Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Fáiltíonn an tAire Flanagan roimh 300 duine den Phríomhlucht Tionchair ó 29 Tír chuig FEE 2015

Fáiltíonn an tAire Flanagan roimh 300 duine den Phríomhlucht Tionchair ó 29 Tír chuig Fóram Eacnamaíoch Éireannaigh an Domhain 2015

Díreofar ar Rathúnas Geilleagrach agus Athléimneacht na hÉireann Amach Anseo a Choimeád
Leagfaidh an tAire Deenihan béim ar "Gnó an Diaspóra"


Beidh an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an tUasal Charlie Flanagan T.D., ag cur fáilte roimh 300 duine den phríomhlucht tionchair ó 29 tír go dtí Fóram Eacnamaíoch Éireannaigh an Domhain 2015 a bheidh ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an Aoine agus an Satharn seo (an 20 agus an 21 Samhain). Gné thábhachtach i dtéarnamh geilleagrach na hÉireann is ea an Fóram, a bhfuil tionscnaimh chun poist a chruthú curtha ar bun dá bharr, a threisigh na naisc le diaspóra na hÉireann ar domhan agus a bhí ina chúnamh maidir lenár gcáil idirnáisiúnta a athshlánú.

Ag labhairt dó roimh Fhóram na bliana seo, dúirt an tAire Flanagan:

"Anois agus muid ag gníomhú chun na sochair a bhaineann lenár dtéarnamh geilleagrach a dhaingniú agus a scaipeadh, beifear ag breathnú ar aghaidh i bhFóram na bliana seo chuig rathúnas na hÉireann amach anseo, agus ag díriú ar athléimneacht an gheilleagair. Tabharfar tosaíocht freisin do réimsí ard-acmhainneachta ar féidir le Líonra Éireannaigh an Domhain fíorluach a chur leo trí Sheirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta na hÉireann a chur i láthair ar bhonn domhanda, trí Oideachas Idirnáisiúnta agus tapú deiseanna líonraithe i dtaobh alumni na hÉireann, agus tríd an bhfiontraíocht.

"Beidh rannpháirtithe an Fhóraim páirteach i sraith ceardlann le cuideachtaí Éireannacha thar raon earnálacha lena n-áirítear Eitlíocht, TFC, Seirbhísí Airgeadais, Déantúsaíocht, Taighde agus Nuálaíocht, Agra-Ghnó agus an Geilleagar Cruthaitheach. Sna seisiúin sin, déanfar iniúchadh ar bhealaí chun tacú le cuideachtaí Éireannacha i dtaobh cur lena scála agus dul i mbun onnmhairithe, rud a chruthóidh níos mó post sa bhaile. Tabharfar le chéile ag na ceardlanna an saineolas agus an t-eolas ar an margadh áitiúil atá ag na daoine ó thar lear, agus daoine den phríomhlucht gnó sa tionscal anseo in Éirinn, chun sochar fiontair bheaga agus mheánmhéide na hÉireann.

"Tógfar ar na Pleananna Gníomhaíochta Réigiúnacha do Phoist le linn na gcruinnithe réigiúnacha a bheidh ar bun i nDoire, Luimneach, Laois agus Gaillimh ar an Déardaoin an 19 Samhain, agus beidh siad ina gcúnamh maidir le tionchar an téarnaimh, agus an Fhóraim féin, a leathadh níos faide anonn ná Baile Átha Cliath.

"Ina theannta sin, cuirfidh an Fóram an deis ar fáil chun féachaint conas a d'fhéadfadh Éire í féin a fhorbairt thar an tréimhse 100 bliain amach romhainn agus í féin a chur chun cinn lena chinntiú go seasfaidh an rathúnas agus an athléimneacht sa mheántréimhse agus san fhadtréimhse ar mhaithe le muintir na hÉireann. Táim ag tnúth le bualadh le baill de Líonra Éireannaigh an Domhain, a thugann smaointe iontacha agus díograis leo chuig gach Fóram Eacnamaíochta. Táim ag súil go mbeidh Fóram na bliana seo ar an gceann is fearr fós."

Cuireadh go leor de na moltaí ó Fhóraim Eacnamaíocha roimhe seo san áireamh i bPleananna Gníomhaíochta do Phoist agus straitéisí Rialtais eile. I measc na dtionscnamh is suntasaí ó Fhóraim roimhe seo, tá ID 2015 (Dearadh Éireannach), Tóstal Éireann 2013, Nasc-Éire agus Clár Teagmhálacha Éireannaigh an Domhain.

Ag labhairt dó an tseachtain seo freisin, dúirt Jimmy Deenihan T.D., an tAire Gnóthaí Diaspóra:

"Príomhghnéithe dár mbeartas diaspóra is ea Líonra Éireannaigh an Domhain agus Fóram Eacnamaíoch Éireannaigh an Domhain agus tá aird ag Rialtais eile ó gach cearn den domhan orthu.

Tá an t-ádh dearg orainn go bhfuil a leithéid de dhiaspóra tiomanta againn agus táim ag súil go mór le díospóireacht ag an bhFóram ar "Gnó an Diaspóra", ina ndéanfar iniúchadh ar conas is féidir linn a bheith ag obair lenár ndiaspóra chun leasa gach duine i dtaobh a bheith i mbun gnó."

Tá cuireadh tugtha do gach ball de Líonra Éireannaigh an Domhain chun páirt ghníomhach a ghlacadh i bhFóram Eacnamaíoch Éireannaigh an Domhain 2015. Ionas go bhfeabhsófar cothromaíocht inscne an Fhóraim, tugadh cuireadh do roinnt ban Éireannach a bhfuil ainm in airde orthu thar lear chun freastal ar Fhóram na bliana seo.

I measc na rannpháirtithe eile san Fhóram, beidh ceannairí gnó de chuid na hÉireann agus páirtithe leasmhara geilleagracha eile, mar aon leis an Rialtas agus an earnáil tríú leibhéal.

CRÍOCH
An Phreasoifig
An 19 Samhain, 2015