Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Aitheantas tugtha d'Éireannaigh Thar Lear ag searmanas Ghradaim Seirbhíse Dearscna an Uachtaráin

Aire Stáit Jimmy Deenihan, Aire Charles Flanagan, Éire, Cultúr, Éireannaigh Thar Lear, Preas Ráiteas, Éireann, 2015

Bhí an t-aturnae Gareth Peirce agus an t-údar Mario Vargas Llosa ina measc siúd ar bhronn an tUachtarán gradam orthu

Bhí Gareth Peirce, gníomhaí ar son chearta an duine atá ina haturnae sa Bhreatain, an tAthair Brendan McBride ón Irish Immigration Pastoral Center i San Francisco agus Tom Moran, fear gnó agus Cathaoirleach Concern Worldwide, ina measc siúd ar bronnadh Gradam Seirbhíse Dearscna an Uachtaráin le haghaidh 2015 orthu ag searmanas in Áras an Uachtaráin tráthnóna inniu (Déardaoin).

Trí Ghradam Seirbhíse Dearscna an Uachtaráin d'Éireannaigh Thar Lear, léirítear meas ar an obair atá déanta ag daoine iontacha a dhéanann cion mór ar son na hÉireann agus ar son pobail Éireannacha thar lear. Is í an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a reáchtálann na gradaim, agus tagann na hainmniúcháin ó phobail Éireannacha thar lear trí líonra ambasáidí na hÉireann.

Oíche anocht, bhronn an tUachtarán Ó hUigínn Gradaim na bliana 2015 ar Mario Vargas Llosa, an tAthair Donal Doyle, Niall FitzGerald, Charles Handy, an tSiúir Dr Miriam Duggan, an tAthair Brendan McBride, Maureen Murphy, Gareth Peirce, agus Tom Moran. Ina dteannta siúd, bronnadh gradam ar Gabriel Byrne, nach bhféadfadh a bheith i láthair ag an ócáid. I láthair ag an searmanas bhí an Taoiseach Enda Kenny, an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charles Flanagan, TD, agus an tAire Gnóthaí Diaspóra, Jimmy Deenihan, TD.

Ag labhairt dó roimh an ócáid, dúirt an tAire Flanagan:

"Tá mé thar a bheith sásta go dtabharfaidh an tUachtarán aitheantas anocht do na héachtaí atá déanta ag an deichniúr iontach seo. I dteannta a chéile, chabhraigh siad an cháil atá orainn ar fud an domhain a mhéadú agus a leathnú. Dea-shampla dúinn go léir is ea a gcuid seirbhíse agus a dtiomantas don tír seo, agus tá an-áthas orm go bhfuil an tUachtarán ag tabhairt onóra dóibh ar shlí chomh cuí."

"Is í seo an ceathrú bliain as a chéile inar reáchtáladh Gradaim Seirbhíse Dearscna an Uachtaráin agus is aitheantas tábhachtach iad ón Uachtarán, thar ceann gach duine de mhuintir na hÉireann, ar an gcion mór atá déanta ag faighteoirí an ghradaim ar son na hÉireann agus ar son pobail Éireannacha thar lear."

Dúirt an tAire Gnóthaí Diaspóra, Jimmy Deenihan:

"I mo cháil mar Aire Gnóthaí Diaspóra, tá mé thar a bheith sásta go bhfuil aitheantas foirmiúil á thabhairt d'éachtaí ár dteaghlaigh dhomhanda anocht. Clúdaíonn na gradaim seo roinnt catagóirí éagsúla – ó na hEalaíona, Cultúr agus Spórt go dtí Gnó agus Oideachas; go dtí Tacaíocht do Phobal Éireannach – lena léirítear an cion mór iontach a dhéanann muintir na hÉireann thar lear dá gcuid pobal diaspóra."

