Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Seolann an tAire Flanagan an Cárta Pas Éireannach lena Úsáid i 30 Tír Eorpach

Aire Charles Flanagan, Éire, Preas Ráiteas, Éireann, 2015

Seolann an tAire Flanagan an Cárta Pas Éireannach lena Úsáid i 30 Tír Eorpach

Úsáid cheannródaíoch bainte as Teicneolaíocht agus Dearadh de chuid na hÉireann


Ar Oscailt Anois d'Iarratais Ar Líne


Inniu d'fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an tUasal Charlie Flanagan TD, go bhfuiltear ag glacadh le hiarratais ar líne ar an gcárta pas nua anois ó shaoránaigh Éireannacha.


Cur chuige nuálach is ea an cárta nua a chuirfidh ar a gcumas do shaoránaigh na hÉireann taisteal laistigh de gach ceann den tríocha tír de chuid an Aontais Eorpaigh agus an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE). Saoránaigh ar daoine fásta iad agus a bhfuil leabhar pas bailí Éireannach acu cheana féin, tá siad i dteideal cur isteach ar an gcárta, atá deartha ionas go rachaidh sé go héasca isteach i sparán ar bith.


Ag labhairt dó ag an bhfógra faoin tseirbhís nua, dúirt an tAire Flanagan:


"Tá mé thar a bheith sásta a fhógairt gur féidir iarratais ar an gcárta pas nua a chur isteach ar líne ó inniu ar aghaidh, trí shuíomh gréasáin mo Roinne agus freisin trí aip mhóibíleach nua atá deartha go sonrach chun na críche sin.


"Tá nuálaíocht shuntasach i gceist le tabhairt isteach an chárta pas, a chuirfidh feabhas ar chúrsaí taistil do mhuintir na hÉireann agus iad ag dul ar laethanta saoire nó ar thurais ghnó go dtí tríocha tír ar fud na hEorpa. Na saoránaigh a chuirfidh iarratas isteach, ní mór leabhar pas bailí a bheith acu cheana féin, ach beidh siad in ann leas a bhaint as an gcárta pas as féin chun taisteal chuig cinn scríbe ardéilimh ar nós na Spáinne, na Fraince agus na hIodáile.


"Seo tionscadal a ndearnadh é a threorú agus a dhearadh in Éirinn, agus ina mbaintear leas as gnéithe teicneolaíochta agus slándála ceannródaíocha chun cárta a sholáthar atá níos éasca le húsáid agus níos solúbtha ná táirge ar bith a tháinig roimhe."


Dúirt an tAire freisin:


"Cúis bhróid ar leith dom is ea go bhfuilimid ar cheann de na chéad tíortha ar fud an domhain inar tugadh isteach cárta pas den sórt seo. Tugann sé léargas an-dearfach ar smaointeoireacht chruthaitheach agus nuálaíocht Éireannach agus léiríonn sé gur deimhin go bhfuilimid inár gceannródaithe sa réimse seo.


Leagtar béim leis freisin ar thiomantas an Rialtais maidir le cur le seirbhísí poiblí ar líne."


Tá sonraí iomlána faoi conas cur isteach ar an gcárta pas ar fáil ag www.dfa.ie/ie/phascharta/

Nótaí d'Eagarthóirí

Ní mór do shaoránaigh a bheith os cionn 18 mbliana d'aois chun iarratas a dhéanamh ar chárta pas.


Ní mór go mbeadh leabhar pas bailí ag saoránaigh ionas gur féidir leo iarratas a dhéanamh ar chárta pas.


Ní mór na sonraí pearsanta ar an gcárta pas a bheith díreach mar atá siad ar leabhar pas an iarratasóra.


