Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Misean á sheoladh ag Airí Gnóthaí Eachtracha an AE chun cur ina gcoinne siúd a dhéanann gáinneáil ar

Tháinig Airí Gnóthaí Eachtracha an AE le chéile i Lucsamburg inniu. Is é an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, TD, a bhí i gcáil ionadaí na hÉireann. Phléigh na hAirí an ghéarchéim imirce sa Mheánmhuir, an comhar idir an AE agus na Náisiúin Aontaithe, rannpháirtíocht an AE leis an Áise, agus cúrsaí in Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine.

Ag labhairt dó tar éis an chruinnithe, dúirt an tAire Flanagan:

"Tá an ghéarchéim imirce sa Mheánmhuir an-tromchúiseach ar fad agus ní mór freagra cuimsitheach ilghnéitheach a thabhairt uirthi. Tá an AE meáite go daingean ar aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim agus é ag baint úsáide as roinnt cineálacha cur chuige comhlántach. Ag an gcruinniú deireanach a bhí againn, d'aontaíomar go raibh gá le misean míleata chun dul i ngleic leis na smuigléirí gan trócaire a bhíonn ag dul i mbun a gcuid oibre trí shuimeanna ollmhóra airgid a ghearradh ar dhaoine atá in anchaoi roimh iad a chur chun bealaigh i bhfarraigí nach féidir brath orthu, i mbáid ar minic leo a bheith gan acmhainn farraige. Fuair na mílte duine bás mar gheall ar an gcleachtas sin. Tar éis roinnt seachtainí a chaitheamh i mbun pleanála, sheolamar misean míleata nua de chuid an AE sa Mheánmhuir inniu, chun aghaidh a thabhairt ar ghníomhaíochtaí mídhleathacha na ngáinneálaithe.

"Is é an cúram is tábhachtaí amach is amach atá orainn a chinntiú nach bhfaighidh a thuilleadh daoine bás ar farraige. Ó thaobh na hÉireann de, tá an LE Eithne fós i mbun oibre le húdaráis na hIodáile maidir le cuardach agus tarrtháil. Ní thagann an obair a dhéanann sí faoi mhisean nua an AE, faoina mbeifear ag obair sa chéad áit chun faisnéis a bhailiú ar líonraí imirce sa Mheánmhuir. Beidh aon bhád a chuirfear chun farraige lánfheistithe chun feidhmeanna cuardaigh agus tarrthála a chomhlíonadh. Tá Éire go láidir den tuairim go mbeidh aon ghníomhaíochtaí eile ag brath ar chomhaontú maidir le Rún de chuid Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe. Phléigh mé an cheist sin inniu le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, Ban Ki-moon. Tá an AE fós ag obair leis na Náisiúin Aontaithe chun an rún sin a dhaingniú."

Bhí an comhar idir an AE agus na Náisiúin Aontaithe faoi chaibidil nuair a bhuail Airí le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, Ban Ki-moon. Dúirt an tAire Flanagan freisin:

"Is mór agam an tArd-Rúnaí Ban Ki-moon a bheith i láthair inniu ag ár gcruinniú d'Airí Gnóthaí Eachtracha an AE. Tá Éire ina ball an-ghníomhach den AE agus de na Náisiúin Aontaithe araon, agus tá sí ag seasamh le fada ar son comhar neartaithe idir na Náisiúin Aontaithe agus an AE. Go deimhin, tá áit lárnach ag na Náisiúin Aontaithe agus ag an iltaobhachas i mbeartas eachtrach na hÉireann.

"D'éirigh go geal leis an bplé idir an tArd-Rúnaí Ban agus na hAirí maidir le conas an comhar a neartú a thuilleadh i réimsí ar nós na síochánaíochta agus dul i ngleic le coinbhleachtaí atá fós ar bun, go háirithe sa Libia, in Éimin agus sa tSiria. Ba é seo an chéad uair a d'fhreastail an tArd-Rúnaí Ban ar chruinniú de Chomhairle an AE um Ghnóthaí Eachtracha chun saincheisteanna beartais eachtraigh a phlé agus mhol mé do chomhghleacaithe liom go dtéifí i mbun na rannpháirtíochta úsáidí seo ar bhonn rialta.

"Ghlac mé an deis freisin chun an fhaisnéis is nuaí a thabhairt do mo chomhghleacaithe faoin gcaibidlíocht leanúnach a bhfuil Éire ina comhchathaoirleach uirthi maidir leis na Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe, caibidlíocht atá ar siúl ag na Náisiúin Aontaithe i Nua-Eabhrac."

Thoiligh na hAirí síneadh a chur le smachtbhannaí eacnamaíocha an AE i gcoinne na Rúise go dtí an 31 Eanáir 2016.

Ag an gcruinniú freisin, rinneadh plé ar chaidreamh an AE leis an Áise agus ar chúrsaí in Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine.

22 Meitheamh 2015