Flanagan agus an Aire Stáit McHugh do Chorn na hAfraice

⁃ Freagra ar ghorta, triomach agus coinbhleacht sa tSúdáin Theas, sa tSomáil agus sa tSúdáin

D'fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, agus an tAire Stáit don Diaspóra agus don Fhorbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh TD, inniu (Dé Luain) go bhfuil cistiú dar luach €11 mhilliún á sholáthar chun cabhrú le daoine atá ag fulaingt mar gheall ar ghorta, triomach agus coinbhleacht i gCorn na hAfraice, go háirithe sa tSúdáin Theas, sa tSomáil agus sa tSúdáin.

Tá an tionscnamh cistithe sin ina fhreagra ar an staid dhaonnúil a bheith ag dul in olcas sa réigiún. Beidh sé dírithe ar na trí thír is measa atá buailte ag an ngéarchéim dhaonnúil atá ann faoi láthair.

Dúirt an tAire Flanagan:

"An mhí seo caite, fógraíodh go bhfuil gorta in áiteanna sa tSúdáin Theas agus go bhfuil 100,000 duine i mbaol ocrais agus báis. Tá níos mó ná ceathrú milliún páiste atá ag fulaingt go holc de bharr míchothú agus i mbaol a mbáis le hocras agus míchothú. Meastar gur in olcas a rachaidh cúrsaí sna míonna atá romhainn agus gá ag 5 mhilliún duine le bia. Tá gorta ag bagairt go tréan ar bheagnach 1 mhilliún duine díobh sin.

"Tá cúrsaí an-dona sa tSomáil chomh maith. Tá rabhadh gorta eisithe ag na Náisiúin Aontaithe i leith na Somáile agus tá beagnach 3 mhilliún duine a bhfuil easpa soláthair bia orthu ar leibhéal géarchéime, níos mó ná dhá oiread líon na ndaoine a bhí i gcruachás sé mhí ó shin. Tá 363,000 páiste atá ag fulaingt go holc de bharr míchothú agus a dteastaíonn cóir leighis agus tacaíocht chothaithe go géar uathu. Sa tSúdáin, tá 3 mhilliún duine a bhfuil easpa soláthair bia orthu ar leibhéal géarchéime, go háirithe in Darfur, agus i measc daoine easáitithe agus dídeanaithe sa tír.

"Tá mé thar a bheith buartha faoin staid dhaonnúil i gCorn na hAfraice. Tá gá práinneach le méadú ollmhór a dhéanamh ar an gcúnamh daonnúil sa tSúdáin Theas agus sa tSomáil láithreach bonn ionas nach dtarlóidh tubaiste. Ní fhéadfaimid fanacht go dtí go mbeidh daoine ag fáil bháis leis an ocras. Ní mór dúinn gníomhú anois. Tá rún daingean agam go ndéanfaidh Éire a cion trí fhreagairt go tapa sa chaoi is go mbeimid in ann an fhulaingt a mhaolú agus daoine a thabhairt slán."

Tabharfaidh Éire €3 mhilliún do gach Ciste Comhthiomsaithe Daonnúil de chuid na Náisiún Aontaithe sa tSomáil, sa tSúdáin Theas agus sa tSúdáin. Bainfear leas as an airgead sin chun cúnamh tarrthála a thabhairt trí chomhpháirtithe de chuid na Náisiún Aontaithe agus comhpháirtithe neamhrialtasacha, ar bhonn na riachtanais atá ag daoine leochaileacha a bhfuil coinbhleacht ag bagairt orthu, nach mór dóibh a dtithe a fhágáil, agus nach bhfuil a ndóthain bia acu lena dteaghlaigh a chothú.

Dúirt an tAire Flanagan freisin:

"Is é an bealach is fearr inar féidir le hÉirinn cuidiú leo siúd atá i ngátar ná trínár gcomhpháirtithe iontaofa a bhíonn ag obair ar an láthair sna trí thír sin, go háirithe na Náisiúin Aontaithe. Is ar bhonn áitiúil a dhéanfar na cinntí faoin gcineál beacht cúnaimh atá ag teastáil, ag brath ar na riachtanais i ngach tír. Ní mór do na páirtithe sa choinbhleacht rochtain gan bhac a thabhairt ar gach pobal a bhfuil cúnamh práinneach de dhíth orthu".

Toisc go bhfuil cúrsaí chomh dona faoi láthair do phaistí sa tSúdáin Theas, tabharfar €1 mhilliún don obair a dhéanann UNICEF sa tSúdáin Theas, agus é dírithe go háirithe ar chóireáil i gcoinne an ghéar-mhíchothaithe.

