Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

An tAire Flanagan i mbun Rannpháirtíochta leis an bPobal Éireannach i Nua-Eabhrac

An tAire Flanagan i mbun Rannpháirtíochta leis an bPobal Éireannach i Nua-Eabhrac


Imeacht de chuid Fhiontraíocht Éireann maidir le Teicneolaíochtaí Airgeadais ar an gClár Oibre freisin


Mar chuid dá chlár oibre agus é i Nua-Eabhrac an tseachtain seo ar ghnó na Náisiún Aontaithe, tá an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, ag tabhairt cuairte inniu ar Ionad na hÉireann i Nua-Eabhrac (NYIC) agus ar Leacht Cuimhneacháin na cathrach ar an Ocras in Éirinn. I measc na gcoinní eile atá ar chlár oibre an Aire Flanagan i Nua-Eabhrac sna laethanta amach romhainn, tá imeacht de chuid Fhiontraíocht Éireann maidir le teicneolaíochtaí airgeadais agus díospóireacht le ceannairí ón bpobal Éireannach faoi na cora is déanaí i dTuaisceart Éireann.


Ag labhairt dó roimh a chuairt ar an NYIC, ina mbeidh sé i gcuideachta an Ambasadóra Anne Anderson agus an Ard-Chonsail Barbara Jones, dúirt an tAire Flanagan:


"Táim ag tnúth le bualadh leo siúd a dhéanann an oiread sin ar mhaithe le hobair luachmhar an Ionaid leis an bpobal Éireannach anseo i Nua-Eabhrac, obair a raibh áthas ar an Rialtas a bheith in ann tacú léi le deontas $150,000 i mbliana trí mheán ár gCláir Tacaíochta Eisimirceach.


"Tá obair luachmhar á déanamh ag an ionad in éineacht le Teach Pieta, ag tabhairt tacaíochta dóibh siúd atá i mbaol féinmharaithe, agus tá áthas orm an deis a bheith agam chun cloisteáil faoin tionscnamh tábhachtach sin."


Le linn a chuairte ar an Leacht Cuimhneacháin ar an Ocras in Éirinn in Battery Park i Nua-Eabhrac, beidh an tAire Flanagan ag bualadh leis an Dr John Lahey, Uachtarán Ollscoil Quinnipiac, agus leis an gcraoltóir Gael-Mheiriceánach Adrian Flannelly. Ag fáiltiú dó roimh phleananna le haghaidh comhpháirtíocht láidir idir an Great Hunger Museum in Quinnipiac agus an Leacht Cuimhneacháin ar an Ocras in Éirinn, dúirt an tAire:


"Is mór an chreidiúint é an leacht cuimhneacháin seo do gach duine a bhí ag obair air ó tionscnaíodh é sa bhliain 2000, lena n-áirítear Gobharnóir agus Stát Nua-Eabhrac agus Údarás Cathrach Battery Park. Is comhartha ómóis cuí é do thragóid an Ghorta Mhóir in Éirinn agus don tearmann a bhí ar fáil anseo ag an oiread de mhuintir na hÉireann le linn na ré sin."


Ar an Máirt (an 29 Meán Fómhair), beidh an tAire Flanagan ag tabhairt aithisc os comhair lucht féachana de 150 gairmí seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta ag taispeántas a bheidh á reachtáil ag Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirt le BNY Mellon. Beidh sé chuideachta Éireannacha ag glacadh páirte san imeacht, ina mbeidh rochtain ag na cuideachtaí sin ar an lucht tionchair, na hinfheisteoirí agus na ceannaitheoirí is tábhachtaí i dtaobh na teicneolaíochta íocaíochta i margadh Mheiriceá Thuaidh, agus beidh an t-imeacht ina chúnamh freisin maidir le feasacht a chothú ar láidreachtaí na hÉireann san earnáil sin. Roimh an imeacht, dúirt an tAire Flanagan:


"Trí mheán Fhiontraíocht Éireann agus ár gcuid misean taidhleoireachta ar fud na Stát Aontaithe, tá an Rialtas ag tabhairt gach tacaíochta is féidir do chuideachtaí dinimiciúla Éireannacha agus iad sa tóir ar chomhpháirtíochtaí gnó i Meiriceá Thuaidh. Comhpháirtithe gnó den scoth is ea Éire agus ár bhfiontraithe, a bhuíochas leis an seasamh atá againn mar cheann de mhórionaid na hEorpa le haghaidh earnáil na seirbhísí airgeadais agus earnáil na hardteicneolaíochta. Ina cháil mar chomhpháirtí luachmhar de chuid na hÉireann agus mar mhór-infheisteoir inti, tuigeann BNY Mellon an méid sin."


Ar an Déardaoin (an 1 Deireadh Fómhair), roimh a aitheasc os comhair Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, beidh an tAire Flanagan ag teacht le chéile, ag bricfeasta oibre, le hionadaithe tábhachtacha de chuid an phobail Ghaeil-Mheiriceánaigh i Nua-Eabhrac. Déanfaidh an tAire cur síos ar na cora is déanaí i dTuaisceart Éireann agus ar an gcomóradh atá romhainn in 2016. Déanfar tuairimí a mhalartú freisin ar ábhair spéise eile, lena n-áirítear na hionchais le haghaidh athchóiriú na hinimirce i SAM.


