Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Bronnann an tAire an Gradam i leith na hEolaíochta don Fhorbairt ag Taispeántas an Eolaí Óig BT

Is iad Ruaidhrí Jordan, Ben Conlon agus Mason Scallon ón gColáiste Sailéiseach i gCill Droichid a rug leo an Gradam i gcomhair Tionscadail ar Chaomhnú Soláthairtí Uisce trí úsáid a bhaint as Polaiméirí Tais-scópacha

Cuireann an tAire Fáilte freisin roimh Chuairteoirí ar an Taispeántas ón Tansáin agus ón gCéinia

Tráthnóna inniu, bhronn an tAire Stáit um Fhorbairt, Cur Chun Cinn na Trádála agus Comhoibriú Thuaidh/Theas, an tUasal Seán Sherlock T.D., an Gradam 'An Eolaíocht don Fhorbairt', atá urraithe ag Cúnamh Éireann, ar thriúr daltaí ón gColáiste Sailéiseach i gCill Droichid ag Taispeántas Eolaí Óig agus Teicneolaíochta BT na bliana seo. Is iad Ruaidhrí Jordan, Ben Conlon agus Mason Scallon a rug leo an Gradam i gcomhair an tionscadail uathu ar Chaomhnú Soláthairtí Uisce trí úsáid a bhaint as Polaiméirí Tais-scópacha.

Ag labhairt dó ón RDS tráthnóna, dúirt an tAire Stáit Sherlock:

"Déanaim comhghairdeas le Ruaidhrí, Ben agus Mason faoin obair mhór atá déanta acu agus faoin tionscadal den scoth lenar bhuaigh siad an Gradam i leith na hEolaíochta don Fhorbairt. Tréaslaím freisin leis na daltaí eile go léir a bheartaigh a gcuid tionscadal a dhíriú ar théamaí a bhaineann le forbairt dhomhanda.

"Ba chúis spreagtha dom é casadh leis an oiread sin daltaí tráthnóna inniu a raibh tiomantas ceart acu do shaincheisteanna forbartha. Agus mé i mbun cainte leis na daltaí, ba dhíol suntais dom a gcuid samhlaíochta agus a dtiomantas, agus a bhfeasacht ar shaincheisteanna domhanda na himirce agus na forbartha inbhuanaithe.

"Beidh fuinneamh agus smaointe na ndaoine óga in Éirinn agus thar lear thar a bheith tábhachtach i dtaobh a chinntiú go mbainfear amach ina n-iomláine na huaillmhianta is bonn leis na comhaontuithe cinniúnacha a rinneadh i Nua-Eabhrac agus i bPáras.

"Bhí áthas orm bualadh leis na heolaithe óga ón Tansáin, mar aon le toscaireacht cuairteoirí ón gCéinia a bhfuil suim acu taispeántas Eolaí Óig dá gcuid féin a chur ar bun. Táim ag tnúth lena gcuid rannpháirtíochta a fheiceáil ag dul ó neart go neart sa tréimhse atá romhainn."

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí

Taispeántas Eolaí Óig agus Teicneolaíochta BT: Freastalaíonn breis is 60,000 duine ar an Taispeántas Eolaí Óig agus Teicneolaíochta BT, a bhíonn ar siúl gach uile bhliain, lena n-áirítear daoine den phobal chomh maith le daltaí agus múinteoirí ó gach cearn d'Éirinn. Tá an 52ú Taispeántas á reáchtáil i mbliana, rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na taispeántais is fadbhunaithe dá leithéid ar domhan. Fuarthas an líon iontrálacha is mó fós do chomórtas na bliana seo, breis is 2,000 tionscadal san iomlán. Rinneadh 550 tionscadal de chuid daltaí meánscoile a chur ar an ngearrliosta ó níos mó ná 2,000 iontráil, agus cuirfear iadsan ar taispeáint ag an imeacht.

An Gradam i leith na hEolaíochta don Fhorbairt: Déanann Cúnamh Éireann, WorldWise Global Schools agus Gorta-Self Help Africa comhurraíocht ar ghradam catagóire speisialta ar a dtugtar an Gradam i leith na hEolaíochta don Fhorbairt. Cuireann Cúnamh Éireann €5,000 ar fáil i dtreo an ghradaim trí WorldWise Global Schools, an dream a dhéanann comhordú ar an tacaíocht ó Chúnamh Éireann d'iar-bhunscoileanna i dtaobh Oideachas Forbartha, agus cuireann cuibhreannas i bhfeidhm é thar ceann Chúnamh Éireann, faoi stiúir Gorta-Self Help Africa mar aon le Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath agus Concern Worldwide. Is é seo an t-aonú bliain déag as a chéile ina ndearna Cúnamh Éireann urraíocht ar an nGradam i leith na hEolaíochta don Fhorbairt. Tá sé ina aidhm ag an ngradam múinteoirí agus daltaí a spreagadh chun smaointe a fhorbairt, ag baint úsáide as teicneolaíocht chuí eolaíoch a d'fhéadfadh a bheith úsáideach ar leibhéal an phobail áitiúil i nDeisceart an Domhain, d'fhonn an bhochtaineacht a laghdú agus an ceartas sóisialta a chur chun cinn. Is féidir leis an méid sin léargas níos fearr a thabhairt do na daltaí ar an domhan mór, agus ar an ról atá acu mar shaoránaigh an domhain. Faigheann buaiteoirí an ghradaim trófaí buan agus sparánacht €5,000 ionas gur féidir le dalta amháin agus múinteoir amháin taisteal chuig tír san Afraic chun fíricí a aimsiú agus tástáil allamuigh a dhéanamh, i gcomhar le Gorta-Self Help Africa. In 2015, is iad Megan Duffy agus Zoe McGirr ó Choláiste Imeasctha Oakgrove, Doire, a bhuaigh an Gradam i leith na hEolaíochta don Fhorbairt, as ucht a dtionscadail ar Threalamh um Baint Síolta do dhaoine atá ag gabháil don Fheirmeoireacht Leorchothaitheach.

Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.