Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Bronnann an tAire Deenihan Gradam Diaspóra Tip O'Neill na bliana 2015 ar Loretta Brennan Glucksman

Bronnann an tAire Deenihan Gradam Diaspóra Tip O'Neill na bliana 2015 ar Loretta Brennan Glucksman


Bronnfaidh an tAire Gnóthaí Diaspóra, Jimmy Deenihan, TD, Gradam Diaspóra Tip O'Neill na bliana 2015 ar Loretta Brennan Glucksman Uasal i mBun Cranncha, Co. Dhún na nGall tráthnóna inniu (Dé hAoine). Leis an nGradam seo, atá ina cheathrú bliain anois, tugtar aitheantas don mhéid atá déanta ag daoine suntasacha i measc dhiaspóra na hÉireann agus dá gcuid éachtaí.


Is í Loretta Brennan Glucksman Uasal Cathaoirleach Emeritus an American Ireland Fund. Chaith sí 18 mbliain ina Cathaoirleach ar an gCiste, a bhfuil níos mó ná €300 milliún tiomsaithe aige chun tacú le síocháin agus athmhuintearas, leis na healaíona agus an gcultúr, le hoideachas agus le forbairt pobail ar oileán na hÉireann.


In éineacht lena fear céile nach maireann, Lew Glucksman, bhí sí páirteach i mbunú Glucksman Ireland House, an t-ionad don Léann Gaelach agus Gael-Mheiriceánach in Ollscoil Nua-Eabhrac, ina bhfuil cúrsaí ar fáil sa stair, sa Ghaeilge, sa litríocht, sa cheol, agus sa pholaitíocht. Bhí baint mhór aici freisin le hathfhorbairt Ionad Ealaíon na hÉireann i Nua-Eabhrac.


Ag labhairt dó roimh an ócáid, dúirt an tAire Deenihan:


"Tá mé thar a bheith sásta an deis a bheith agam Gradam Diaspóra Tip O'Neill na bliana 2015 a bhronnadh ar Loretta Brennan Glucksman.


"Thug Tip O'Neill spreagadh do na glúine d'eisimircigh na hÉireann. Bhí sé ar dhuine de na polaiteoirí Gael-Mheiriceánacha ba rathúla agus ba mhó tionchair, a bhain amach an ról mar Cheann Comhairle i dTeach na nIonadaithe, agus ceangal láidir le hÉirinn á choinneáil beo aige an tráth céanna. Ina theannta sin, bhí sé ar dhuine de phríomhlucht tacaíochta na Stát Aontaithe don tsíocháin i dTuaisceart Éireann.


"Tá sé léirithe ag Loretta Brennan Glucksman, díreach mar a rinne Tip O'Neill, gur cara le hÉirinn í sna Stáit Aontaithe agus crann taca don tír seo. Trína cuid ceannaireachta ar an American Ireland Fund, is mór an cion atá déanta aici san iliomad réimsí ar oileán na hÉireann agus tá sé léirithe aici gur Gael-Mheiriceánach bródúil í, a thugann ar ais go fial do thír a cuid sinsear. Tá cion thar na bearta déanta aici freisin maidir leis an gcaidreamh idir Éire agus na Stáit Aontaithe a fhorbairt, agus í ag obair go crua chun neartú a dhéanamh ar an dlúthcheangal idir an dá thír seo againne, atá tógtha ar bhunchloch an mhuintearais agus na staire. Tá a fhios agam go bhfuil sí thar a bheith bródúil as a cuid sinsear Éireannach agus is maith agus is rí-mhaith mar atá an gradam clúiteach seo tuillte aici."


CRÍOCH
An Phreasoifig
25 Meán Fómhair 2015


Nótaí d'Eagarthóirí:

Is é Coiste Ghradam Tip O'Neill do Dhiaspóra na hÉireann, atá bunaithe i nDún na nGall, a bhronnann Gradam Tip O'Neill do Dhiaspóra na hÉireann gach bliain.


Ina measc siúd a fuair an gradam roimhe seo, tá Niall O'Dowd, iriseoir agus foilsitheoir; Brian Schweitzer, iar-Ghobharnóir Montana; agus an Seanadóir Therese Murray, iar-Uachtarán Sheanad Massachusetts.


Bronnadh Gradam Seirbhíse Dearscna an Uachtaráin d'Éireannaigh Thar Lear ar Loretta Brennan Glucksman in 2012.
Seolfar grianghraif den ócáid bronnta chuig deasca pictiúr.


Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar www.donegaldiaspora.ie

 

*** Cuir i gcomparáid leis an aitheasc mar a tugadh é ***

Aitheasc an Aire Deenihan ag Gradam Tip O'Neill 2015


A dhaoine uaisle,


Tá mé thar a bheith sásta a bheith anseo libh tráthnóna i mbaile dúchais Tip O'Neill, arbh fhear den scoth é, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Comhairle Contae Dhún na nGall agus le Tionscadal Diaspóra Dhún na nGall as an gcuireadh caoin a thug siad dom píosa cainte a dhéanamh agus Gradam Diaspóra Tip O'Neill a bhronnadh ar Loretta Brennan Glucksman anseo anocht.


Is mór an spreagadh a thug gairm chéimiúil Tip O'Neill, lena n-áirítear deich mbliana ina Cheann Comhairle i dTeach na nIonadaithe, do ghlúine eisimirceach Éireannach. Mar a rinne muintir Kennedy, chruthaigh sé gur féidir le hÉireannaigh a d'fhág slán ag an tír seo ar thóir saol ní b'fhearr, cibé seasamh is mian leo a bhaint amach ach tiomantas a bheith acu agus tiomáint a bheith iontu. Le blianta fada, léirigh an saol a chaith sé fírinne na cumhachta atá ag "Aisling Mheiriceá". Agus fós, in ainneoin rath a bheith air, agus in ainneoin go raibh páirt chomh lárnach aige sa pholaitíocht i Meiriceá, ní dhearna Tip O'Neill dearmad choíche nárbh é amháin gur Meiriceánach bródúil é a thug grá don tír sin, ach gurbh Éireannach é freisin.


Bhí an eisimirce ina gné de shaol na hÉireann ariamh anall. Le Gorta Mór na bliana 1845, baineadh croitheadh go smior as ár náisiún agus b'éigean do chuid mhór de mhuintir na tíre seo tabhairt faoi aistir chontúirteacha ó Éirinn go dtí gach cearn den domhan.
Is amhlaidh, áfach, gur eascair cuid den rath atá orainn as an gcor millteanach tragóideach sin ar scéal na hÉireann. An tír bheag seo a bhfuil daonra 4.5m duine aici, tá teaghlach níos mó ná deich n-uaire chomh mór sin aici ar fud an domhain. D'fhág an spiorad atá ionainn, an eitic oibre atá againn, ár ngreann in éadan an chruatain, agus an drogall a bhíonn orainn géilleadh go raibh ról tábhachtach againn maidir le náisiúin nua a thógáil.


Cé nach bhfacthas eisimirce ar bith ó aimsir an Ghorta Mhóir i leith a bhí ar aon dul leis an eisimirce a bhí ann an tráth sin, bhí tréimhsí eisimirce ina gcuid den saol ag gach glúin ó shin i leith. Bhí cúiseanna éagsúla leis an eisimirce sin, idir ghanntanas airgid agus fhonn eachtraíochta. Inár gcáil mar náisiún oileánda, b'fhéidir go mbraithimid gur chóir dúinn dul thar lear ar thóir eachtraí úra. A bhuíochas leis an teacht aniar atá ionainn agus leis an bhfonn a bhíonn orainn triail a bhaint as rud nua, chuidíomar leis na náisiúin ina bhfuil muintir na hÉireann tar éis cur fúthu. Bhí rath ar Éireannaigh ar fud an domhain agus tháinig siad chun cinn chun cumhacht agus tionchar a bheith acu sna tíortha inar chuir siad fúthu, mar a rinne Tip O'Neill, agus, go deimhin, Loretta Brennan Glucksman, a bhfuilimid anseo chun ómós a léiriú di.


I mo cháil mar chéad Aire Gnóthaí Diaspóra na hÉireann, is onóir ar leith dom é an deis a bheith agam aitheantas foirmiúil a thabhairt don chion leanúnach atá déanta ag duine de bhaill is uaisle ár ndiaspóra. Go deimhin, is mór is cuí gur anseo i mBun Cranncha atá Loretta ag fáil an ghradaim seo tráthnóna, i bhfianaise an cheangail teaghlaigh atá aici le Dún na nGall. Is as calafort iascaireachta Inis Eoghain, An Caisleán Nua, dá seanathair, David Brennan.