Díreach tar éis an bhricfeasta, bronnfaidh an tAire Flanagan gradam de chuid Chomórtas W.B. Yeats um Dhrámadóir atá ag Teacht Chun Cinn, agus seolfaidh sé an chéad Scoláireacht Frank McCourt, dhá thionscnamh a bhfuil tacaíocht faighte acu ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.


Ag labhairt dó roimh an gcruinniú bricfeasta, dúirt an tAire Flanagan:


"Anois, agus obair thábhachtach fós ar bun i dTuaisceart Éireann, agus ár gcuid pleananna i dtaobh Éirí Amach 1916 a chomóradh faoi lán seoil, táim ag tnúth le malartú substainteach tuairimí leis an ngrúpa ionadaíoch seo de cheannairí dinimiciúla ó go leor réimsí den saol Gael-Mheiriceánach. Is mór an meas atá ag an Rialtas agus ag muintir na hÉireann i gcónaí ar an obair a dhéanann siad ar son na hÉireann agus ar son na nGael-Mheiriceánach."


Ar an Déardaoin freisin, tabharfaidh an tAire cuairt ar Ionad Ealaíon na hÉireann i Nua-Eabhrac agus cloisfidh sé an nuacht is déanaí faoin obair athchóirithe atá á déanamh air, ar tacaíodh léi trí dheontas $1,250,000 ón gClár Tacaíochta Eisimirceach de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála níos luaithe i mbliana. Dúirt an tAire Flanagan:


"Gné lárnach is ea Ionad Ealaíon na hÉireann i Nua-Eabhrac i dtaobh an chultúir Éireannaigh sna Stáit Aontaithe. Is léir an tábhacht mhór a bhaineann le láithreacht shuaitheanta Éireannach a bheith anseo. Is tríd an Ionad ar tugadh an deis do go leor taibheoirí Éireannacha clú agus cáil a bhaint amach ar stáitsí an domhain, agus fágfaidh an obair athchóirithe go bhféadfar cur leis an ról tábhachtach atá aige ina leith sin."


CRÍOCH
An Phreasoifig
27 Meán Fómhair 2015

Nótaí d'Eagarthóirí


Ó bhí 1984 ann, tá cúnamh airgeadais tugtha ag an gClár Tacaíochta Eisimirceach de chuid Rialtas na hÉireann do ghníomhaireachtaí deonacha a chuireann comhairle agus seirbhísí leasa ar fáil d'eisimircigh Éireannacha thar lear. Ag obair di trí Líonra Ambasáidí na hÉireann, déanann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála comhordú ar sholáthar tacaíochta do phobail thar lear, agus riarann sí an Clár.


Tá an cistiú faoin gClár Tacaíochta Eisimirceach dírithe go fóill ar na soláthraithe seirbhíse leasa túslíne a thacaíonn leis na heisimircigh scothaosta, agus le heisimircigh leochaileacha Éireannacha eile. Le blianta beaga anuas, tá aitheantas tugtha ag an gClár ar bhonn níos ginearálta don tábhacht a bhaineann le pobail láidre, ghníomhacha Éireannacha trí chistiú tionscadal lena gcothaítear braistint phobail, trína gcuirtear líonraí bríomhara chun cinn agus trína gcothaítear meon an Éireannachais i measc mhuintir na hÉireann thar lear.


Ar na 6 chuideachta Éireannacha a bheidh ag glacadh páirte san imeacht teicneolaíochtaí airgeadais de chuid Fhiontraíocht Éireann ar an 29 Meán Fómhair, beidh Acquirer Systems, Continuum Commerce, Daon, Fexco, SysnetGlobal Solutions agus Trustev.


Is í an tUachtarán Mhic Giolla Íosa a thionscain an leacht cuimhneachán ar Ghorta Mór na hÉireann, atá ceaptha chun cur le feasacht an phobail ar na cora ba chúis leis an Ocras agus an Eisimirce in Éirinn idir 1845 agus 1852. Bhí an ócáid sin ar siúl ar an 16 Iúil 2002, i láthair George E. Pataki, a bhí ina Ghobharnóir ar Nua-Eabhrac an tráth sin, agus an Mhéara Michael Bloomberg.


Is iad an Origin Theatre Company a d'eagraigh Comórtas W.B. Yeats um Dhrámadóir atá ag Teacht Chun Cinn, ag obair dóibh le hArd-Chonsalacht na hÉireann i Nua-Eabhrac agus le tacaíocht ó Amharclann na Mainistreach.


Bronnfar Scoláireacht Frank McCourt, arna riar ag Ollscoil Luimnigh agus ag Ollscoil Nua-Eabhrac, i mí na Nollag 2015 ar scríbhneoir Éireannach atá ag teacht chun cinn chun a chur ar chumas an fhaighteora freastal ar an chéad Scoil Samhraidh Frank McCourt in Ollscoil Nua-Eabhrac in 2016.