Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Seolann an Rialtas Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann

 

Seolann an Rialtas Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann ar Mhná, ar an tSíocháin agus ar an tSlándáil

 

Seolfaidh an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, TD, Dara Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann ar Mhná, ar an tSíocháin agus ar an tSlándáil inniu.

 

Tá fócas breise ag an bplean seo, a ritheann ó 2015 go 2018, ar chumhachtú agus ar rannpháirtíocht ban i réiteach coinbhleachta agus i gcothú na síochána.

Ag labhairt dó roimh an seoladh, dúirt an tAire Flanagan:

“Bíonn tionchar uafásach áirithe ag coinbhleacht agus ag cogadh ar mhá agus ar chailíní agus is minic a cheiltear an réadúlacht sin ar chomhfhios an phobail. Tugann an Rialtas seo tosaíocht ard do bheartas comhionannais inscne agus déanann an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta nua seo ar Mhná, ar an tSíocháin agus ar an tSlándáil, athnuachan ar ár dtiomantas chun aghaidh a thabhairt ar thionchar tubaisteach na coinbhleachta ar mhná agus ar chailíní, agus ar chur chun cinn tábhacht rannpháirtíocht na mban sa chinnteoireacht i gcásanna coinbhleachta agus iarchoinbhleachta.

“Leagann an plean amach an chaoi a leanfaidh Éire uirthi ag cur na gcuspóirí seo i gcrích, mar atá leagtha amach ag na Náisiúin Aontaithe, in ár gclár don fhorbairt idirnáisiúnta, inár gcuid oibre ar an tsíocháin agus ar an athmhuintearas i dTuaisceart Éireann, agus inár gcuid oibre abhcóideachta agus cinnteoireachta.

“Fáiltím roimh chur i bhfeidhm rathúil ár gcéad Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta a bhí ar siúl ó 2011-2014, mar a mheabhraigh measúnú neamhspleách."

Dúirt an tAire d’Fhorbairt, Tionscnamh Trádála agus Chomhar Thuaidh Theas, Sean Sherlock, TD:

“Bhí príomhról ag Éirinn i gclár na mBan, na Síochána agus na Slándála. Cinnteoidh an plean seo go mbíonn comhionannas inscne agus cumhachtú na mban i gcroílár chaidreamh na hÉireann i gcúnamh forbartha agus daonnúil thar lear, i gcothú na síochána, rialachas agus gníomhaíochtaí iarchoinbhleachta.

“Cuireann sé freisin le hobair leanúnach na hÉireann i gcosc a chur le foréigean bunaithe ar inscne, agus i bhfreagairt dó, ar phríomhthosaíocht é i gclár na hÉireann don fhorbairt thar lear, Cúnamh Éireann.”

Tá an plean gníomhaíochta seo ceaptha:

  • Ceannaireacht agus rannpháirtíocht na mban sa chinnteoireacht i gcásanna coinbhleachta agus iarchoinbhleachta a neartú;
  • Cinntiú go ndéantar peirspictíocht inscne a ionchorprú i gcaidreamh na hÉireann i gcúnamh forbartha agus daonnúil thar lear, i gcothú na síochána, rialachas, gníomhaíochtaí iarchoinbhleachta agus idirghabhálacha;
  • Obair leanúnach na hÉireann ar chosaint ó fhoréigean inscne agus ar é a chosc a threisiú (GBV);
  • Rannpháirtíocht na hÉireann i bhfóraim réigiúnacha agus dhomhanda a ghiaráil chun tacú le feidhmiú na rún ar Mhná, ar an tSíocháin agus ar an tSlándáil.
  • Na struchtúir mheasúnaithe agus mhonatóireachta ar fheidhmiú an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta a neartú.

Áireofar anseo gníomhartha a dhéanfaidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an Roinn Cosanta, Óglaigh na hÉireann, An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus Tusla (an ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach).

Seoladh an Plean Gníomhaireachta Náisiúnta ag Ionadaíocht thar cheann an Oileáin Dhomhanda, comhdháil a ghairm an tAire Flanagan, a thug breis agus 90 Ambasadóir, Consal Ginearálta agus taidhleoir sinsearach Éireannach le chéile leis an Taoiseach, an Tánaiste, Airí Rialtais, mar aon le hionadaithe ó chuideachtaí Éireannacha, ranna Rialtais eile, na Gníomhaireachtaí Stáit, institiúidí tríú leibhéal agus na hearnálacha cruthaitheacha.

Níos luaithe, labhair cainteoirí ardleibhéal leis an gComhdháil, lena n-áirítear Ard-Ionadaí an AE, Federica Mogherini Uasal; Toscaire Speisialta Rúnaí Ginearálta na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, Mary Robinson; agus Comhairleoir Speisialta Rúnaí Ginearálta na Náisiún Aontaithe ar Phleanáil Forbartha Iar-2015, Amina Mohammed.

 

CRÍOCH

An Phreasoifig
14 Eanáir 2015

 

Nóta d’Eagarthóirí:

  • Áiríodh sa phróiseas Comhairliúcháin a raibh foilsiú an phlean seo de thoradh air, caidreamh forleathan le Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí ábhartha, comhairliúchán poiblí scríofa, agus Ceardlann Chomhairleach a reáchtáladh i dTeach Uíbh Eachach a raibh breis agus 100 rannpháirtí reachtúil, sochaí sibhialta agus acadúil ag freastal uirthi. 
  • Glacadh le Rún 1325 de chuid Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe (UNSCR 1325) ar Mhná, ar an tSíocháin agus ar an tSlándáil i nDeireadh Fómhair 2000. Ba rún cinniúnach é a tharraing aird ar thionchar diúltach suntasach na coinbhleachta ar mhná agus ar chailíní, agus ar thábhacht rannpháirtíocht na mban i gceannaireacht agus i gcinnteoireacht i gcásanna coinbhleachta agus iarchoinbhleachta. 
  • Glacadh le 6 rún bainteach le Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe ó shin: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) agus 2122 (2013). Tugtar clár na mBan, na Síochána agus na Slándála de chuid Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe orthu seo le chéile.