Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Aitheasc ón Aire Flanagan faoi chás Ibrahim Halawa

Aire Charles Flanagan, Preas Ráiteas, Éireann, 2015

Aitheasc an Aire Flanagan don Díospóireacht um Shaincheisteanna Tráthúla, an 11 Meitheamh, 2015: Cás Ibrahim Halawa  

Bhuail mé féin agus an Taoiseach le hathair Ibrahim Halawa agus le beirt dá chuid deirfiúracha an tseachtain seo caite. Ag an gcruinniú sin, dúradh linn go bhfuil sé curtha in iúl ag Ibrahim go raibh sé ag smaoineamh ar dhul i mbun stailc ocrais. Agus é á thabhairt ar aird agam gurb é leas Ibrahim an t-ábhar cúraim is mó, mhol mé nach ndéanfadh sé é sin, agus dúirt mé nach dócha go mbeadh aon éifeacht dhearfach aige ar a thriail agus, ar ndóigh, go ndéanfaí dochar dá shláinte dá bharr. Tá an tuairim chéanna sin ag dlíodóir Ibrahim, a bhfuil an chomhairle chéanna tugtha dó aige. Tá mé ag iarraidh ar Ibrahim a chuid sláinte a chothú trí ghlacadh le bia agus tá mé cinnte, a Theachta Smith, go bhfuil tusa ar aon intinn liom ina leith sin.

D'fhreastail oifigigh ón Ambasáid ar an éisteacht ba dhéanaí ar an 3 Meitheamh, agus thug siad cuairt ar an Uasal Halawa den 41ú uair ar an Luan an 8 Meitheamh.

Le linn na cuairte sin, chuir Ibrahim in iúl d'oifigigh na hAmbasáide go raibh tús curtha aige le stailc ocrais. Rinne oifigigh na hAmbasáide tréan-iarracht é a áitiú air gan leanúint ar aghaidh leis an stailc, agus chuir siad comhairle air féin agus ar a theaghlach nár dhócha go mbeadh éifeacht dhearfach ar bith ag an ngníomh sin.

Mar a luaigh mé, bhuail mé féin agus an Taoiseach leis an teaghlach Halawa ar an 4 Meitheamh chun an cás a phlé. Chuir an teaghlach ceist cén fáth nár scaoileadh Ibrahim saor cé gur scaoileadh saoránaigh choigríche eile saor. Mhíníomar don teaghlach go bhfuil an Roinn i mbun teagmhálacha forleathana leis na húdaráis san Éigipt agus le comhpháirtithe idirnáisiúnta eile a bhfuil nó a raibh saoránaigh acu i gcás den chineál céanna.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go mbaineann fíricí agus imthosca éagsúla le gach cás, agus nach aon chúnamh é comparáidí ró-shimplíocha a dhéanamh eatarthu. Sa mhéid is gur féidir na comparáidí sin a dhéanamh, is an-soiléir í an fhaisnéis atá faighte ag an Roinn ó fhoinsí údarásacha éagsúla.

Agus scrúdú á dhéanamh ar chásanna eile dá shamhail, is léir nach mór an triail a chur i gcrích, beag beann ar aon iarrachtaí polaitiúla arna ndéanamh ag rialtais choigríche, lena n-áirítear iarrataí ardleibhéil, sular féidir leis na hÚdaráis Éigipteacha aon bhreithniú polaitiúil a dhéanamh i leith scaoileadh saor féideartha.

I gcás Ibrahim Halawa tá an triail fós ar siúl. Cé go leanaimid ar aghaidh i mbun teagmhálacha forleathana leis na húdaráis san Éigipt, lena n-áirítear ag leibhéil an-ard, tugtar le fios san fhasach a scrúdaíodh go dtí seo gur neamhréadúil é a bheith ag súil go scaoilfear Ibrahim saor sula mbeidh an triail tosaigh seo curtha i gcrích.

