Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Tuarascáil eacnamaíoch á coimisiúnú ag an Rialtas faoi bhacainní a bhaint ar mhaithe le heisimircigh

Inniu d'fhógair Ciarán Cannon TD, an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, gur ceapadh Indecon chun tabhairt faoi thuarascáil eacnamaíoch mhionsonraithe ar bhacainní atá le sárú ag eisimircigh Éireannacha agus iad ag filleadh ar an mbaile. Díreoidh an tuarascáil ar réitigh a aimsiú ar ualaí riaracháin díréireacha nó cinn nach bhfuil gá leo a chuireann as do dhaoine ar mian leo filleadh chun cónaí in Éirinn.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Cannon:

Tá sé geallta ag an Rialtas seo a bheith ag obair chun cuidiú le hÉireannaigh atá ina gcónaí thar lear agus ar mian leo filleadh chun cónaí in Éirinn. Táimid ag obair chun féachaint chuige go bhfágfar chomh héasca agus is féidir acu é bogadh go hÉirinn nó filleadh ar Éirinn.

I measc na ndeacrachtaí atá luaite ag Éireannaigh a tháinig ar ais chun cónaí anseo tá rochtain a fháil ar árachas agus ar chreidmheas agus ceadúnais tiomána a fháil. Mhínigh an tAire Cannon:

I mo cháil mar Aire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra, is mise atá i mo chathaoirleach ar an gCoiste Idir-Rannach ar na hÉireannaigh Thar Lear a bhíonn ag obair chun éascú do fhreagra uile-rialtais ar na deacrachtaí a bhíonn ag Éireannaigh thar lear. I gcruinnithe a tionóladh le tamall anuas, dhírigh an Coiste ar dhul i ngleic le nósanna imeachta rialtais ar tuairiscíodh ina leith go mbíonn drochthionchar acu ar eisimircigh atá ag filleadh abhaile.

Beidh an tuarascáil eacnamaíoch seo ina comhlánú ar an obair atá ar bun ag an gCoiste Idir-Rannach ar na hÉireannaigh Thar Lear, agus, go háirithe, déanfar athbhreithniú sa tuarascáil ar na deacrachtaí atá le sárú i réimsí nach dtagann díreach faoi shainchúram na Ranna agus cuirfear moltaí i láthair i dtaobh dul i ngleic leo.

Cuirfidh an tuarascáil sin bonn eolais faoi bheartas agus bearta an Rialtais maidir le deacrachtaí a thiocfaidh chun solais. Tugtar cuireadh do dhaoine scríobh chuig an Aonad um Éireannaigh thar lear ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála má tá samplaí acu de dheacrachtaí sonracha riaracháin a bhí acu agus iad ag teacht chun cónaí in Éirinn, a d'fhéadfadh a bheith ábhartha i gcomhthéacs na tuarascála seo.

NÓTA D'EAGARTHÓIRÍ

  • Cuireann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála cistiú agus tacaíocht nach beag ar fáil tríd an gClár Tacaíochta Eisimirceach de chuid Rialtas na hÉireann d'eagraíochtaí a bhíonn ag obair le saoránaigh atá ag iarraidh filleadh ar Éirinn. Le deich mbliana anuas tá os cionn €4 mhilliún curtha ar fáil d'eagraíochtaí Éireannacha a bhíonn ag obair le heisimircigh atá ag filleadh abhaile. Tugadh €60,000 do na heagraíochtaí sin in 2016 de bhreis ar chistiú na bliana roimhe sin.
  • Daoine ar mian leo cur síos a dhéanamh ar shamplaí ar leith de dheacrachtaí riaracháin a bhí acu féin agus iad ag teacht ar ais chun cónaí in Éirinn, ba cheart dóibh ríomhphost a chur chuig an Aonad um Éireannaigh thar lear sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.
  • Ceapadh Indecon (Éire) chun tabhairt faoin tionscadal seo tar éis próiseas tairiscintí iomaíocha a chuir an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar bun.

 

CRÍOCH