Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cúnamh daonnúil ar fiú €100 milliún é curtha ar fáil ag Éirinn ar fud an domhain in 2015

Cúnamh daonnúil ar fiú €100 milliún é curtha ar fáil ag Éirinn ar fud an domhain in 2015

Tá sé fógartha ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charles Flanagan TD, agus ag an Aire um Fhorbairt, Cur Chun Cinn na Trádála agus Comhar Thuaidh-Theas, Seán Sherlock, TD, go bhfuil €11.75 milliún á chur ar fáil ag Éirinn mar chúnamh daonnúil trí Lárchiste Práinnfhreagartha na Náisiún Aontaithe d'fhonn neartú a dhéanamh ar fhreagra na Náisiún Aontaithe ar an leibhéal as cuimse géarchéimeanna daonnúla ar fud an domhain. Fágfaidh sé sin gur fiú €100 milliún san iomlán an cúnamh daonnúil atá tugtha ag Éirinn trí chlár cúnaimh an Rialtais in 2015.

Dúirt an tAire Flanagan:

"Bhí géarchéimeanna daonnúla ar leibhéal nach bhfacthas riamh roimhe seo le sárú ag an domhan ar feadh na bliana 2015. Tá 60 milliún duine easáitithe óna n-áiteanna cónaithe féin anois mar gheall ar choimhlint agus foréigean. Leanaí is ea a leath díobh siúd. Tá líon níos mó daoine i gceist ansin ná mar a bhí ó aimsir an Dara Cogadh Domhanda.

"Is cúis bhróid dom gurb amhlaidh, trí mheán an chláir cúnaimh dár gcuid agus trí mheán na hoibre a dhéanann ár gcuid eagraíochtaí neamhrialtasacha, go bhfuil aitheantas idirnáisiúnta bainte amach ag Éirinn as ucht an chúnaimh dhaonnúil a thugann sí go comhsheasmhach do dhídeanaithe agus do dhaoine a bhfuil géarchéim ag bagairt orthu, fiú agus muid féin ag streachailt sa bhaile. Gné bhunriachtanach dár mbeartas eachtrach is ea an méid sin.

"Tá srathair na hainnise ar an iomad daoine de bharr na géarchéime imirce san Eoraip i mbliana. Tá na coimhlintí brúidiúla sa tSiria, san Iaráic, in Éimin agus sa tSúdáin Theas fós ag dul i bhfeidhm ar líon gan áireamh daoine agus cuireann siad brú as cuimse ar an gcóras daonnúil idirnáisiúnta. Tá na milliúin daoine ar fud na hAfraice a bhfuil ocras agus míchothú ag goilleadh orthu.

"Bhí freagra daonnúil na hÉireann i rith 2015 dírithe ar na géarchéimeanna ba dhéine, agus chuireamar €100 milliún ar fáil trínar gcomhpháirtithe sna Náisiúin Aontaithe, i gCumann na Croise Deirge agus in eagraíochtaí neamhrialtasacha a bhíonn ag obair ar an láthair. Mar chuid de sin, freastalaíodh ar riachtanas daonnúil i ngéarchéimeanna nach bhfuil go mór i mbéal an phobail, lena n-áirítear géarchéimeanna sa tSúdáin, i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó, agus ar fud na Saiheile agus i gCorn na hAfraice."

Dúirt an tAire um Fhorbairt, Cur Chun Cinn na Trádála agus Comhar Thuaidh-Theas, Seán Sherlock, an méid seo a leanas:

"Tá Cúnamh Éireann ag obair ar a dhícheall chun dul i ngleic le bunchúiseanna na ngéarchéimeanna i dtíortha ar fud an Mheánoirthir, i gCorn na hAfraice agus sa tSaiheil. Choinníomar i mbliana lenár bhfreagra ar an ngéarchéim sa tSiria: chuireamar cúnamh dar luach €13 mhilliún ar fáil trí na Náisiúin Aontaithe, Cumann na Croise Deirge agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, sa tSiria agus i dtíortha comharsanacha léi. Tá an ghéarchéim dhaonnúil is mó ar domhan ag tarlú de bharr an chogaidh atá sa tSiria ó 2011 i leith. Is uafásach mar a chuaigh sé i gcion ar dhaoine sa tSiria agus ar chomharsana na Siria, an Iordáin, an Liobáin, an Tuirc agus an Iaráic, ina bhfuil níos mó ná 4.2 milliún teifeach cláraithe, ar leanaí iad níos mó ná a leath. Chonaic mé féin tionchar an chogaidh nuair a thug mé cuairt ar an Iordáin i mí Dheireadh Fómhair. Tá tacaíocht ar fiú breis is €42 mhilliún í tugtha ag Éirinn do mhuintir na Siria ó 2012 i leith; is é sin an freagra is mó uainn ar ghéarchéim dhaonnúil amháin le blianta beaga anuas."

