Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Fógraíonn an Rialtas maoiniú nua le dul i ngleic le Ebola in Iarthar na hAfraice

 

D’fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, TD, agus an tAire Stáit d’Fhorbairt, Cur Chun Cinn na Trádála agus Comhar Thuaidh Theas, Seán Sherlock, TD, maoiniú nua sa bhreis ar €220,000 inniu chun freagairt don ráig Ebola in Iarthar na hAfraice.

 

Tabharfaidh maoiniú an lae inniu do Phlean NGO tacaíocht do theaghlaigh i Siarra Leon a cuireadh ar coraintín de thoradh Ebola, trí phacáistí bia, breosla agus soláthairtí rí-thábhachtacha eile a chur ar fáil.

Tá an maoiniú a fógraíodh inniu sa bhreis ar níos mó ná €4 mhilliún d’airgead Rialtas na hÉireann atá á chur ar fáil an tseachtain seo le seirbhísí sláinte a neartú agus aghaidh a thabhairt ar Ebola in Iarthar na hAfraice.

Cuideoidh an €4 mhilliún seo chun an córas sláinte sa Libéir a neartú, ceann de thrí thír in Iarthar na hAfraice is mó a bhfuil an ráig Ebola ag dul i bhfeidhm orthu. Is cuid de thiomantas fadtéarmach na hÉireann é seo chun córas sláinte leochaileach na Libéire a neartú. Tacóidh sé le clár a chuireann bunchúram sláinte ar fáil saor in aisce do na daoine is leochailí sa Libéir, ar ionann iad, meastar, agus an ceathrú cuid den daonra iomlán.

In 2014, cuirfidh Éire breis agus €17 milliún ar fáil go díreach nó trí NGO-anna do thíortha in Iarthar na hAfraice a ndeachaigh an ráig i bhfeidhm orthu.

Agus an tacaíocht á fógairt dúirt an tAire Flanagan:

“Is maith liom a fhógairt, in éineacht le mo chomhghleacaí an tAire Sherlock, go bhfuilimid tar éis maoiniú breise a fhaomhadh chun déileáil leis an víreas Ebola marfach in Iarthar na hAfraice.

“Bhí Ebola go mór chun tosaigh arís ar an gclár oibre ag cruinniú na seachtaine seo caite d’Airí Gnóthaí Eachtracha an AE, agus leagadh béim i gConclúidí na Comhairle ar an tábhacht a bhain le tacaíocht d’oibrithe sláinte a fheabhsú agus córais sláinte a thógáil ar na grúpaí sna tíortha atá buailte.”

“Is í an tsláinte príomhfhócas chlár forbartha na hÉireann sa Libéir agus léirigh an ráig Ebola go soiléir an gá atá le hinfheistiú tacaíochta leanúnach i gcórais sláinte leochaileacha.

“Tacóidh an maoiniú €4 mhilliún le hoibrithe sláinte agus déanfaidh foráil do sholáthar agus do dháileadh drugaí; rud a chuirfidh cúram ríthábhachtach, a shábhálfaidh beatha daoine, ar fáil do chuid de na daoine is leochailí.

“Is gné fhíorthábhach den déileáil leis an ráig Ebola sa tír tacaíocht a thabhairt do spreagadh agus do choinneáil oibrithe sláinte gairmiúla laistigh de chóras sláinte na Libéire.”

Dúirt an tAire Sherlock, arbh é an chéad Aire Eorpach é a thug cuairt le deireanaí ar Shiarra Leon ó thosaigh an ghéarchéim:

“Is ábhar mór-imní i gcónaí é an méid atá Ebola á chur ar aghaidh agus breis is 15,000 cás amhrasta anois ann.

“Ní chuirfear stop le Ebola ach ag a fhoinse in Iarthar na hAfraice agus caithfidh an pobal idirnáisiúnta leanúint ar aghaidh ag déanamh gach is féidir leis an víreas marfach seo a shrianadh.

“I dteannta córais sláinte na dtíortha atá buailte a neartú, bíonn tacaíocht do theaghlaigh a cuireadh ar coraintín mar gheall ar chás amhrasta nó deimhnithe Ebola i gceist san iarracht chun déileáil go héifeachtach le Ebola.”

Ag labhairt dó faoin maoiniú don Phlean i Siarra Leon, dúirt an tAire Sherlock freisin:

“Cuideoidh an maoiniú nua a fógraíodh inniu le freagairt don Ebola chun an méid a chuirtear an galar ar aghaidh a laghdú trí dhaoine a spreagadh chun oibriú leis na húdaráis le cásanna ionchasacha a dheighilt.

“Caithfidh na pobail seo an cúnamh riachtanach a bhfuil gá acu leis a fháil agus iad ar coraintín. Ní féidir linn a bheith ag súil go bhfanfaidh daoine ina dtithe gan bia agus soláthairtí bunúsacha eile acu. Tá leochaileacht na gcóras atá ag troid in aghaidh an ghalair seo feicthe agamsa agus cuideoidh an maoiniú seo leis an troid sin.

“Beidh sé dodhéanta an ráig Ebola a chur faoi smacht gan pobail áitiúla a bheith lán-rannpháirteach san fhreagairt”

 

CRÍOCH

An Phreas-Oifig
23 Samhain 2014