Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Maoiniú do Lá Domhanda an Phóilió deimhnithe ag an Aire Sherlock

Aire Stáit Sean Sherlock, Preas Ráiteas, Éireann, 2015

Maoiniú do Lá Domhanda an Phóilió deimhnithe ag an Aire Sherlock

Tá aird dírithe ag an Aire Stáit um Fhorbairt, Cur Chun Cinn na Trádála agus Comhoibriú Thuaidh Theas, an tUasal Seán Sherlock, T.D., ar thábhacht Lá Domhanda an Phóilió agus maoiniú €400,000 a chur ar fáil ag Cúnamh Éireann don Tionscnamh Domhanda um Dhíothú Póilió.

Dhírigh an tAire Sherlock aird ar obair Chúnamh Éireann ó thaobh tacú le deireadh a chur le galair a bhaineann le bochtaineacht. Tá €17 milliún curtha ar fáil ag Cúnamh Éireann don Tionscnamh Domhanda um Dhíothú Póilió de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte ó 2006 chun cur le cumas na dtíortha is lú forbartha sa domhan córais sláinte inbhuanaithe a thógáil agus tacú leis an iarracht deiridh chun póilió a dhíothú ar fud an domhain.

Ag labhairt ar Lá Domhanda an Phóilió, dúirt an tAire Sherlock:

Tá tuiscint mhaith againn in Éirinn ar phóilío mar gur fhág eipidéimí sna 1940idí agus sna 1950idí go leor daoine, leanaí ach go háirithe, le dianphairilis nó páirt-phairilis sular tugadh isteach vacsaíniú mar ghnáthnós.

“Tá deireadh beagnach curtha againn le póilió ar fud an domhain anois, ach ar dtús ní mór dúinn dúshláin mhóra a shárú, maidir le sláinte phoiblí agus córais imdhíonta sna tíortha i mbéal forbartha, dúshláin a thagann chun cinn go minic mar gheall ar choinbhleacht agus neamhshlándáil. Is ceart go n-aithníonn Lá Domhanda an Phóilió 2015 go sonrach na hoibrithe sláinte a leanann orthu ag obair gan staonadh agus go cróga chun vacsaín póilió a thabhairt do gach leanbh.

“Tá mar aidhm le tacaíocht leanúnach na hÉireann chuig an Tionscnamh Domhanda um Dhíothú Póilió agus Comhaontas Vacsaíní Gavi araon a chinntiú go mbeidh rochtain ag gach leanbh ar vacsaíní sábhála beatha, ceann de na hinfheistíochtaí is costas-éifeachtaí ó thaobh sláinte poiblí agus forbairt domhanda.

"Tá an obair seo lárnach i mbearta eachtrach na hÉireann agus in obair Chúnamh Éireann de réir mar a leanaimid ar aghaidh ag cabhrú le todhchaí níos fearr a thógáil do na pobail is boichte ar domhan."

CRÍOCH

Preasoifig

23 Deireadh Fómhair 2015

Nótaí d'Eagarthóirí

Is é Cúnamh Éireann clár an Rialtais maidir le cúnamh thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannán um Chomhoibriú Forbartha den Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Bhí maoiniú Póilió Chúnamh Éireann comhdhéanta de:

€17 milliún chuig an Tionscnamh Domhanda um Dhíothú Póilió de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte ó 2006;

As sin, cuireadh €12 milliún ar fáil le linn na tréimhse 2006-2008

Cuireadh €5 milliún breise chun tacú le Díothú Póilió & Plean Straitéiseach Endgame (2013-2018)

€400,000 an tráinse reatha is déanaí a scaoileadh faoi thiomantas 2013-18.

An 25 Meán Fómhair d'fhógair an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte nach bhfuil póilió eindéimeach sa Nigéir níos mó, rud a fhágann nach bhfuil ach dhá thír ar domhan ina bhfuil póilió go fóill: An Afganastáin agus an Phacastáin. Den chéad uair riamh, tá bliain iomlán bainte amach ag ilchríoch na hAfraice gan tuairisc a dhéanamh faoi leanbh a bhfuil pairilis air mar gheall ar an ngalar póilió fiáin.

Is comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach é an Tionscnamh Domhanda um Dhíothú Póilió arna stiúradh ag rialtais náisiúnta agus arna chur chun cinn ag an Eagraíocht Domhanda Sláinte (WHO), Comhdháil Idirnáisiúnta Rotary, Lárionaid na Stát Aontaithe maidir le Rialú agus Cosc Galar (CDC), agus ag Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe (UNICEF). Tá sé mar aidhm aige póilió ar fud an domhain a dhíothú.

Is eagraíocht idirnáisiúnta é Gavi, an Comhaontas Vacsaíní - Comhaontas Vacsaíní domhanda a thugann daoine le chéile ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha agus é mar aidhm acu rochtain chothrom a chruthú maidir le vacsaíní nach mbaintear dóthain úsáide astu do leanaí atá ina gcónaí i gcuid de na tíortha is boichte ar domhan.

Bíonn gá ag vacsaíniú éifeachtach agus costas-éifeachtach le córas sláinte atá ag feidhmiú agus leanann Éire ag tabhairt tús áite do neartú an chórais sláinte trí infheistíochtaí i dtionscnaimh sláinte dhomhanda, i gcláir dhéthaobhacha agus in eagraíochtaí sochaí sibhialta eile.
Agus an gá atá le tógáil córas sláinte athléimneach agus inbhuanaithe á chur chun cinn, leagann Éire béim faoi leith ar acmhainní daonna maidir le sláinte trí thacaíocht seanbhunaithe a thabhairt don Chomhaontas Sláinte Dhomhanda Lucht Oibre (GHWA).