Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Comhphlé Saoránachta Uile-Oileáin ar Chearta an Duine á thionól ag an Aire Flanagan

  • Tá an comhphlé ina chuid de shraith 14 chomhphlé uile-oileáin faoi stiúir Aire ar impleachtaí Brexit d'earnálacha difriúla

Inniu (Dé Luain), beidh comhphlé saoránachta uile-oileáin á thionól ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, ar na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheidh ag Brexit i dtaobh ghnéithe de Chomhaontú Aoine an Chéasta a bhaineann le cearta an duine.

Is ag OÉ Má Nuad atá an t-imeacht ar siúl agus tá 100 ionadaí de chuid na sochaí sibhialta ar fud an oileáin ag glacadh páirte ann.

Ag labhairt dó roimh an imeacht, dúirt an tAire Flanagan:

"Tá comhphlé saoránachta uile-oileáin ar chearta an duine á thionól agam faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta chun éisteacht le tuairimí na sochaí sibhialta ó thuaidh agus ó dheas ar na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag Brexit don chaibidil lárnach seo den Chomhaontú.

"Ina cháil mar chomhráthóir ar Chomhaontú Aoine an Chéasta, tá an Rialtas lándáiríre faoin dualgas atá orainn a chinntiú go gcomhlíonfar agus go ndaingneofar forálacha uile an Chomhaontaithe le linn an phróisis trína mbeidh an Ríocht Aontaithe ag imeacht as an Aontas Eorpach.

"Deis thar a bheith luachmhar is ea agallamh earnála an lae inniu chun tuairimí a chloisteáil ó bhéal saineolaithe agus cleachtóirí maidir leis an gcaoi is fearr ba cheart na forálacha a bhaineann le cearta an duine i gComhaontú Aoine an Chéasta a chosaint agus seasamh leo i rith phróiseas Brexit.

"Creat comhroinnte is ea Comhaontú Aoine an Chéasta nach mór dúinne seasamh leis agus leas a bhaint as agus muid ag obair le chéile chun déileáil le himpleachtaí Brexit."

Agus an comhphlé earnála á chur i gcomhthéacs fhreagra foriomlán an Rialtais ag an Aire, dúirt sé:

"Cuireadh go mór le fiúntas na hoibre mionsonraithe a dhéanann ranna agus gníomhaireachtaí rialtais de bharr na mbabhtaí Comhphlé Saoránachta Uile-Oileáin i measc na n-earnálacha. I mí na Samhna d'óstáil an Taoiseach agus mé féin Comhphlé Saoránachta iomlánach. Déanfaimid ceann eile a óstáil ar an Aoine (an 17ú). Idir an dá linn tá airí ar fud an rialtais tar éis babhtaí comhphlé saoránachta i measc na n-earnálacha a chur ar bun a bhain le réimsí éagsúla, ó iascaigh go cearta páistí. Is cúis áthais dom inniu an díospóireacht thábhachtach seo ar Chearta an Duine a óstáil, atá á tionól faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta.

"Fágann cinneadh na Ríochta Aontaithe an tAontas Eorpach a fhágáil go bhfuil mórcheisteanna casta nach mór d'oileán na hÉireann dul i ngleic leo. Ní mór don Rialtas tuairimí a bhailiú ó gach cuid den tsochaí faoi conas Brexit a bhainistiú le chéile ar bhonn uile-oileáin."

Ghlac an tAire a bhuíochas leis an Ollamh Philip Nolan, Uachtarán OÉ Má Nuad, agus lena chomhghleacaithe san Ollscoil, as ucht an comhphlé saoránachta a óstáil i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

CRÍOCH

An Phreasoifig
13 Feabhra 2017

Nótaí d'eagarthóirí:

Tá an comhphlé saoránachta earnála maidir le cearta an duine de bhun Chomhaontú Aoine an Chéasta ar cheann de cheithre chomhphlé saoránachta dhéag atá á dtionól ag an Rialtas i measc na n-earnálacha.

Cuirfidh gach ceann de na comhphléití earnála sin bonn eolais faoin dara Seisiún Iomlánach den Chomhphlé Saoránachta Uile-Oileáin ar Brexit a mbeidh an Taoiseach agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ina n-óstaigh air i mBaile Átha Cliath ar an 17 Feabhra.

Beidh ionadaithe ó eagraíochtaí éagsúla ó gach cearn den oileán a bhíonn ag plé le cearta an duine agus leis an gcomhionannas ag glacadh páirte sa chomhphlé saoránachta earnála maidir le Cearta an Duine de bhun Chomhaontú Aoine an Chéasta ar an 13 Feabhra, mar aon leis na coimisiúin reachtúla ábhartha ón Tuaisceart agus ón Deisceart.

Éistfear le tuairimí na ndaoine a bhfuil baint dhíreach acu le hobair a bhíonn ag brath ar chreataí agus cosaintí Chomhaontú Aoine an Chéasta a bhaineann le cearta an duine.