Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Comhairle eisithe ag an Aire Flanagan maidir le cur isteach ar phas

  • Seiceáil do phas – Déan iarratas in am – Athnuaigh ar líne é más féidir
  • "Rachaidh sé sin chun do thairbhe féin agus cuideoidh sé linne freastal ort"
  • Tá 20,000 pas á n-eisiúint in aghaidh na seachtaine anois

Agus buaicshéasúr na laethanta saoire ag teannadh linn, d'áitigh an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, ar dhaoine atá ag smaoineamh ar chur isteach ar phas é sin a dhéanamh go tráthúil agus a chinntiú go n-úsáidfidh siad an modh iarratais is fearr a fheileann dóibh féin. Ba chóir do dhaoine fásta a bhfuil pas á athnuachan acu iarratas a dhéanamh ar líne ag www.dfa.ie/ie/pasanna-saoranacht.

Agus an scéala is déanaí á thabhairt aige faoi líon na bpasanna a eisíodh i mbliana, dúirt an tAire Flanagan:

"Agus 150 lá den bhliain 2017 curtha dínn againn, tá próiseáil déanta ag Seirbhís na bPasanna ar bhreis is 350,000 iarratas ar phas. Tá timpeall is 20,000 pas á n-eisiúint in aghaidh na seachtaine anois. Is mór an líon iarratas atá ag teacht chugainn i mbliana, agus tá ardú breis is 15% tagtha air faoin am seo i gcomparáid leis an mbliain anuraidh.

"In ainneoin sin, tá ag éirí linn cloí leis an am eisiúna 15 lá oibre i gcás athnuachan pasanna faoi Sheirbhís na bPasanna Luais agus leis an am eisiúna 10 lá oibre don tseirbhís pasanna ar líne. Tógann iarratais chéaduaire níos faide mar gheall ar na seiceálacha breise a bhíonn i gceist. Tá mé ag iarraidh ar na hiarratasóirí go léir comhoibriú linn i rith na tréimhse seo atá thar a bheith gnóthach ionas gur féidir linn coinneáil leis an leibhéal ard seirbhíse sin.

"Ionas gur féidir linn a chinntiú go n-oibreoidh an córas do chách, is tábhachtaí ná riamh é go gcloífeadh iarratasóirí ar phas leis na trí riail órga le haghaidh pasanna:
1. Seiceáil do phas sula gcuirfidh tú turas in áirithe: Cibé an bhfuil tú ag triail ar an trá sa Spáinn nó ar an Nua-Shéalainn chun Camchuairt Rugbaí na Leon a leanúint, déan cinnte de go ndeimhneoidh tú go bhfuil do phas fós bailí sula gcuirfidh tú saoire in áirithe. Baineann tábhacht ar leith leis sin i gcás leanaí, a mbíonn tréimhsí bailíochta níos giorra ag a gcuid pasanna. Cuimhnigh go n-éilíonn roinnt tíortha go mbeadh bailíocht sé mhí ag pas – seiceáil le hAmbasáid na tíre ag a mbeidh tú ag taisteal.

2. Déan d'iarratas in am agus tríd an mbealach ceart: Déan iarratas go luath, ar a laghad sé seachtaine roimh thaisteal duit, ar fhaitíos go mbeidh aon fhadhb ann le d'iarratas. Tógann Seirbhís na bPasanna Luais trí seachtaine ar a laghad agus tógann iarratais chéaduaire tamall níos faide (ceithre seachtaine ar a laghad mar gheall ar bhearta slándála breise). Má tá tú incháilithe chuige (sé sin, más duine fásta tú a bhfuil do phas á athnuachan agat), ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar líne. Má tá tú ag taisteal sula i bhfad – faoi cheann trí seachtaine nó níos lú – ní mór duit coinne a dhéanamh ar líne chun bualadh isteach chuig Oifigí na bPasanna i mBaile Átha Cliath nó i gCorcaigh. Bíodh a fhios agat go mbíonn líon teoranta coinní ar fáil gach seachtain agus nár chóir duit coinne a dhéanamh má tá iarratas curtha isteach agat cheana féin. Le haghaidh sonraí faoi conas coinne a dhéanamh tabhair cuairt ar www.dfa.ie/ie/pasanna-saoranacht.

