Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Fáilte curtha ag an Aire Coveney roimh thús na caibidlíochta faoin mBreatimeacht

  • Éilithe aige ar gach taobh a bheith ag gníomhú go stuama
  • Tá muinín aige as Michel Barnier chun ionadaíocht éifeachtach a dhéanamh ar leasanna na hÉireann
  • Beidh sé i mbun oibre le comhghleacaithe leis ar fud an Rialtais maidir le gach gné den Bhreatimeacht

Tá fáilte curtha ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar a bhfuil Freagracht ar Leith maidir leis an mBreatimeacht, Simon Coveney TD, roimh an bhfógra comhpháirteach tráthnóna inné ón gCoimisiún Eorpach agus ó Roinn na Ríochta Aontaithe maidir le hImeacht as an Aontas Eorpach go mbeidh Michel Barnier, Príomhchaibidleoir an Aontais, agus David Davis, an Státrúnaí um Imeacht as an Aontas Eorpach, ag seoladh na caibidlíochta de bhun Airteagal 50 sa Bhruiséil ar an Luan, an 19 Meitheamh.

Ag labhairt dó i mBaile Átha Cliath inniu, áit ar bhuail sé leis an DUP agus le Sinn Féin chun an staid pholaitiúil i dTuaisceart Éireann a phlé, dúirt an tAire Coveney:

"Beagnach bliain amháin tar éis gur chinn muintir na Breataine an tAontas Eorpach a fhágáil, cuirfear tús le caibidlíocht an Bhreatimeachta idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe sa Bhruiséil Dé Luain seo chugainn, an 19 Meitheamh. Fáiltím go mór roimh thionscnamh na caibidlíochta, a mbaineann tábhacht léi don Aontas agus don Ríocht Aontaithe ach, thairis sin, atá ar cheann de na babhtaí caibidlíochta is tábhachtaí don tír seo le blianta beaga anuas.

"Cuirfear tús Dé Luain le haistear ar bhóthar fada deacair. Tá sé ríthábhachtach go dtabharfar faoi na cainteanna tionscnaimh seo le meon dearfach agus le fuinneamh ionas gur féidir dul chun cinn a dhéanamh chomh tapa agus is féidir ar an iliomad saincheisteanna casta atá le réiteach ag an lucht caibidlíochta.

"Mura nglacfar cinneadh d'aon toil síneadh ama a chur leis an gcaibidlíocht, ní mór comhaontú maidir le haistarraingt a bheith i bhfeidhm faoi Mhárta na bliana 2019 chun a chinntiú go bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach ar shlí eagraithe.

"Mura dtiocfar ar chomhaontú den sórt sin agus má fhágann an Ríocht Aontaithe an tAontas ar bhealach nach bhfuil ord ná eagar leis, creidim go ndéanfar dochar do na páirtithe go léir sa chaibidlíocht, agus tá mé cinnte go ndéanfar dochar mór d'Éirinn. Dá bhrí sin, tá sé de dhualgas ar gach taobh a bheith ag gníomhú go stuama agus tabhairt faoin gcaibidlíocht seo le meon atá cuiditheach, dearfach agus uaillmhianach, agus iad a bheith toilteanach comhréiteach a dhéanamh. Ach an cur chuige sin a ghlacadh, measaim gur féidir linn toradh dearfach a bhaint amach a rachaidh chun a leasa do chách.

"Beidh Dé Luain ina lá tábhachtach d'Éirinn. Mar thír de na 27 mBallstát a bheidh fágtha san Aontas, beidh muid i mbun caibidlíochta agus neart fúinn. Is ionann leasanna an Aontais agus leasanna na hÉireann agus tá lánmhuinín agam as ár bPríomhchaibidleoir, Michel Barnier, agus é ag seasamh leis na leasanna sin. Tá a sheasamh féin leagtha amach go soiléir ag an Aontas agus tugtar aitheantas láidir ann d'ábhair imní agus tosaíochtaí ar leith na hÉireann, lena n-áirítear cosaint a thabhairt do Chomhaontú Aoine an Chéasta ina iomláine agus don mhéid a baineadh amach le linn phróiseas na síochána, teorainn chrua ar oileán na hÉireann a sheachaint agus an Comhlimistéar Taistil a choinneáil ar bun.

"Is tábhachtach an rud é sa chéad chéim seo den chaibidlíocht go ndéanfar dul chun cinn leordhóthanach i dtaobh na saincheisteanna atá againn féin, mar aon leis na saincheisteanna a bhaineann le cearta saoránach agus le dliteanais airgeadais na Ríochta Aontaithe, ionas gur féidir linn dul ar aghaidh a luaithe agus is féidir chun tús a chur leis an bplé faoi chreat an chaidrimh amach anseo idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear i dtaobh cúrsaí trádála. Tá sé ina phríomhthosaíocht ag Éirinn freisin íoslaghdú a dhéanamh ar thionchar an Bhreatimeachta ar thrádáil agus gheilleagar na hÉireann, agus beidh mé ag obair le mo chomhghleacaithe ar fud an Rialtais lena chinntiú gur féidir leis a bheith ina thoradh ar an gcaibidlíocht faoin mBreatimeacht go mbeidh an caidreamh is dlúithe is féidir idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe agus go gcuirfear socruithe idirthréimhseacha éifeachtacha i bhfeidhm ionas go mbeidh cosán réidh romhainn chuig an gcaidreamh nua sin.

"Dá bhrí sin, ba mhaith liom gach rath a ghuí ar na Príomhchaibidleoirí ar an dá thaobh, Michel Barnier agus David Davis, agus iad i mbun an chúraim dheacair atá orthu. Sna míonna amach romhainn, beidh mé ag obair lena chinntiú go ndéanfaidh an chaibidlíocht leasanna na hÉireann a chur chun cinn agus a chosaint, agus go mbainfear amach an toradh is fearr do mhuintir na tíre seo, dár gcuid gnóthaí agus don oileán seo."

CRÍOCH
An Phreasoifig
16 Meitheamh 2017