Dúirt an tAire McHugh:

"Ní féidir linn neamhaird a dhéanamh d'fhulaingt na bpáistí sa tSúdáin Theas. Ní mór dúinn gníomhú anois chun tacaíocht chothaitheach riachtanach a thabhairt do pháistí a bhfuil gorta ag bagairt orthu.

"Tá go leor de na páistí sin curtha óna dtithe agus is í an tSúdáin Theas is cúis anois leis an ngéarchéim dhídeanaithe is mó san Afraic. Tá breis is 1.5 milliún dídeanaí ón tSúdáin Theas tar éis teitheadh chuig tíortha comharsanacha, agus is mná agus páistí iad 80% díobh siúd. Táimid ag tabhairt €1 mhilliún sa bhreis do UNHCR freisin chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais láithreacha sin agus a bhfulaingt a mhaolú.

"Leanfaidh Éire ar aghaidh ag obair lena comhpháirtithe san Aontas Eorpach agus sna Náisiúin Aontaithe lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an pobal idirnáisiúnta na hoibleagáidí atá air féachaint chuige nach bhfaighidh a thuilleadh daoine bás de bharr gorta ar fud Chorn na hAfraice. Caithfimid a chinntiú go n-éireoidh linn taoide na fulaingthe daonna seo a chasadh."

CRÍOCH

An Phreasoifig

20 Márta 2017

Nótaí don eagarthóir:

  • Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar www.irishaid.ie
  • Suim €11 mhilliún atá i gceist leis an bpacáiste cúnaimh dhaonnúil do Chorn na hAfraice a fógraíodh inniu, agus cuimsítear ann €3 mhilliún chun tacú le gach ceann de na trí Chiste Comhthiomsaithe Dhaonnúla don tSúdáin Theas, don tSúdáin agus don tSomáil, atá á mbainistiú ag Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla. Leithdháileann na cistí comhthiomsaithe sin cistiú sna tíortha féin ar réimse leathan páirtithe, lena n-áirítear eagraíochtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta agus idirnáisiúnta. Cuirtear cistiú ar fáil faoin bPlean Freagartha Dhaonnúil do gach tír agus i gcomhthéacs achainíocha daonnúla a bhainistíonn na Náisiúin Aontaithe, chun freastal ar mhór-riachtanais dhaonnúla amhail cúnamh bia nó cosaint nó tacaíocht do shlite beatha.
  • Áirítear leis an gcistiú a fógraíodh chomh maith ranníocaíocht €1m i gcomhair achainí UNICEF i ndáil le Gníomhaíocht Dhaonnúil do Pháistí na Súdáine Theas, faoina bhfuil béim faoi leith ar chóireáil an ghéar-mhíchothaithe. Áirítear leis freisin €1 mhilliún do Phlean Freagartha Réigiúnach UNHCR do Dhídeanaithe, chun freastal ar na riachtanais láithreacha atá ag an 1.5 milliún dídeanaí ón tSúdáin Theas atá i dtíortha comharsanacha.
  • Tá luach €31 mhilliún de chúnamh daonnúil tugtha ag Éirinn chun cur i gcoinne na géarchéime sa tSúdáin Theas ó cuireadh tús leis an gcoinbhleacht i mí na Nollag 2013. In 2016, thug Éire €11 mhilliún chun déileáil leis an ngéarchéim.
  • Ó 2012, tá luach breis is €27 milliún de chúnamh daonnúil tugtha ag Éirinn dár gcomhpháirtithe sna Náisiúin Aontaithe, i gCumann na Croise Deirge agus in eagraíochtaí neamhrialtasacha sa tSomáil. Thug Éire €5.93 milliún in 2016 chun déileáil leis an ngéarchéim.
  • Tá Éire tar éis luach breis is €18 milliún de chúnamh daonnúil a thabhairt don tSúdáin ó 2012. In 2016, thug Éire €3.93 milliún chun cur i gcoinne na géarchéime sa tSúdáin.
  • Déantar an cúnamh daonnúil uainn a sholáthar trí chomhpháirtithe sna Náisiúin Aontaithe, i gCumann na Croise Deirge agus in eagraíochtaí neamhrialtasacha ar an láthair agus bíonn sé dírithe ar dhaoine a thabhairt slán agus maolú a dhéanamh ar an bhfulaingt i measc na ndaoine is measa atá buailte ag an ngéarchéim, lena n-áirítear trí fhreastal ar a mbunriachtanais láithreacha, bia éigeandála agus tacaíocht do shlite beatha a chur ar fáil, cóir leighis a chur ar fáil i gcásanna géar-mhíchothaithe, fothain agus cosaint a sholáthar, agus seirbhísí éigeandála a sholáthar i ndáil le cúram sláinte, uisce agus sláintíocht agus oideachas.