3. Déan athnuachan ar do phas ar líne chun am a spáráil: Má tá tú os cionn ocht mbliana déag d'aois, más gá duit do phas a athnuachan agus má tá sé i gceist agat taisteal i gceann trí seachtaine nó níos mó, ba chóir duit leas a bhaint as an tseirbhís ar líne. Tá an tseirbhís sin áisiúil, slán agus eisítear an pas laistigh de choicís móide am an phoist. Níl aon ghá le foirmeacha, finné ar shíniú ná grianghraif phriontáilte. Is é an bealach is éifeachtaí agus is éasca chun do phas a fháil. Tá Seirbhís ar Líne na bPasanna ag feidhmiú le deich seachtaine anuas ach tá breis is 30,000 iarratas faighte aici cheana. Faoin gcóras sin, soláthraítear seirbhís thapa éifeachtach do shaoránaigh a bhfuil a gcuid pasanna á n-athnuachan acu. Chun iarratas a dhéanamh ar líne tabhair cuairt ar www.dfa.ie/ie/pasanna-saoranacht.

Dúirt an tAire Flanagan freisin:

"Ós rud é go bhfuil líon mór iarratas sa chóras, tá acmhainní dírithe ag Seirbhís na bPasanna ar phasanna a phróiseáil chomh tapa agus is féidir. Tá baill foirne bhreise á gcur ag obair chun an oiread ceisteanna agus is féidir a fhreagairt ach is é an pointe bunúsach atá le déanamh ná gur chóir d'iarratasóirí leas a bhaint as an mbealach ceart chun iarratas a dhéanamh, agus gur chóir dóibh a chinntiú gur comhlánaíodh an t-iarratas ar phas i gceart – ach é sin a dhéanamh, ní gá labhairt le ball foirne ar bith a fhad agus atá an pas á phróiseáil.

"Ba chóir d'iarratasóirí féachaint ar na hamanna eisiúna i leith na mbealaí iarratais éagsúla ag www.dfa.ie/ie/pasanna-saoranacht roimh iarratas a chur isteach.

"Is é an bealach is fearr chun súl a choinneáil ar stádas d'iarratais ná leis an rianaire ar líne. Má bhaineann aon fhadhb le hiarratas ar phas, rachaidh Seirbhís na bPasanna i dteagmháil leis an iarratasóir.

"Idir an dá linn, tugtar tús áite do cheisteanna práinneacha, mar shampla an cás ina gcaithfidh iarratasóir taisteal de bharr bás gaoil nó éigeandáil leighis. Más gá duit pas a fháil i gcás mar sin, bí cinnte de go ndéanfaidh Seirbhís na bPasanna gach rud is féidir léi chun cabhrú leat.

"Mar sin, do dhuine ar bith a bheidh ag taisteal thar lear an samhradh seo, tá comhairle shimplí againn ort:

Seiceáil do phas sula gcuirfidh tú do thuras in áirithe.

Féach ar www.dfa.ie/ie/pasanna-saoranacht chun an bealach ceart iarratais a roghnú.

Déan d'iarratas in am agus tríd an mbealach ceart.

Déan do phas a athnuachan ar líne más féidir.

Agus bí slán sábháilte ar do thuras.

"Rachaidh sé sin chun do thairbhe féin agus cuideoidh sé linne freastal ort"

Chuir an tAire Flanagan i gcuimhne do dhaoine a bhfuil pas acu iad féin a chlárú le hoifig na bpasanna ag www.dfa.ie/ie/pasanna-saoranacht chun ríomhphost meabhrúcháin saor in aisce a fháil maidir le pas a athnuachan agus Travelwise, aip thaistil ghradamach na Roinne, a íoslódáil.

Tá tuilleadh sonraí maidir le próiseáil pasanna, critéir cháilitheachta agus táillí/amanna eisiúna ar fáil ach dul chuig www.dfa.ie/ie/pasanna-saoranacht.

CRÍOCH
An Phreasoifig
6 Meitheamh 2017