Sa Teach, níos túisce inniu, rinneadh comparáidí idir an cás seo agus cás Peter Greste, comparáidí atá mícheart agus ró-shimplíoch. Lig dom é a rá go soiléir - bhí triail Peter Greste críochnaithe, bhí sé ciontaithe agus pianbhreith curtha air, agus ní go dtí go raibh an próiseas breithiúnach tosaigh sin curtha i gcrích a bhí na húdaráis san Éigipt in ann é a scaoileadh saor. Má táthar á mhaíomh gur scaoileadh saor é díreach mar gheall go ndearna Príomh-Aire na hAstráile glao teileafóin, ní fíor é sin agus ní chuidíonn sé leis na hiarrachtaí dáiríre chun go scaoilfí saor Ibrahim Halawa.

Na tagairtí a rinneadh sa Teach níos luaithe d'Éirinn a bheith 'ag éileamh' go scaoilfí saor é, ní hamháin nach aon chúnamh iad agus go bhféadfaidís dochar a dhéanamh don dul chun cinn, ach léirítear iontu easpa iomlán tuisceana ar an mbealach meáite, freagrach nach mór do rialtais a bheith i mbun oibre chun saincheisteanna consalachta deacra a réiteach.

Is léir gur cúis díomá ollmhór é do Ibrahim Halawa féin agus dá theaghlach nach dócha go scaoilfear saor é sula i bhfad, agus is é an chúis díomá chéanna é dúinne ar fad atá páirteach san obair chun dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an gcás seo. Mar sin féin, beag beann ar aon tuairimí maidir le cothroime nó oiriúnacht aon ghabhála thar lear, is é fírinne an scéil, nuair a dhéantar saoránach Éireannach a chúiseamh i gcion faoi dhlí tíre iasachta, gur ag an dlí coigríche a bhíonn feidhm agus gurb í an chúirt choigríche iomchuí an chúirt a chinneann nithe amhail bannaí agus scaoileadh saor.

Cé go leanfaimid ar aghaidh ag baint leasa as iomlán an tionchair atá againn ar a shon trí na bealaí iomchuí, is leis na hÚdaráis san Éigipt, agus leo siúd amháin, an cinneadh deireadh a dhéanamh i dtaobh Ibrahim Halawa a scaoileadh saor. Os a choinne sin, ní chuirfeadh muidne in Éirinn suas le Rialtas coigríche á éileamh go leagfaí i leataobh próiseas breithiúnach i gcúirteanna na hÉireann agus go scaoilfí saor duine dá gcuid saoránach.

Is é an cur chuige measta, leanúnach atá glactha agamsa agus ag mo chuid oifigeach sa chás seo ná a bheith ag obair ar bhealach cuí d'fhonn dul chun cinn a dhéanamh. Rud is tábhachtaí fós, tá obair dhúthrachtach déanta againn chun gan dul i mbun aon ghnímh a d'fhéadfadh a bheith fritorthúil nó dochar a dhéanamh do leas is fearr an tsaoránaigh seo.

Nuair a bheidh an cás cúirte críochnaithe, agus má dhéantar pianbhreith a fhorchur, d'fhéadfadh sé a bheith oiriúnach do Rialtas na hÉireann uiríoll polaitiúil a dhéanamh agus iarraidh ar na húdaráis san Éigipt pardún Uachtaráin a dheonú. An tráth sin, beidh orainn tarraingt ar an dea-thoil arna cruthú ag caidreamh déthaobhach atá croíúil agus cuiditheach idir ár ndá thír.

Dá bhrí sin, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Teachta Smith as an mbealach cuiditheach, freagrach ina raibh sé féin agus go leor comhaltaí de Chomhchoiste an Oireachtais ar Ghnóthaí Eachtracha ag gabháil don chás seo. B'fhéidir gurb iad na daoine eile a ghlacann cur chuige conspidíochta a ndíreofar aird orthu sna ceannlínte nuachta, ach níl siad ag freastal ar leas an tsaoránaigh Éireannaigh seo.