Is iad seo a leanas faighteoirí Ghradaim Seirbhíse Dearscna an Uachtaráin 2015:

Na hEalaíona, Cultúr agus Spórt
Gabriel Byrne (SAM)
Mario Vargas Llosa (Peiriú)

Gnó agus Oideachas
An tAthair Donal Doyle (An tSeapáin)
Niall FitzGerald (An Ríocht Aontaithe)
Charles Handy (An Ríocht Aontaithe)

Obair Charthanachta
An tSiúir Dr Miriam Duggan (An Chéinia)

Tacaíocht do Phobal Éireannach
An tAthair Brendan McBride (SAM)
Maureen Murphy (SAM)

Síocháin, Athmhuintearas agus Forbairt
Gareth Peirce (An Ríocht Aontaithe)
Tom Moran (SAM)

CRÍOCH

An Phreasoifig

An 3 Nollaig, 2015

Beathaisnéisí gearra de chuid Fhaighteoirí Ghradaim Seirbhíse Dearscna an Uachtaráin 2015:

Na hEalaíona, Cultúr agus Spórt

Gabriel Byrne (SAM)
Aisteoir is ea Gabriel Byrne a bhfuil clú agus cáil air. Tá obair den scoth ar bun aige agus é ag fónamh mar Ambasadóir Cultúrtha d'Éirinn, agus tugann sé uaidh a chuid ama go fial i gcónaí, go háirithe agus é ag tabhairt tacaíochta d'Ionad Ealaíon na hÉireann i Nua-Eabhrac.

Mario Vargas Llosa (Peiriú)
Scríbhneoir, polaiteoir, iriseoir, scríbhneoir aistí agus ollamh is ea Mario Vargas Llosa, arb as Peiriú dó, agus is é a fuair Duais Nobel na bliana 2010 sa Litríocht. Ina leabhar ‘The Dream of the Celt’, tá scéal Ruairí Mhic Easmainn curtha i láthair ag Mario Vargas Llosa ar bhealach atá an-bháúil leis an 650 milliún duine ar fud an domhain a labhraíonn an Spáinnis agus an Phortaingéilis. Tá éacht déanta ag an scríbhneoir céimiúil seo ar son na hÉireann agus ar son mhuintir na hÉireann trí scéal duine dár laochra náisiúnta a insint i gcomhthéacs na troda i gcoinne na géarleanúna, troid a bhfuil dáimh ar leith ag pobail Mheiriceá Laidinigh léi.

Gnó agus Oideachas

An tAthair Donal Doyle (An tSeapáin)
Tá an tAthair Doyle ina chónaí sa tSeapáin agus i mbun oibre sa tír sin le breis is caoga bliain anuas. Bhunaigh sé Clár Léinn Éireannaigh ag Ollscoil Sophia, ar institiúid iomráiteach í, faoinar spreagadh mic léinn le blianta fada chun cuairt a thabhairt ar Éirinn, rud a fhágann gur cairde le hÉirinn iad na céadta Seapánach a bhfuil uasleibhéal na sochaí bainte amach acu sa tSeapáin anois, i dtaobh gnó, riaracháin agus na n-ealaíon.

Niall FitzGerald (An Ríocht Aontaithe)
Tá cuntas teiste gramadúil ag Niall Fitzgerald i gcúrsaí gnó, agus tá sé i measc na gceannairí gnó Éireannacha is mó atá i mbéal an phobail ar fud an domhain. Déanann sé obair ghníomhach chun cúiseanna oideachais agus spóirt na hÉireann a chur chun cinn, lena n-áirítear Rugbaí na Mumhan agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, ina bhfuil poist oifigiúla aige. Bronnadh an KBE air in 2002 nuair a bhí sé ina Chathaoirleach ar an gcuideachta Angla-Ollannach Unilever.

Charles Handy (An Ríocht Aontaithe)
Is i Sasana atá cónaí le blianta fada anuas ar an ngúrú bainistíochta clúiteach Charles Handy, a rugadh i gCill Dara i 1932. Bhí sé ag obair ar feadh i bhfad san eolaíocht bhainistíochta, i Scoil Ghnó Londain den chuid ba mhó, agus is as ucht a chuid scríbhinní bainistíochta is mó atá cáil air. Ina measc siúd tá ‘The Empty Raincoat’, a foilsíodh i 1994. Tugann sé féin agus a bhean chéile cuairteanna rialta ar Éirinn, áit a dtugann siad tacaíocht ghníomhach do thionscadail dhaonchairdiúla, lena n-áirítear tionscadail i mBaile Munna agus cinn eile le carthanais forbartha in Oirthear na hAfraice agus sa Bhruach Thiar.

