Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Mór-chomhpháirtíocht cistithe idir SFI agus NSFC seolta ag an Aire Flanagan

Cruinniú den Chomhairle Trádála Easpórtála á thionól ag an Aire chun breathnú ar an mborradh a d'fhéadfadh a theacht faoin trádáil i réigiún na hÁise agus an Aigéin Chiúin

Tráthnóna inniu (Dé Máirt) i dTeach Uíbh Eachach, sheol an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, comhpháirtíocht nua cistithe idir Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus Fondúireacht Náisiúnta na Síne um an Eolaíocht Nádúrtha (NSFC). Beidh suas le €2 mhilliún ar fáil in aghaidh an tionscadail. Beidh an tionscnamh ag tacú le tionscadail taighde chomhoibrithigh idir taighdeoirí in Éirinn agus i nDaon-Phoblacht na Síne.

Chomh maith leis sin, d'óstáil an tAire imeacht líonraithe gnó a bhí dírithe ar réigiún na hÁise agus an Aigéin Chiúin, chun éascú d'idirphlé sa mhórearnáil phríobháideach faoi dheiseanna geilleagracha a d'fhéadfadh Éire a thapú sa réigiún.

Dúirt sé:

"Tá an comhaontú comhpháirtíochta seo ina shampla nithiúil den ghealladh atá faoin gcomhoibriú idir eagraíochtaí in Éirinn agus san Áise, agus den fhonn atá ar dhaoine tabhairt faoi. Is mian leis an Rialtas an méid sin a chothú agus a spreagadh a thuilleadh. Ba mhaith liom SFI a mholadh as a gcuid oibre agus iad ag cothú comhair, agus táim ag súil le fáilte a chur roimh eolaithe Síneacha go hÉirinn faoin gcomhaontú seo."

Tháinig an ócáid sna sála ar chruinniú den Chomhairle Trádála Easpórtála a thionóil an tAire Flanagan chun féachaint ar an acmhainneacht fáis i margadh na hÁise agus an Aigéin Chiúin. Ag labhairt dó tar éis an chruinnithe, dúirt an tAire Flanagan:

"Bhí deis thábhachtach ag na ceannairí misin ag cruinniú an lae inniu chun dul i gcomhairle lena chéile ar bhonn díreach i bplé leathan ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le bheith i mbun gnó san Áise. Dhíríomar go áirithe ar an tSín, an tSeapáin agus na deich dtír atá i gComhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas.

"B'fhiú níos mó ná €20 billiún na honnmhairí earraí agus seirbhísí ó Éirinn go dtí réigiún na hÁise agus an Aigéin Chiúin in 2014 agus tá borradh fúthu go fóill. Tá ról tábhachtach ag Ambasáidí na hÉireann sa réigiún maidir le margaí a oscailt agus cúrsaí trádála agus infheistíochta na hÉireann a chur chun cinn ansin, i ndlúthpháirt leis na Gníomhaireachtaí Stáit. D'iarr mé ar Ambasadóirí na hÉireann go dtí an tSín agus an tSeapáin faisnéis a thabhairt don Chomhairle Trádála Easpórtála inniu ar an obair a dhéanann siad féin agus na Gníomhaireachtaí Stáit sa mhargadh sin thar ceann na hÉireann. Tá sé ar intinn agam tarraingt ar an léargas sin uathu mar chuid den straitéis uile-Rialtais i dtaobh na hÁise agus an Aigéin Chiúin faoi Chlár an Rialtais.

Bhí plé an-chuiditheach againn freisin faoin mBreatimeacht, agus tugadh an scéala is déanaí do na comhaltaí faoi bhearta a ghlac an Rialtas le déanaí agus faoin rannpháirtíocht a raibh sé ina bun, mar aon leis na bearta buiséadacha a tugadh isteach chun cur i gcoinne tionchar diúltach ar bith a d'fheadfaí a imirt ar ár ngeilleagar."

CRÍOCH
An Phreasoifig
18 Deireadh Fómhair, 2016

Nóta d'Eagarthóirí:

Bunaíodh an Chomhairle Easpórtáil Trádála, atá faoi chathaoirleacht an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charles Flanagan, TD, in 2011 d'fhonn neartú a dhéanamh ar an gcomhoibriú agus an gcomhordú ar fud na Ranna Rialtais agus na ngníomhaireachtaí Stáit go léir a bhfuil baint acu le cur chun cinn na trádála, na turasóireachta agus na infheistíochta isteach. Ar an gComhairle tá Airí sinsearacha atá dírithe ar chúrsaí geilleagracha, ceannairí na ngníomhaireachtaí Stáit a bhíonn ag cur chun cinn na trádála, na turasóireachta, na hinfheistíochta agus an oideachais thar lear le tacaíocht ó líonra na nAmbasáidí, agus comhaltaí ón earnáil phríobháideach, lena n-áirítear IBEC, Cumann Onnmhaireoirí na hÉireann agus daoine gnó éagsúla a bhfuil saineolas acu ar réimsí earnála ar leith.