Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cistiú daonnúil €6 mhilliún fógartha ag an Aire Flanagan agus an Aire McHugh

– I gcomhair géarchéimeanna tromchúiseacha in Éimin agus san Iaráic

Inniu (Dé Sathairn), d'fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, agus an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh TD, go bhfuil tacaíocht dar luach €6 mhilliún á tabhairt chun dul i ngleic leis na géarchéimeanna daonnúla a bhfuil Éimin agus an Iaráic buailte go dona acu.

Tabharfaidh Éire €4 mhilliún don Chiste Daonnúil Comhthiomsaithe de chuid na Náisiún Aontaithe in Éimin mar fhreagra ar na riachtanais atá ag beagnach 19 milliún de mhuintir Éimin – dhá thrian den daonra – a bhfuil cogadh cathartha dhá bhliain ag goilleadh orthu. I mí Feabhra na bliana seo, rinne na Náisiúin Aontaithe achainí ar $2.1 billiún chun gorta a sheachaint do 12 mhilliún duine, a raibh 7 milliún duine ina measc nach raibh a fhios acu cá bhfaighidís an chéad bhéile eile. Tá Éire ag tabhairt freagra anois ar an nglao sin ar chúnamh.

Dúirt an tAire Flanagan:

'Tá riachtanas daonnúil ar domhan anois nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo agus de bharr an drochstaid sa tSiria a bheith i gceannlínte nuachta an domhain, tá an baol ann go ligfear i ndearmad géarchéimeanna eile amhail an ceann in Éimin. Tá rabhadh tugtha ag na Náisiúin Aontaithe go bhfuil Éimin i mbaol mór gorta – gorta de bharr coinbhleachta, seachas de bharr tubaiste nádúrtha ná triomach. Tá sé ríthábhachtach go n-oibreoidh an pobal idirnáisiúnta le chéile chun maolú a dhéanamh ar fhulaingt mhuintir Éimin trí chúnamh daonnúil agus trína bheith ag obair chun tacú le réiteach síochánta ar an gcoinbhleacht."

Dúirt an tAire Stáit McHugh:

"Is mór agus is rí-mhór an méid atá fulaingthe ag muintir Éimin ó thús na coinbhleachta in 2015 agus d'fhéadfadh sé a bheith ina thoradh ar an troid atá fós ar bun go mbeidh na milliúin daoine gearrtha amach ó sholáthairtí riachtanacha bia agus cógas. Tá na daoine sin in anchaoi agus teastaíonn cúnamh go práinneach uathu. Is féidir le Ciste Daonnúil Comhthiomsaithe Éimin acmhainní a chur chuig gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha ar an láthair chun freastal ar a gcuid riachtanas go tapa agus go héifeachtach."

Lena chois sin, cuirfear €2 mhilliún ar fáil do Chiste Daonnúil Comhthiomsaithe na hIaráice chun freastal ar na riachtanais atá ag beagnach 11 mhilliún duine de mhuintir na hIaráice atá buailte ag an bhforéigean agus ag an gcoinbhleacht a ghabhann le críoch de chuid na hIaráice a bheith gafa ag ISIL, agus leis an oibríocht frithcheannairc a sheol Rialtas na hIaráice agus fórsaí a chomhghuaillithe. Tá an ciste comhthiomsaithe sin á bhainistiú ag UNOCHA, a dháilfidh an cistiú chun freastal ar ghéar-riachtanais dhaonnúla san Iaráic.

Dúirt an tAire Flanagan inniu:

"Iad curtha as a gcuid tithe i ndálaí deacra; gan aon rochtain acu ar uisce glan agus sláintíocht cheart; gan páistí in ann freastal ar an scoil ar feadh tréimhsí fada – sin é fírinne an tsaoil do na milliúin daoine san Iaráic inniu. Leis an gcúnamh daonnúil uainn, cuideofar le roinnt de na daoine is mó atá i ngátar, lena n-áirítear daoine a bhfuil an troid in Mosul fós ag goilleadh orthu."

Dúirt an tAire Stáit McHugh:

Trí chistiú na hÉireann do Chiste Daonnúil Comhthiomsaithe na hIaráice, tabharfar cúnamh do dhaoine atá buailte ag an ngéarchéim san Iaráic, lena n-áirítear teaghlaigh agus páistí, ar minic is measa a ghoilleann coinbhleacht orthu. Ach cistiú a sholáthar trí mheán na gCistí Comhthiomsaithe, féadfar freastal go tapa ar na riachtanais is práinní i dtaobh bia, dídine, sláinte nó cosanta do na daoine is leochailí.”

CRÍOCH
An Phreasoifig
15 Aibreán, 2017

Nótaí don eagarthóir:

  • Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Féadfar tuilleadh eolais a léamh ar www.irishaid.ie
  • I mBeartas nua na hÉireann um Chúnamh Daonnúil, leagtar amach conas a dhéanann Cúnamh Éireann beatha daoine a thabhairt slán agus a chosaint, an fhulaingt a mhaolú agus seasamh le dínit an duine roimh ghéarchéimeanna daonnúla, lena linn agus ina ndiaidh.
  • Thug Éire cúnamh daonnúil dar luach €4.1 milliún i leith na géarchéime in Éimin in 2016, lena n-áirítear €4 mhilliún don Chiste Daonnúil Comhthiomsaithe Éimin. In 2015 thug Éire uaithi breis is €1.8 milliún, lena n-áirítear $1 mhilliún do Chiste Daonnúil Comhthiomsaithe Éimin agus €750,000 do Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge.
  • In 2016 thug Éire cistiú dar luach €2.5 milliún i leith na géarchéime san Iaráic trí Chiste Daonnúil Comhthiomsaithe na hIaráice. Thug Éire tacaíocht dhaonnúil dar luach beagnach €1.7 milliún don Iaráic sa bhliain 2015, lena n-áirítear €1 mhilliún do Chiste Daonnúil Comhthiomsaithe na hIaráice.
  • In 2016 freisin thug Éire 80 tona soláthairtí faoisimh dhaonnúil don Iaráic. Cuimsíodh sna soláthairtí breis is 34,000 mír faoisimh, dar luach €450,000, agus soláthairtí réamhshuite de chuid Chúnamh Éireann lena n-úsáid i gcásanna éigeandála agus i ngéarchéimeanna daonnúla a bhí i gceist le cuid acu.
  • Leithdháileann na Cistí Daonnúla Comhthiomsaithe de chuid OCHA cistiú sna tíortha féin ar réimse leathan comhpháirtithe, lena n-áirítear eagraíochtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá na Cistí Comhthiomsaithe ina gcuid den Phlean Freagartha Daonnúla do gach tír agus déantar an cistiú a leithdháileadh chun freastal ar mhór-riachtanais dhaonnúla amhail cúnamh bia, cosaint nó tacaíocht do shlite beatha.