Obair Charthanachta

An tSiúir Dr Miriam Duggan (An Chéinia)
Tá an tSiúir Miriam Duggan ina ball de na Siúracha Proinsiasacha agus tá cuid mhór dá saol caite aici ag obair san Afraic – mar chnáimhseoir ar dtús agus maidir le cosc agus cúram VEID/SEIF le blianta beaga anuas. Tá an-mheas uirthi i measc a Cuallachta, an phobail misinéirí agus na Rialtas sna tíortha ina raibh sí i mbun oibre.

Tacaíocht do Phobal Éireannach

An tAthair Brendan McBride (SAM)
Tá an tAthair McBride ina Uachtarán ar an Aspalacht Éireannach sna Stáit Aontaithe. Rugadh i nDún na nGall é, agus is é a bhunaigh an Irish Immigration Pastoral Center i San Francisco agus atá i gceannas ar an ionad sin. Tá a shaol á chaitheamh aige ag freastal ar an bpobal Éireannach trí abhcóideacht agus trí sheirbhísí tacaíochta a chur ar fáil agus tá sé ina measc siúd atá amuigh chun tosaigh i dtaobh iarrachtaí an phobail Éireannaigh athchóiriú inimirce a chur faoi deara. Bhí ról lárnach ag an Athair McBride maidir le tacaíocht a thabhairt do na daoine a bhí buailte ag an tragóid in Berkeley le déanaí.

Maureen Murphy (SAM)
Tá an Dr Murphy ina Comhalta Fulbright i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus bhronn Ollscoil na hÉireann céim Dochtúra Oinigh Léinn uirthi as an gcion atá déanta aici sa Léann Éireannach. Tá sí ina Cathaoirleach ar an gCoiste um Chomóradh 2016 i Nua-Eabhrac, ar an gCumann Staire Gael-Mheiriceánaí (dá bhfuil sí ina comhalta Boird freisin) agus tá sí i mbun oibre le grúpaí iomráiteacha eile i réimsí na staire, na hoidhreachta agus réimsí pobail ar chlár cuimsitheach, comhordaithe imeachtaí comórtha a bheidh ar siúl in 2016 agus ina dhiaidh sin. Tá teist den scoth ag an Dr Maureen Murphy i dtaobh fónaimh don phobal mar oideachasóir, tacaíocht a thabhairt do dhaoine óga den lucht acadúil, agus seasamh leis an Léann Éireannach sna Stáit Aontaithe.

Síocháin, Athmhuintearas agus Forbairt

Gareth Peirce (An Ríocht Aontaithe)
Gníomhaí ar son chearta an duine is ea Gareth Pierce, atá ina haturnae sa Bhreatain. Le níos mó ná 30 bliain anuas, tá ionadaíocht déanta aici i roinnt cásanna ard-phróifíle, lena n-áirítear Ceathrar Guildford agus Seisear Birmingham. Tá an cion atá déanta aici ar son na síochána agus an athmhuintearais le feiceáil go soiléir i dtaobh an tionchair a bhí ag a cuid oibre sa Ríocht Aontaithe agus ar bhonn hidirnáisiúnta. Tugtar aitheantas ar fud an domhan dá dúthracht agus don tiomantas atá aici don cheartas a bhaint amach i ndáil le roinnt Éireannach sa Bhreatain a ciontaíodh go héagórach, agus bhí an obair a rinne sí ríthábhachtach maidir le hathruithe móra a rinneadh ar an gcóras dlí.

Tom Moran (SAM)
Rugadh Tom Moran ar Oileán Staten do thuismitheoirí Gael-Mheiriceánacha. Is fear gnó thar a bheith rathúil é agus tá meas mór air ina cháil mar dhaonchara. Tá an tUasal Moran ina chathaoirleach ar Concern Worldwide (SAM) agus is daonchara céimiúil é i dtaobh cúiseanna Éireannacha i saol na n-ealaíon, an chultúir, an ghnó agus na hoidhreachta. D'imir sé tionchar ar phróiseas síochána na hÉireann, d'fhorbair sé caidreamh le ceannairí sóisialta, ceannairí polaitíochta agus ceannairí gnó i dTuaisceart Éireann agus tá doirse nua fós á n-oscailt aige chun Tuaisceart Éireann úrnua a chur chun cinn. D'oibrigh sé ar son athmhuintearas idir na pobail a bhaint amach.