Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Fógra déanta ag na hAirí i dtaobh tacaíocht mhéadaithe do stoc-charnadh soláthairtí daonnúla na UN

Aire Charles Flanagan, Aire Stáit Sean Sherlock, Preas Ráiteas, Éireann, 2015

Inniu, d'fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charles Flanagan, TD, agus an tAire um Fhorbairt, Cur Chun Cinn na Trádála agus Comhar Thuaidh-Theas, Seán Sherlock, TD, go bhfuil Éire ag cur lena stoc-chairn de sholáthairtí faoisimh dhaonnúil agus ag cur cistiú breise USD $1 mhilliún ar fáil chun tacú le líonra Iostaí na Náisiún Aontaithe um Fhreagairt Dhaonnúil.

Tá Iostaí na Náisiún Aontaithe um Fhreagairt Dhaonnúil, atá á mbainistiú ag an gClár Domhanda Bia, lonnaithe go straitéiseach ar fud an domhain, le haghaidh soláthairtí faoisimh éigeandála a sholáthar, a stóráil agus a iompar. Faoi Thionscnamh Mearfhreagartha na hÉireann, cuireann Cúnamh Éireann soláthairtí daonnúla riachtanacha ar nós puball, pluideanna agus coimeádáin uisce chuig moil in Accra, Brindisi, Dubai, Kuala Lumpur agus Panama, sula dteastaíonn siad. Tá na moil sin in aice le limistéir atá i mbaol tubaiste nó géarchéime, rud a chinntíonn go mbeidh costais iompair níos ísle i gceist agus gur féidir soláthairtí daonnúla Éireannacha a chur chun bealaigh go tapa go dtí suas le 55,000 duine san aon am amháin le linn géarchéime.

Agus an tacaíocht bhreise sin á fógairt aige, dúirt an tAire Flanagan:

"Tá Éire ag tacú le fada an lá le líonra Iostaí na Náisiún Aontaithe um Fhreagairt Dhaonnúil. Uirlis ríthábhachtach, sár-éifeachtach is ea an líonra sin mar chuid d'fhreagairt dhaonnúil na hÉireann, agus anuraidh bhí áthas orm athnuachan a dhéanamh ar ár gcomhpháirtíocht leis na Náisiúin Aontaithe go dtí 2018.

"Tá géarchéim dhaonnúil ar leibhéal nach bhfacthas roimhe seo le sárú ag an domhan, agus ní mór dúinn a bheith feistithe chun freagra a thabhairt tráth a bheidh na cistí teoranta agus na riachtanais ag dul i méid. Táim á fhógairt inniu go gcuirfidh Éire USD $1 mhilliún breise ar fáil chun cur le cumas na Náisiún Aontaithe i dtaobh freagra a thabhairt ar ghéarchéimeanna de bharr tubaistí nádúrtha agus coinbhleachtaí.

"Cheana féin i mbliana, tá beagnach 300 tonna de sholáthairtí faoisimh réamh-shuite na hÉireann, dar luach €2.7 milliún, curtha chun bealaigh mar fhreagra ar ghéarchéimeanna ar nós an chreatha talún i Neipeal. Chuireamar soláthairtí chun bealaigh freisin le haghaidh dídeanaithe ó choinbhleachtaí, lena n-áirítear dídeanaithe ón Nigéir i gCamarún agus iad ar teitheadh ó Boko Haram".

Dúirt an tAire Seán Sherlock freisin:

"Mar gheall ar scála mór an riachtanais dhaonnúil ar fud an domhain anois, ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh soláthairtí faoisimh suite roimh ré san áit cheart. Tá dhá thrian den domhan laistigh de seacht n-uaire an chloig ón mol daonnúil i Dubai, agus tá líon na soláthairtí daonnúla atá á stóráil againn ansin á ndúbailt againn anois. Ina theannta sin, táimid ag feabhsú na gcóras sa mhol in Accra ionas gur féidir linn freagra níos tapa agus níos éifeachtaí a thabhairt ar na géarchéimeanna daonnúla iomadúla ar fud na hAfraice.

"Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil ár soláthairtí faoisimh ag freastal ar riachtanais láithreacha na ndaoine is leochailí, go háirithe mná agus leanaí. Táimid ag feabhsú ár stoc-charn chun a chinntiú go n-áirítear leo soláthairtí atá riachtanach do dhínit agus sábháilteacht na dteaghlach dídeanaithe."

 

CRÍOCH
An Phreasoifig
An 26 Samhain, 2015

Nótaí don Eagarthóir:

Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar www.irishaid.ie

I mBeartas nua na hÉireann um Chúnamh Daonnúil, leagtar amach conas a dhéanann Cúnamh Éireann beathaí a thabhairt slán agus a chosaint, an fhulaingt a mhaolú agus dínit an duine a chothabháil roimh ghéarchéimeanna daonnúla, lena linn agus ina ndiaidh. Le haghaidh tuilleadh eolais léigh an Beartas nua um Chúnamh Daonnúil

In 2014, chuir Éire €85 milliún ar fáil don chúnamh daonnúil i dtaobh daoine leochaileacha a thabhairt slán ar fud an domhain, agus táthar ag súil go mbeidh an figiúr sin sáraithe faoi dheireadh na bliana 2015.

Mar chuid de Thionscnamh Mearfhreagartha na hÉireann, cuireann Cúnamh Éireann stoic soláthairtí éigeandála daonnúla ar fáil laistigh de líonra mol Iostaí na Náisiún Aontaithe um Fhreagairt Dhaonnúil ar fud an domhain. Tá na moil ina ndéanann Éire soláthairtí a stoc-charnadh suite go straitéiseach in aice le limistéir atá i mbaol tubaiste – in Accra (Gána), Brindisi (an Iodáil), Dubai (Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha), Cathair Phanama (Panama) agus Subang (an Mhalaeisia).

Go dtí seo in 2015, chuir Éire beagnach 300 tonna de sholáthairtí faoisimh éigeandála chun bealaigh go dtí géarchéimeanna sa Mhaláiv chun cabhrú le teaghlaigh a bhí buailte ag na droch-thuilte níos túisce i mbliana, go dtí tuaisceart Chamarún chun cabhrú le dídeanaithe ón Nigéir ar teitheadh ó Boko Haram, go Neipeal chun cabhrú le teaghlaigh a fágadh gan dídean mar gheall ar na creathanna talún ansin, agus go dtí Uganda chun cuidiú le dídeanaithe ón tSúdáin Theas ar teitheadh ó choinbhleacht. B'fhiú €2.7 milliún na haer-aistrithe sin, lena n-áirítear luach na stoc, an táille aerlasta agus costais eile. I measc na soláthairtí bhí pluideanna, pubaill, tarpóil, téada, trealamh cistine, líonta muiscítí, umair uisce, cannaí breosla, agus gallúnach.

Chuir Éire cistiú ar fáil chun an mol a thógáil in Accra, ar a dtugtar 'mol na hÉireann'. Tá an chuid is mó de stoc-chairn na hÉireann á gcoinneáil faoi láthair sa mhol in Accra. Tá soláthairtí faoisimh i leith 20,000 tairbhí sa stoc-charn ansin (36% de stoc-chairn iomlána na hÉireann) agus tá Éire sa dara háit i measc úsáideoirí an mhoil sin, i ndiaidh UNHCR.

Mar chuid de Thionscnamh Mearfhreagartha na hÉireann, bainistíonn Cúnamh Éireann an Cór Mearfhreagartha, uainchlár de dhaoine ardoilte atá toilteanach dul ag obair ar ghearrfhógra mar bhorr-acmhainn le comhpháirtithe na hÉireann sna Náisiúin Aontaithe mar chuid dá n-iarrachtaí práinnfhreagartha. Go dtí seo in 2015, cuireadh 27 mearfhreagróir chuig tíortha lena n-áirítear an tSúdáin Theas, an tSúdáin, an Aetóip, Poblacht na hAfraice Láir, an Nigéir, an Ghuine, an Mhaláiv, an Tansáin, an Iordáin, Neipeal agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine.