Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Ráiteas ón Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar thoradh an reifrinn sa Ríocht Aontaithe

"Chinn toghthóirí na Ríochta Aontaithe i reifreann an lae inné gur mian leo an tAontas Eorpach a fhágáil. Is cinnte nárbh é sin an toradh a raibh súil agam féin ná ag an Rialtas leis, ach bhíomar ullmhaithe do cheachtar toradh a bheadh ar an reifreann.

Tá tréimhse romhainn anois ina mbeidh dúshlán mór faoin Ríocht Aontaithe, faoin Aontas Eorpach agus faoi Éirinn – ach gheofar an ceann is fearr ar an dúshlán sin. Sa chomhthéacs sin tá obair mhór déanta cheana ar fud an rialtais i dtaobh creat teagmhais a ullmhú chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna earnála éagsúla a thiocfaidh chun cinn.

I mo cháil mar Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, ba mhaith liom béim a chur ar na trí phointe seo a leanas maidin inniu:

Ar an gcéad dul síos, tá Éire ailínithe go dlúth leis an Aontas Eorpach agus leis an Ríocht Aontaithe araon – agus is amhlaidh a bheidh. Ar ndóigh, fanfaidh Éire san Aontas Eorpach agus i limistéar an euro, agus déanfaimid ár míle dícheall an ceangal polaitiúil agus an ceangal geilleagrach leis an Ríocht Aontaithe a chosaint, mar aon leis an gceangal idir na daoine féin. Mar chuid de chreat teagmhais an Rialtais, féachfaidh mé chuige go mbainfear an leas is fearr as ár n-acmhainní taidhleoireachta sa tréimhse thábhachtach atá romhainn amach agus go gcuirfear na daoine cuí ag obair in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, sa Bhruiséil agus in áiteanna eile.

Ar an dara dul síos, beidh sé ina phríomhthosaíocht agamsa díriú ar an obair leanúnach chun tacú le cobhsaíocht, le hathmhuintearas agus le rathúnas do mhuintir Thuaisceart Éireann. Tiocfaidh athruithe de bharr scor na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach, ach tá béim leagtha ag Rialtas na hÉireann air ón tús – ina chuid teagmhálacha le comhpháirtithe san Aontas Eorpach, le rialtas na Ríochta Aontaithe agus leis na páirtithe i dTuaisceart Éireann – go mbeidh Tuaisceart Éireann agus gnéithe uile-oileáin ina n-ábhair ardtosaíochta i ngach próiseas caibidlíochta tar éis an reifrinn, agus stádas an teorainn san áireamh.

Ar an tríú dul síos, ba mhaith liom béim a chur air nach bhfuil an Ríocht Aontaithe ag fágáil an Aontais Eorpaigh láithreach agus go bhfuil feidhm iomlán go fóill ag gach socrú, gach ceart agus gach saoráid a ghabhann le ballraíocht san Aontas Eorpach. Cuirfear próiseas caibidlíochta ar bun agus tógfaidh sé sin dhá bhliain ar a laghad sula bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach. San idirlinn, beidh an Ríocht Aontaithe ina ballstát den Aontas Eorpach agus beidh sí ag glacadh páirte i bhfeidhmiú an Aontais.

Agus na tosaíochtaí sin ar intinn agam, tá teagmháil déanta agam le mo chomhghleacaithe sa Bhreatain agus le ceannairí na bpáirtithe i dTuaisceart Éireann. Tá iarrtha agam ar Ambasadóirí Éireannacha ó phríomhchathracha tábhachtacha san Aontas Eorpach taisteal go Baile Átha Cliath chun na chéad chéimeanna eile a phlé, lena n-áireofar teagmhálacha polaitiúla ardleibhéil leis an Aontas Eorpach. Inné, labhair mé le gach duine d'Ambasadóirí an Aontais Eorpaigh chun na hÉireann agus leag mé amach tosaíochtaí an Rialtais i leith an dá thoradh a d'fhéadfadh a bheith ar an reifreann seo.

Tá sé i gceist agam freisin cloí leis an obair for-rochtana agus an rannpháirtíocht leis an bpobal Éireannach sa Ríocht Aontaithe lena chinntiú gur cás linn a staid siúd agus an próiseas caibidlíochta ag dul ar aghaidh.

Beimid ag obair freisin leis na páirtithe leasmhara go léir, lena n-áirítear le hionadaithe fostóirí Éireannacha a bhíonn i mbun trádála leis an Ríocht Aontaithe, agus lenar phléigh mé pleanáil teagmhais le roinnt seachtainí anuas i mo cháil mar chathaoirleach ar Chomhairle Trádála Easpórtála an Rialtais. Beidh Ambasáidí agus Consalachtaí Éireannacha ag obair i ndlúthpháirt le gníomhaireachtaí stáit chun coinneáil leis an bhforbairt ar chaidreamh trádála dinimiciúil na hÉireann, lena n-áirítear, ar ndóigh, na naisc ghnó an-tábhachtach leis an Ríocht Aontaithe."

CRÍOCH
An Phreasoifig
An 24 Meitheamh 2016

Tá eolas ábhartha breise faoi sheasamh na hÉireann ar thoradh reifreann na Ríochta Aontaithe ar an Aontas Eorpach ag www.merrionstreet.ie