Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Luach €10 milliún de chistiú breise fógartha ag an Aire Flanagan agus an Aire Stáit McHugh don COF

Tá sé fógartha ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan T.D., agus ag an Aire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh T.D., go bhfuil an Rialtas ag leithdháileadh €651 milliún don Chúnamh Oifigiúil Forbartha i mbuiséad 2017, ardú €10 milliún ar leithdháileadh na bliana 2016. Beidh €486 den tsuim sin á bhainistiú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála do chlár Chúnamh Éireann, agus beidh €165 milliún eile ag teacht ó Ranna Rialtais eile agus ó sciar na hÉireann de bhuiséad an AE um Chomhar Forbartha.

Agus an fógra á dhéanamh aige, dúirt an tAire Flanagan:

"Tá áthas orm a fhógairt inniu go bhfuil an Rialtas ag leanúint ar aghaidh ag tabhairt tús áite don Chúnamh Oifigiúil Forbartha trí €10 milliún eile a leithdháileadh ina leith, rud a fhágann go meastar gur leithdháileadh €651 milliúin a bheidh i gceist an bhliain seo chugainn. Is ionann sin arís agus infheistíocht an-mhór ó na cistí poiblí in gClár Cúnaimh na hÉireann agus is léiriú soiléir é ar an tiomantas atá againn i dtaobh cur leis na leithdháiltí ar bhealach inbhuanaithe faoi réir fáil a bheith ar acmhainní.

"Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le muintir na hÉireann as a dtacaíocht leanúnach dár gclár um Chúnamh Oifigiúil Forbartha, atá ina bhunchloch ag ár mbeartas eachtrach. Tríd an gcistiú a thugaimid don fhorbairt agus don chabhair dhaonnúil, táimid in ann cúnamh a thabhairt do na daoine is leochailí ar domhan, bíodh sé sin trí thionscadail forbartha sna háiteanna is boichte san Afraic nó trí fhreagairt do riachtanais dhaonnúla níos práinní.

"Le cúpla lá anuas, cheadaigh an tAire McHugh agus mé féin go ndéanfaí soláthairtí ríthábhachtacha faoisimh éigeandála a aeraistriú chuig cathair Mosul atá faoi léigear san Iaráic agus chuig mhuintir Háití i ndiaidh na spéirlinge marfaí a tharla ansin. D'fhógraíomar cistiú breise €7.5 milliún do mhuintir na Siria, a fhágfaidh go mbeidh €62 milliún tugtha againn faoi dheireadh na bliana chun cuidiú leo ó thosaigh an choinbhleacht uafásach seo.

"Bhí an Rialtas ag obair go crua chun an cistiú uainn don Chúnamh Oifigiúil Forbartha a chothú agus a choimeád ar bun i gcúinsí dúshlánacha. An bhliain seo caite, d'fhógraíomar méadú suntasach 7% ar an gcistiú don Chúnamh Oifigiúil Forbartha, rud a d'fhág go bhfuil €641 milliún á chaitheamh air ar fud an Rialtais go léir. I mbliana, tá €10 milliún breise curtha leis an mbuiséad againn, rud a fhágann gur fiú €651 milliún cistiú an Rialtais. Beidh €486 milliún den mhéid sin á bhainistiú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála."

Dúirt an tAire Stáit McHugh:

"Tá ár mbuiséad um Chúnamh Oifigiúil Forbartha dírithe ar an mbochtaineacht agus an ocras a laghdú, go háirithe san Afraic fho-Shahárach, áit a bhfuil na riachtanais is mó. Trí thacú leis an bhforbairt fhadtéarmach agus trí cabhair dhaonnúil a thabhairt i níos mó ná ochtó tír thar ceann mhuintir na hÉireann, táimid ag cabhrú le roinnt de na pobail is boichte ar domhan saol níos fearr a bheith rompu. Faoin leithdháileadh Buiséid €651 milliún, beidh Éire in ann leanúint ag cur clár cúnaimh ardchaighdeáin chun feidhme, clár atá dírithe ar na tíortha is boichte san Afraic, agus beimid in ann freagra fial a thabhairt ar an bhfulaingt dhaonnúil ar fud an domhain inniu, fulaingt nach bhfacthas a leithéid le fada an lá.

"Chonaic mé cláir cúnaimh na hÉireann ag feidhmiú ar an láthair agus is eol dom an tionchar ríthábhachtach is féidir a bheith ag an gcistiú seo ar shaol daoine leochaileacha. Táim ag tnúth le bheith ag obair lenár gcomhpháirtithe lena chinntiú go dtiocfaidh an t-airgead a leithdháileadh chomh fada leo siúd is mó atá i ngátar."

Is é seo an dara bliain as a chéile inar cuireadh leis an gcistiú don Chúnamh Oifigiúil Forbartha sa Bhuiséad.

CRÍOCH
An Phreasoifig
11 Deireadh Fómhair, 2016