Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

An tAire Sherlock ag freastal ar Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe

An tAire Sherlock ag freastal ar Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe i Nua-Eabhrac

Tascfhórsa Ebola nua á sheoladh ag an Aire i Nua-Eabhrac

Tá an tAire Stáit um Fhorbairt, Cur Chun Cinn na Trádála agus Comhoibriú Thuaidh Theas, Sean Sherlock T.D., i Nua-Eabhrac an deireadh seachtaine seo chun freastal ar oscailt Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe, chun bualadh le hAirí Forbartha an AE, agus chun Tascfhórsa Nuálaíochta nua ar Ebola a sheoladh.

Maidir leis an gCruinniú Mullaigh um Fhorbairt Inbhuanaithe, is iad an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn, an Taoiseach Enda Kenny agus an tAire Seán Sherlock a bheidh ar thoscaireacht na hÉireann chuig an gcruinniú mullaigh, ina mbeidh 193 thír ag gealladh go gcloífidh siad le 17 'Sprioc Forbartha Inbhuanaithe', atá dírithe ar dheireadh a chur leis an mbochtaineacht, éagothroime a laghdú agus dul i ngleic le hathrú aeráide faoi 2030.

Ghlac an Aire Sherlock páirt freisin i gcruinniú neamhfhoirmiúil d'Airí Forbartha ó Bhallstáit an AE inar pléadh na tosaíochtaí agus na dúshláin maidir le cur chun feidhme na spriocanna sin.

Ag labhairt dó ag an gCruinniú Mullaigh um Fhorbairt Inbhuanaithe ag na Náisiúin Aontaithe i Nua-Eabhrac, dúirt an tAire Sherlock:

"Tá mé an-bhródúil as an ról ceannaireachta a bhí ag Éirinn maidir leis an gclár oibre seo a sheachadadh, ós rud é, trí chomhaontú na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, go leagtar síos an cúrsa don domhan ar fad chun todhchaí a bheidh níos inbhuanaithe, níos rathúla agus níos síochánta a chruthú do chách, agus todhchaí ina réiteoimid go maith leis an bpláinéid seo.

"Bhí ról uathúil, lárnach ag Éirinn agus í ag éascú do chomhaontú bhallstáit na Náisiún Aontaithe i leith na spriocanna sin, ina comh-cathaoirleach leis an gCéinia ar an bpróiseas idirbheartaíochta, agus leanfaidh sí ar aghaidh anois ag déanamh a cion i dtaobh na Spriocanna Domhanda sin a chur chun feidhme. Gné lárnach den mhéid sin is ea clár cúnaimh forbartha na hÉireann, faoina leanfar ar aghaidh ag díriú ar an ocras a laghdú agus an teacht aniar a fheabhsú, ar fhás geilleagrach a bheidh cuimsitheach agus inbhuanaithe, ar rialachas níos fearr, ar chearta an duine agus ar an gcuntasacht."

Labhair an tAire Sherlock ag an ócáid ag ar seoladh an Tascfhórsa Nuálaíochta Ebola ag Tionscnamh Global Digital He@lth na Náisiún Aontaithe, tráth a ndearna sé cur síos ar an tábhacht a bhaineann leis an nuálaíocht agus an teicneolaíocht i mbainistíocht géarchéime sláinte ar domhan:

"Tá Éire tiomanta i gcónaí dá chinntiú go mbeidh an nuálaíocht teicneolaíochta agus forbairtí teicneolaíochta nua ar fáil dóibh siúd is mó a bhfuil gá acu leo, trí chomhpháirtíochtaí éagsúla le Gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus leis an earnáil phríobháideach. Tá Cúnamh Éireann, clár an Rialtais um chúnamh thar lear, gafa faoi láthair le tionscadail éagsúla ina mbaintear leas as an teicneolaíocht le haghaidh aistrithe airgid shóisialta san Aetóip, diagnóisiú agus cóireáil VEID agus SEIF, agus dáileadh cógas i Mósaimbíc."

Ina theannta sin, beidh an tAire Sherlock ag bualadh le Stephen O'Brien, Comhordaitheoir na Náisiún Aontaithe um Ghnóthaí Daonnúla, agus le John Ging, Stiúrthóir Rannán Oibríochtaí na hOifige um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla de chuid na Náisiún Aontaithe. Buailfidh sé freisin le Yoka Brandt, Leas-Stiúrthóir Feidhmiúcháin ghníomhaireacht leanaí na Náisiún Aontaithe, UNICEF.

CRÍOCH

An Phreasoifig

25 Meán Fómhair 2015

Nótaí d'Eagarthóirí:

Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha den Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Seacht gcinn déag de spriocanna atá i gceist leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, a ndearna 193 thír an domhain comhaontú ina leith in 2015. Is ionann na Spriocanna agus plean uaillmhianach chun an bhochtaineacht a dhíothú, dul i ngleic leis an díghrádú comhshaoil agus an athrú aeráide, agus domhan a chruthú a bheidh níos síochánta, níos cothroime agus níos inbhuanaithe. Tagann siad i gcomharbas ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise, a rachaidh in éag ag deireadh na bliana 2015.