Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cistiú €9 milliún do UNCERF fógartha ag an Aire Coveney agus an Aire Cannon

Tá sé fógartha ag an Aire Coveney agus an Aire Cannon go dtabharfar cistiú daonnúil breise €9 milliún do Lárchiste Freagartha Éigeandála na Náisiún Aontaithe lena leithdháileadh do ghéarchéimeanna tearcmhaoinithe

Inniu d'fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an tUasal Simon Coveney, TD, agus an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, an tUasal Ciarán Cannon, TD, go dtabharfar cistiú breise €9 milliún do Lárchiste Freagartha Éigeandála na Náisiún Aontaithe (CERF) mar fhreagra ar riachtanais dhaonnúla ar domhan, atá ar leibhéal nach bhfacthas roimhe seo.

Mórchiste de chuid na Náisiún Aontaithe is ea an Lárchiste Freagartha Éigeandála a mbaintear leas as i gcomhair freagairt dhaonnúil láithreach nuair a thosaíonn éigeandálaí, i gcásanna atá ag dul in olcas go tapa, agus i ngéarchéimeanna fada nach bhfuil a ndóthain cistithe á ndéanamh orthu. Go dtí seo in 2017, leithdháil CERF níos mó ná $276 milliún ar 28 géarchéim ar fud an domhain, agus géarchéimeanna i Rinn na hAfraice, in Éimin agus sa Nigéir ina measc. Leis an ranníocaíocht bhreise sin ó Éirinn, a fhágfaidh go mbeidh €22m tugtha againn don chiste in 2017, beidh CERF in ann leithdháileadh breise a dhéanamh do ghéarchéimeanna tearcmhaoinithe i mbliana.

Agus an cistiú á fhógairt aige, dúirt an tAire Coveney:

"Is millteanach coscrach é scála agus déine na ngéarchéimeanna daonnúla ar fud an domhain. Tá na milliúin daoine i mbaol mór gorta i Rinn na hAfraice, in Oirthuaisceart na Nigéire agus in Éimin agus tá slad á dhéanamh ag galair cosúil leis an gcalar orthu siúd atá lag de bharr an mhíchothaithe.

Is cúis bhróid d'Éirinn é an cúnamh a thug sí riamh anall do dhaoine i ngátar. Tá trua mhór againn dóibh siúd atá ag fulaingt agus ní fhéadfaimis seasamh i leataobh nuair atá na milliúin ann a dteastaíonn nithe bunúsacha uathu, cosúil le bia, dídean agus uisce glan. Aithnítear ar fud an domhan tiomantas na hÉireann do dhaoine a thabhairt slán trí chúnamh daonnúil agus is treise go fóill a bheidh an iomrá sin orainn de bharr an chistithe seo do CERF."

Dúirt an tAire Stáit Cannon:

"Nuair a ligtear do ghéarchéim sciorradh as na ceannlínte nuachta, nó mura mbíonn trácht uirthi iontu choíche, is deacair an rud é cistiú a fháil chun freagairt di – fiú agus gá mór go fóill le cúnamh daonnúil. Is sásra luachmhar é CERF, sa mhéid is go dtugann sé an deis d'Éirinn chun cistiú solúbtha, tráthúil a chur ar fáil nach bhfuil dírithe ar chuspóir ar leith, agus béim á cur ar ghéarchéimeanna a bhfuil easpa cistithe orthu nó atá 'ligthe i ndearmad', ag teacht leis na spriocanna atá againn i leith an bheartais eachtraigh. I measc na ngéarchéimeanna sin tá cinn i dtíortha cosúil le Poblacht na hAfraice Láir, Poblacht Dhaonlathach an Chongó agus Sead. Is cúis bhróid dom an tacaíocht a thugann Éire go stuama seasta do CERF."

CRÍOCH
An Phreasoifig
3 Lúnasa 2017

Nótaí don eagarthóir:

  • Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Féadfar tuilleadh eolais a léamh ar www.irishaid.ie
  • I mBeartas na hÉireann um Chúnamh Daonnúil, leagtar amach conas a dhéanann Cúnamh Éireann beatha daoine a thabhairt slán agus a chosaint, an fhulaingt a mhaolú agus seasamh le dínit an duine roimh ghéarchéimeanna daonnúla, lena linn agus ina ndiaidh.
  • Is éard atá i gceist le Lárchiste Freagartha Éigeandála na Náisiún Aontaithe (CERF) ná sásra de chuid na Náisiún Aontaithe don chistiú daonnúil, arna riar ag Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla (UNOCHA). Is aidhm leis airgead a scaoileadh go tapa nuair a tharlaíonn géarchéim nó nuair a théann géarchéim atá ar bun cheana in olcas gan choinne. Déanann na tíortha is deontóirí comhthiomsú ar na cistí uathu in CERF (thart ar $450m in aghaidh na bliana san iomlán), le féachaint chuige gur féidir freagairt dhaonnúil a thabhairt go solúbtha tapa.
  • Soláthraíonn sé cistiú freisin i leith géarchéimeanna atá tearcmhaoinithe nó cinn atá 'ligthe i ndearmad'. Tá sé ina aidhm ag CERF cistí a bheith ar an láthair laistigh de 72 uair an chloig ón uair a tharlóidh géarchéim.
  • Tá cistiú seasta tugtha ag Éirinn do CERF agus táimid san 8ú háit faoi láthair ar liosta na dtíortha a thug an méid is mó airgid dó bunaíodh é. Tá beagnach $190 milliún tugtha ag Éirinn dó ó 2005 i leith.
  • Go dtí seo in 2017, chuir CERF os cionn $276 milliún ar fáil chun freagairt dhaonnúil a thabhairt in 28 tír ar fud an domhain, lena n-áirítear sa tSomáil, in Éimin, sa Nigéir, san Aetóip, agus sa tSúdáin Theas. Ina theannta sin, tugadh cistiú i leith géarchéimeanna tearcmhaoinithe, atá 'ligthe i ndearmad', ar nós na ngéarchéimeanna i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó, i bPoblacht na hAfraice Láir agus i Sead.