Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

€1 milliun breise chun dul i ngleic le Ebola fogartha ag an Rialtas

 

Inniu d’fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, agus an tAire Stáit d’Fhorbairt, Tionscnamh Trádála agus Comhar Thuaidh Theas, Seán Sherlock, €1 milliún breise arna sholáthar ag an Rialtas do na Náisiúin Aontaithe chun dul i ngleic le Ebola in Iarthar na hAfraice.

 

Tá an maoiniú á chur ar fáil do Mhisean nua na Náisiún Aontaithe um Fhreagairt Éigeandála Ebola (UNMEER), eagraíocht atá ag comhordú na freagartha idirnáisiúnta ar an ngéarchéim. Tacófar le soláthar saoráidí cóireála d’othair atá ag fulaingt le Ebola, cuirfear cothú ríthábhachtach ar fáil agus eagrófar feachtais chun feasacht a ardú sna pobail maidir leis na bearta ar féidir leo a chur i bhfeidhm chun cosc a chur ar scaipeadh an ghalair.

Ag fógairt an mhaoinithe, leag an tAire Flanagan béim ar an tábhacht a bhaineann le freagairt idirnáisiúnta chomhordaithe ar an gcás:

‘Léiríonn na figiúirí tromchúiseacha is deireanaí ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfuil ionann is 14,000 duine a bhfuil an galar tógtha acu, nó a bhfuil amhras fúthu go bhfuil an galar tógtha acu, agus go bhfuil ionann is 5,000 duine curtha chun báis ag an ngalar. Caithfidh an pobal idirnáisiúnta gníomhú le práinn chun tacú leis na limistéir is mó atá buailte ag Ebola, agus iarracht a dhéanamh an galar a thabhairt faoi smacht. Caithfear díriú ar an bhfadhb ag foinse an ghalair féin’.

‘Bunaíodh Ciste Iontaobhais na Náisiún Aontaithe chun gníomhaíocht thapa agus chomhordaithe na Náisiún Aontaithe i gcoinne an ghalair Ebola a chinntiú. Is de bharr sin atá an Rialtas ag stiúradh an mhaoinithe seo de €1 milliún tríd an eagraíocht UNMEER. Tá an maoiniú sin sa bhreis ar an €16 mhilliún a chuireann muid ar fáil don réigiún go díreach ar bhonn bliantúil trínár rialtais chomhpháirtíochta agus trí eagraíochtaí neamhrialtasacha (NGO-anna). Tá na cláir atá againn i Siarra Leon agus sa Libéir dírithe go daingean ar chórais sláinte an dá thír a láidriú, córais a bhí an-lag cheana féin ach nach bhfuil in ann feidhmiú a thuilleadh’.

‘Tá Éire ar cheann de líon beag tíortha a bhfuil ambasáid in Freetown acu. Go dtí seo, rinne an maoiniú a chuireamar ar fáil, leapacha a raibh géarghá leo a sholáthar, cuireadh seirbhísí otharchairr ar fáil, cuireadh an cothú riachtanach ar fáil do leanaí chomh maith le héadaí leapa, cuireadh oiliúint liachta ar fáil do na pobail agus eagraíodh feachtais feasachta poiblí’.

An mhí seo caite, thug an tAire Stáit Seán Sherlock cuairt ar Siarra Leon chun léargas pearsanta a fháil ar mhéid na géarchéime: ‘I ndiaidh dom an léirscrios a ghabhann le galar an Ebola a fheiceáil, ba léir domsa go raibh freagairt idirnáisiúnta níos láidre de dhíth.

‘Fad agus a bhí mé in Freetown, bhuail mé le Anthony Banbury, Ionadaí Speisialta an Ard-Rúnaí Ban Ki Moon, agus Ceann Feadhna na heagraíochta UNMEER. Is léir go bhfuil freagairt chuimsitheach, chomhordaithe ón bpobal idirnáisiúnta de dhíth chun deireadh a chur le scaipeadh Ebola. Tá na Náisiúin Aontaithe i gceannas ar na hiarrachtaí trí oibríochtaí Mhisean na Náisiún Aontaithe um Fhreagairt Éigeandála Ebola (UNMEER), atá ar an gcéad Mhisean Sláinte Éigeandála riamh arna chruthú ag na Náisiúin Aontaithe’.

‘Tá an cumas ag an gCiste Iontaobhais Ebola maoiniú a leithdháileadh go tapa agus go fíor éifeachtach. Leanfaidh Éire ar aghaidh ag comhoibriú go dlúth leis na Náisiúin Aontaithe, leis an Aontas Eorpach, le hEagraíochtaí Neamhrialtasacha agus le comhpháirtithe idirnáisiúnta eile inár n-iarracht chun dul i ngleic go héifeachtach leis an ngéarchéim’ a dúirt an tAire Sherlock.

 

 

CRÍOCH

An Phreasoifig
31 Deireadh Fómhair 2014