Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

An tAire Stáit Joe McHugh TD ar cuairt ar an Iordáin agus an Liobáin

- Cistiú breise €3 mhilliún fógartha ag an Aire chun déileáil le tionchar na géarchéime sa tSiria ar an dá thír sin
- Fágann sé sin go bhfuil tacaíocht ar fiú os cionn €70m san iomlán í tugtha ag Éirinn i leith na géarchéime sa tSiria ó 2012

Beidh an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh, TD, ag fágáil na tíre seo inniu chun cuairt a thabhairt ar an Iordáin agus an Liobáin. Fógróidh sé go bhfuil cistiú breise €3 mhilliún á sholáthar chun déileáil le tionchar na géarchéime sa tSiria ar an dá thír sin, agus beidh sé ag bualadh le hAirí ón Iordáin agus ón Liobáin chun plé a dhéanamh faoi ghéarchéim na ndídeanaithe agus faoi fhorbairt an chaidrimh dhéthaobhaigh. Fágfaidh sé sin go mbeidh os cionn €70 milliún tugtha ag Éirinn chun déileáil le héifeachtaí na géarchéime sa tSiria ó 2012. Téann an cistiú ó Éirinn chuig Siriaigh atá buailte ag an ngéarchéim sa tSiria agus chucu siúd arbh éigean dóibh teitheadh chuig tíortha comharsanacha.

Faoi láthair tá a lán dídeanaithe san Iordáin agus sa Liobáin a theith ón gcoinbhleacht sa tSiria, rud a fhágann brú mór ar rialtais agus pobail an dá thír. Beidh an tAire ag bualadh le dídeanaithe Siriacha sa dá thír ionas go gcloisfidh sé féin faoin méid a tharla dóibh le linn na coinbhleachta agus faoina saol mar dhídeanaithe.

Buailfidh sé freisin le hionadaithe de chuid rialtas na hIordáine agus rialtas na Liobáine lena fháil amach conas atá tacaíocht á tabhairt acu do dhídeanaithe Siriacha, agus faoin tionchar atá ag an ngéarchéim ar a gcuid tíortha. Lena chois sin, buailfidh sé le gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus Chumann Idirnáisiúnta na Croise Deirge, tabharfaidh sé cuairt ar thionscadail dá gcuid agus feicfidh sé an leas atá á bhaint as an gcistiú ó Chúnamh Éireann ar an láthair. Agus é sa Liobáin, tabharfaidh an tAire cuairt ar thionscadail atá á reáchtáil ag Trócaire agus Concern, le cistiú tacaíochta ó Chúnamh Éireann.

Ina theannta sin, beidh an tAire McHugh ag bualadh le 336 shaighdiúir Éireannacha ón 109ú Cathlán Coisithe atá ar seirbhís faoi láthair le fórsa síochánaíochta na Náisiún Aontaithe, UNIFIL, i nDeisceart na Liobáine.

Sular fhág sé Éire níos luaithe inniu, dúirt an tAire McHugh:

"Tá Éire tiomanta do thacaíocht a thabhairt do na daoine atá buailte ag an ngéarchéim sa tSiria. Le heasáitiú na milliúin duine sa tSiria agus teitheadh na milliúin duine chuig tíortha comharsanacha, dírítear aird ar an bhforéigean agus an bhfulaingt uafásach atá ann de bharr na coinbhleachta seo. Le linn na cuairte seo ar an Iordáin agus an Liobáin, tá sé i gceist agam a fheiceáil le mo shúile féin an cás ina bhfuil na dídeanaithe ón tSiria sna tíortha sin, agus an tionchar a imríodh ar phobail aíochta.

"Tá áthas orm an deis a bheith agam freisin chun bualadh le comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann atá ar seirbhís faoi láthair le UNIFIL sa Liobáin Theas. Tá na fir agus mná ón 109ú Cathlán Coisithe ag coinneáil le traidisiún seanbhunaithe na hÉireann den rannpháirtíocht i misin síochánaíochta de chuid na Náisiún Aontaithe, traidisiún is cúis bhróid dúinn. Beidh mé ag gabháil buíochais leo thar ceann an Rialtais as ucht a gcuid seirbhíse. Ba chóir dúinn go léir a bheith an-bhródúil astu agus tá a fhios agam gur ag labhairt ar son mhuintir na hÉireann a bheidh mé agus mé ag guí gach rath orthu."

CRÍOCH
An Phreasoifig
27 Feabhra 2017

Nótaí don eagarthóir:

  • Beidh Joe McHugh, TD, an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, ag tabhairt cuairt ar an Iordáin agus an Liobáin ón 27 Feabhra go dtí an 2 Márta 2017.
  • Agus é san Iordáin tabharfaidh an tAire cuairt ar champa dídeanaithe Za'atari agus buailfidh sé le UNHCR, UNICEF, an Clár Domhanda Bia, Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirg, UNOCHA agus seirbhís Rialtas na hIordáine do dhídeanaithe. Beidh sé ag bualadh freisin leis an Aire um Pleanáil agus Comhoibriú Idirnáisiúnta, an tUasal Imad Fakhuri.
  • Agus é sa Liobáin buailfidh an tAire leis an Aire Gnóthaí Sóisialacha, a Shoilse Pierre Bou Assi agus tabharfaidh sé cuairt ar thionscadail atá ar bun ag UNWRA, Trócaire, Concern agus an Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta. Tabharfaidh an tAire cuairt ar na trúpaí Éireannacha in UNIFIL freisin.
  • Tabharfaidh Éire cistiú daonnúil dar luach €3 mhilliún don Iordáin agus don Liobáin. Tabharfar €1.5 milliún do Chiste Comhthiomsaithe Daonnúil UNOCHA don Iordáin agus tabharfar €1.5 milliún do Chiste Comhthiomsaithe Daonnúil UNOCHA don Liobáin. Tá an cistiú ina chuid de fhreagairt dhaonnúil na hÉireann ar an ngéarchéim sa tSiria in 2017.