Tá sé léirithe ag Loretta Brennan Glucksman, díreach mar a rinne Tip O'Neill, gur crann taca í d'Éirinn sna Stáit Aontaithe. Tá sí lántiomanta do threisiú a dhéanamh ar an gceangal láidir atá idir ár ndá thír uaisle, atá tógtha ar bhunchloch an mhuintearais agus na staire. Tar éis gur pósadh í féin agus Lew, nach maireann, rinne an bheirt acu cion nach beag ar son na hÉireann agus na nGael-Mheiriceánach. I 1993 bhunaigh siad an 'Ireland House' in Ollscoil Nua-Eabhrac. Le breis is fiche bliain anuas tá an institiúid sin ag cothú léinn a bhaineann le hÉirinn agus leis an gcultúr Gaelach i gcroílár Nua-Eabhrac. Ina theannta sin, bhí baint mhór ag Loretta lena chinntiú go mbeidh Ionad Ealaíon na hÉireann i Nua-Eabhrac ina shaoráid luachmhar maidir le cultúr na hÉireann a chur chun cinn i Nua-Eabhrac. Is tráthúil gur an bhliain seo chugainn, bliain ár gcomórtha, a chuirfear tús le céim tógála an tionscadail sin.


Tá tiomantas Loretta do shaol níos fearr a bheith ag gach duine ina ghné choiteann de gach ní atá déanta aici. Chaith sí 18 mbliain ina Cathaoirleach ar an Irish American Fund, a bhfuil níos mó ná €300 milliún tiomsaithe aige ar mhaithe le forbairt agus le cultúr ar fud oileán na hÉireann. Ina theannta sin, bhí sí ar thús cadhnaíochta ina lán saintionscnamh tiomsaithe airgid ar nós fheachtas Hope and History Chistí na hÉireann. Tá sí fós páirteach san eagraíocht uathúil sin, mar Chathaoirleach Emeritus.


Ina theannta sin, d'fhóin Loretta ar roinnt bord in Éirinn, lena n-áirítear Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Acadamh Ríoga na hÉireann agus Dánlann Náisiúnta na hÉireann. D'fhóin sí ar bhord an Údaráis Forbartha Tionscail roimhe seo chomh maith. Thairis sin, is í Loretta Pátrún Oinigh agus tabharthóir an Ghailearaí Glucksman i gCorcaigh, atá ainmnithe in onóir a fir chéile nach maireann.
Bhí ról ríthábhachtach ag lucht an Diaspóra i bhforbairt rathúil an phróisis síochána. Is cuí an gradam seo a bheith á bhronnadh anocht i gcuimhne agus in onóir Tip O'Neill. Ní dhearna Tip O'Neill dearmad riamh gurbh as Dún na nGall dá shinsir, agus bhí sé ar dhuine de phríomhlucht tacaíochta na Stát Aontaithe don tsíocháin i dTuaisceart Éireann.


Léiríonn Loretta Brennan Glucksman í féin an tiomantas céanna sin - ní hamháin do phróiseas na síochána féin, ach don obair chrua leanúnach i dtaobh athmhuintearas a chothú ar an oileán. Tugadh aitheantas don obair sin sa bhliain 2012 nuair a bronnadh Gradam Seirbhíse Dearscna an Uachtaráin uirthi as ucht an chion atá déanta aici ar son na síochána agus an athmhuintearais ar an oileán seo.


A bhuíochas leis an obair a rinne Gael-Mheiriceánaigh ar nós Tip O'Neill, cinntítear go mbeidh a háit féin ag Éirinn i gcroí agus in aigne na Stát Aontaithe gach Lá Féile Pádraig. Níl tír ar bith eile a dtugtar an aird chéanna uirthi is a thugtar ar Éirinn gach mí Mhárta, ná a fhaigheann an phoiblíocht chéanna. Tá sé tábhachtach go mbeadh tuiscint againn ar an ionad speisialta sin atá againn sna Stáit Aontaithe agus go gcuimhneoimis gur de bharr na hoibre atá déanta ag Tip O'Neill, na hUachtaráin Kennedy, Reagan, Bush, Clinton agus Obama agus an iomaí duine eile, lena n-áirítear Loretta, a cothaíodh agus a forbraíodh an traidisiún sin.


Is mór an onóir dom a bheith anseo libh anocht ag cuidiú ceiliúradh a dhéanamh ar shaol agus ar éachtaí Loretta, agus ag ceiliúradh a dúchais Éireannaigh. Léiríonn sí na tréithe maithe, láidre go léir a bhaineann leis na hÉireannaigh ar fud na cruinne. Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun mo chomhghairdeas féin a dhéanamh léi agus gach rath a ghuí uirthi amach anseo.


Go raibh tú ag obair leat ar mhaithe le domhan níos fearr agus go raibh a fhios agat i gcónaí go bhfuil ár náisiún - do náisiún féin - taobh thiar díot, ag tacú leat.


Go raibh míle maith agaibh go léir.
CRÍOCH