Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Plé Idir-Rannach ar Chearta an Duine á thionól ag an Aire McHugh

Bhí an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Joe McHugh, TD, sa chathaoir inniu ag an gcéad chruinniú in 2017 den Choiste Idir-Rannach ar Chearta an Duine.

Ag labhairt dó tar éis an chruinnithe, dúirt an tAire McHugh:

"Bhí ríméad orm cruinniú a bheith agam inniu le comhaltaí de chuid an Choiste Idir-Rannaigh ar Chearta an Duine agus an scéala is déanaí a fháil faoin dul chun cinn atá déanta ó bhuaileamar le chéile i mí Mheán Fómhair.

"Thug sé misneach dom go háirithe a chloisteáil faoin dul chun cinn atá déanta i dtreo daingniú a dhéanamh ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas tar éis gur foilsíodh an Bille um Míchumas (Forálacha Ilghnéitheacha) díreach roimh Nollaig. Leag mé béim ar an tábhacht a bhaineann le cloí lenár dtiomantas an Coinbhinsiún tábhachtach sin a dhaingniú agus, tar éis chruinniú an lae inniu, táim cinnte go bhfuil na Ranna cuí meáite ar é a dhaingniú a luaithe is féidir.

"Bhí áthas orm a chloisteáil freisin go dtabharfar chun críche an chuid eile de na tuarascálacha tréimhsiúla i ndáil le hoibleagáidí na hÉireann faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú i ndiaidh próiseas comhairliúcháin leis an tsochaí shibhialta roimh an samhradh.

"Tá an Coiste sin ina chreat den scoth le haghaidh an chomhair thras-Rannaigh atá riachtanach d'fhorbairt agus comhlíonadh na dtosaíochtaí beartais eachtraigh atá ag Éirinn maidir le cearta an duine, mar a leagadh amach iad sa cháipéis An tOileán Domhanda."

Ag cruinniú an lae inniu, thug an tAire McHugh chun suntais go bhfuil cearta an duine ina ngné lárnach den obair go léir a dhéanann an Rialtas sa bhaile agus thar lear. Thapaigh an tAire an deis chun an lucht éisteachta a chur ar an eolas faoi thabhairt chun críche an chéad Phlean Náisiúnta de chuid na hÉireann maidir le Gnó agus Cearta an Duine, plean a éascóidh do chur chun feidhme Threoirphrionsabail na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine.

Phléigh an Coiste stádas na dtuairiscí ó Éirinn atá ina gceanglas faoi oibleagáidí conartha na Náisiún Aontaithe agus Chomhairle na hEorpa. Thug comhaltaí an Choiste an scéala is déanaí freisin faoin athbhreithniú ar Éirinn a dhéanfaidh Coiste na Náisiún Aontaithe um Dhíothú an Idirdhealaithe in aghaidh Ban, agus ar théarma na hÉireann mar chomhalta céaduaire den Choimisiún um Stádas na mBan ó 2017 go 2021.

Tá bunú an Choiste Idir-Rannaigh ar cheann de na torthaí a d'eascair ón mbeartas 'An tOileán Domhanda: Beartas Eachtrach na hÉireann maidir le Domhan atá ag Athrú', a seoladh in Eanáir na bliana 2015. Is é cuspóir an Choiste é feabhas a chur ar an gcomhleanúnachas i ndáil le cothú agus cosaint chearta an duine i mBeartas Eachtrach na hÉireann. Tá sé ina shainchúram air freisin cúnamh a thabhairt i ndáil le dul chun cinn a dhéanamh ionas go ndaingneoidh Éire conarthaí tábhachtacha idirnáisiúnta um chearta an duine, agus tuairisc a thabhairt do chomhlachtaí na Náisiún Aontaithe agus Chomhairle na hEorpa a dhéanann faireachán ar chearta an duine.

CRÍOCH
An Phreasoifig
25 Eanáir 2017