In 2015, cuireadh cúnamh daonnúil ar bhfiú €22 mhilliún é ar fáil do thíortha a raibh géarchéimeanna ag goilleadh orthu i gCorn na hAfraice lena n-áirítear an tSúdáin Theas, an tSúdáin, an tSomáil, an Aetóip agus an Eiritré. Faoi Thionscnamh Mearfhreagartha na hÉireann, chuir Cúnamh Éireann 305 thona soláthairtí faoisimh éigeandála ar fáil ón stoc-charn dá chuid in 2015, dar luach iomlán €2.7 milliún.

Cuireadh 32 bhall de Chór Mearfhreagartha na hÉireann chuig áiteanna ina bhfuil géarchéimeanna chun dul i mbun oibre lenár gcomhpháirtithe daonnúla de chuid na Náisiún Aontaithe i dtíortha lena n-áirítear an tSúdáin Theas, an tSúdáin, an Aetóip, Poblacht na hAfraice Láir, an Nigéir, an Ghuine, an Mhaláiv, an Tansáin, an Iordáin, Neipeal agus an Mhacadóin. Téann mearfhreagróirí ar ghearrfhógra chun bearnaí criticiúla a líonadh in oibríochtaí daonnúla agus in oibríochtaí práinnfhreagartha, i roinnt de na háiteanna is mó dúshláin agus deacrachtaí ar domhan.

De bhreis ar chistiú na hÉireann do na Náisiúin Aontaithe agus do Chumann na Croise Deirge, chuir Cúnamh Éireann thart ar €24 mhilliún ar fáil d'eagraíochtaí neamhrialtasacha dá gcuid oibre i ngéarchéimeanna fadálacha mar atá sa tSúdáin Theas, sa tSomáil, i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó, sa Nígir agus san Afganastáin agus mar fhreagairt ar éigeandálaí tobanna cosúil leis an gcrith talún i Neipeal.

Nótaí don Eagarthóir:

• Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar www.irishaid.ie

• I mBeartas nua na hÉireann um Chúnamh Daonnúil, leagtar amach conas a dhéanann Cúnamh Éireann daoine a thabhairt slán agus a chosaint, an fhulaingt a mhaolú agus dínit an duine a chothabháil roimh ghéarchéimeanna daonnúla, lena linn agus ina ndiaidh. Le haghaidh tuilleadh eolais léigh an Beartas nua um Chúnamh Daonnúil

  • Trí Chúnamh Éireann, chuir Éire luach iomlán €100 milliún de chúnamh daonnúil éigeandála ar fáil in 2015. Bhí an tsuim sin anuas ar an gcistiú don chlár forbartha fadtéarmaí.
  • Rinneadh an fógra go bhfuil €11.75 milliún á thabhairt do Lárchiste Práinnfhreagartha na Náisiún Aontaithe tráth a bhfuil an Ciste ríthábhachtach sin de chuid na Náisiún Aontaithe deich mbliana ar an bhfód. Bunaíodh é chun an freagra ba thapúla agus b'éifeachtaí a d'fhéadfaí a thabhairt ar éigeandálaí daonnúla ar fud an domhain.
  • Ó 2006 i leith, tá Éire ar cheann de na deich dtír a thugann na deontais is mó do Chiste na Náisiún Aontaithe, rud a leagann béim ar thiomantas láidir na hÉireann do ról na Náisiún Aontaithe i dtaobh dul i mbun gníomhaíochtaí daonnúla lena dtugtar daoine slán, mar fhreagra ar ghéarchéim.
  • Go dtí seo in 2015, tá $341 mhilliún leithdháilte ag Lárchiste Práinnfhreagartha na Náisiún Aontaithe chun faoiseamh a thabhairt ón bhfulaingt i ngéarchéimeanna daonnúla ar fud an domhain.

• Is é atá i gceist leis an gCór Mearfhreagartha uainchlár de dhaoine gairmiúla ardoilte, a bhfuil an-taithí acu, agus iad ar fuireachas chun dul chuig éigeandálaí daonnúla aon áit ar domhan, ar ghearrfhógra. Nuair a chuirtear chuig na háiteanna sin iad, líonann baill an uainchláir bearnaí scileanna ar leith arna n-aithint ag ceithre eagraíocht chomhpháirtíochta fuireachais de chuid Chúnamh Éireann: Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe (UNHCR); an Clár Domhanda Bia (WFP); Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordúchán Gnóthaí Daonnúla (OCHA); agus Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe (UNICEF).

• Oibríonn Cúnamh Éireann i gcomhpháirtíocht le raon leathan eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta in Éirinn agus thar lear chun dul i mbun forbairt fhadtéarmach thar lear agus oideachas forbartha agus chun cúnamh éigeandála agus téarnamh a chur ar fáil. Is í an aidhm atá leis na comhpháirtíochtaí sin cuidiú an bhochtaineacht a laghdú sa chuid den domhan atá i mbéal a forbartha.


CRÍOCH
An Phreasoifig
An 25 Nollaig, 2015