Beidh an cárta bailí ar feadh uastréimhse 5 bliana nó ar feadh na tréimhse bailíochta atá fágtha ar an leabhar pas. Ní mór go mbeadh bailíocht 30 lá ar a laghad ar an leabhar pas.
Gearrfar táille iarratais €35 móide táille chárta creidmheasa. Gearrfar táille bhreise timpeall is €5 ar sheachadadh lasmuigh d'Éirinn.


Glacfar le hiarratais ar líne trí shuíomh gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (www.dfa.ie/ie/phascharta/) nó tríd an aip shaor in aisce d'fhóin chliste agus do ghléasanna táibléid atá ar fáil i bhformáidí iOS (ar Shiopa Aipeanna Apple), Android (ar an Siopa Google Play) agus Microsoft (ar an Siopa Windows).


Is féidir le Seirbhís na bPasanna 3,000 iarratas ar Chárta Pas a phróiseáil in aghaidh na seachtaine. Ag brath ar an éileamh, meastar go ndéanfar iarratais a phróiseáil laistigh de 20-25 lá oibre. Coinneofar an t-achar ama sin faoi athbhreithniú.


Tá an cárta pas bailí maidir le dul isteach sa tríocha tír seo a leanas:


Tíortha an AE (27 dtír gan Éirinn san áireamh): An Bheilg, an Bhulgáir, Poblacht na Cipire, an Chróit, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Ísiltír, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ostair, an Pholainn, an Phortaingéil, Poblacht na Seice, an Ríocht Aontaithe, an Rómáin, an Spáinn, an tSlóivéin, an tSlóvaic, an tSualainn, agus an Ungáir.


An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE): áirítear leis an LEE tíortha an AE chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua.


Is féidir le saoránaigh leas a bhaint as an gcárta as féin le haghaidh taistil chuig na tíortha sin ach ní mór an Leabhar Pas a úsáid le haghaidh aistir ar bith eile thar lear, lena n-áirítear go dtí na Stáit Aontaithe.


Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais ar fáil ag www.dfa.ie


Tá an cárta pas ina thoradh ar an gcomhoibriú idir roinnt de phríomhchuideachtaí teicneolaíochta agus slándála na hÉireann. Tá talamh úr á briseadh ag an tionscadal maidir le húsáid MRTD shláin agus léiríonn sé arís eile go bhfuil Éire ar thús cadhnaíochta na nuálaíochta i réimse na teicneolaíochta. Bhí idir chuideachtaí móra agus chuideachtaí beaga sa chuibhreannas, faoi stiúir DLRS, agus ba iad Absolute Graphics i gCill Mhantáin agus Purple Pod i gContae na Mí a rinne an dearadh slándála agus a d'fhorbair an aip. Tá cárta polacarbónáite úrscothach, arna sholáthar ag HID i nGaillimh, ina thoradh ar a gcuid oibre.


Tá an próiseas maidir le clárú i gcomhair cárta pas bunaithe ar theicneolaíocht cheannródaíoch a chloíonn leis na leibhéil is airde slándála d'fhonn a chinntiú go mbeidh na hiarratasóirí slán sábháilte i gcónaí agus iarratais á ndéanamh acu ar a gcártaí. Forbraíodh na bogearraí sa chaoi is go n-oibreoidh siad ar ardáin mhóibíleacha éagsúla, lena n-áirítear iOS, Android agus Windows Phone, agus tá suíomh gréasáin slán d'úsáideoirí deisce ar fáil freisin. Faoin bpróiseas clárúcháin, is féidir le húsáideoirí grianghraf a chomhlíonann riachtanais an phas a glacadh ar fhóin phóca lena chur isteach, nó grianghraf oiriúnach a uaslódáil ar an suíomh gréasáin, áit a ndéanfaidh algartaim bhithmhéadracha úrscothacha gach ceann a thástáil lena chinntiú go gcomhlíonfar Caighdeáin ICAO. Nuair a bheidh na seiceálacha fíoraithe ar fad déanta, is féidir leis an úsáideoir na táillí a íoc tríd an tairseach um íocaíocht shlán.