Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Leagann an tAire Costello béim ar thorthaí ag seoladh Thuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann

Leagann an tAire Costello béim ar thorthaí ag seoladh Thuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann

Sheol an tAire Costello, TD, Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2013, ina leagtar amach na torthaí atá bainte amach ag clár forbartha idirnáisiúnta na hÉireann, Cúnamh Éireann

 

An Déardaoin 3ú Iúil, sheol an tAire Trádála agus Forbartha, Joe Costello, TD, Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2013, ina leagtar amach na torthaí atá bainte amach ag clár forbartha idirnáisiúnta na hÉireann, Cúnamh Éireann.

Ag labhairt ag Ionad Eolais agus Saorálaíochais Chúnamh Éireann ar Shráid Uí Chonaill, dúirt an tAire Costello:

“Bliain mhór do Chúnamh Éireann a bhí in 2013 agus is féidir le muintir na hÉireann a bheith bródúil as an méid atá bainte amach ag an gclár forbartha cúnaimh thar lear.

“Táimid aitheanta go hidirnáisiúnta mar cheann de na cláir chúnaimh is éifeachtaí agus is freagrúla ar fud an domhain, go háirithe maidir lenár gcuid oibre ó thaobh aghaidh a thabhairt ar ocras. Tá ag éirí go maith leis an gcúnamh a thugaimid agus is léir sin ó na torthaí an-dearfacha a léirítear sa tuarascáil seo.

“I rith 2013, b’iomaí dúshlán mór a bhí fós os comhair go leor tíortha, lena n-áirítear Siria, an Iaráic, na hOileáin Fhilipíneacha, Poblacht Dhaonlathach an Chongó agus an tSúdáin Theas, mar thoradh ar thubaiste nádúrtha, ar easaontas agus ar thearcfhorbairt. Thug Cúnamh Éireann freagra tapa agus éifeachtach chun an tionchar uafásach ar phobail agus ar theaghlaigh a íoslaghdú –ag cur breis is €94 milliún ar fáil d’ábhair dídine, d’uisce glan, do bhia agus do sholáthairtí éigeandála eile.

“Thug an Chomhdháil ar Ocras, Cothú agus Ceartas Aeráide, a tionóladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath in Aibreán 2013 maidir leis na téamaí comhnasctha d’ocras, cothú agus ceartas aeráide, lucht déanta beartas domhanda agus ionadaithe pobal le chéile chun plé a dhéanamh ar na dúshláin chriticiúla seo.

“Beidh beartas nua an Rialtais dar teideal Domhan Amháin, Todhchaí Amháin, a seoladh i mBealtaine, mar fhaisnéis agus mar threoir dár ngníomhaíochtaí Forbartha Idirnáisiúnta sna blianta amach romhainn.

“I rith na hUachtaránachta AE in 2013, d’éirigh le hÉireann staid chomhaontaithe AE a shocrú maidir le pléití idirnáisiúnta ríthábhachtacha a raibh creat nua mar thoradh orthu chun treoir a thabhairt dár n-iarrachtaí forbartha ar fad ó 2015, tráth a rachaidh Spriocanna Forbartha na Mílaoise in éag.”

Irish Aid 2013 Annual Report.

I measc na dtorthaí a leagadh béim orthu sa Tuarascáil Bhliantúil 2013 bhí:

 • An Aetóip: cuireadh laghdú 44% ar an líon leanaí cúig bliana d’aois ná faoina bhun a fhaigheann bás de bharr cúiseanna inchoiscthe idir 2005 agus 2013.
 • I Vítneam, fuarthas réidh le beagnach 2,000 mír d’ordanáis neamhphléasctha, rud a chuaigh chun leasa níos mó ná 24,00 duine i Vítneam Láir.
 • An Mhaláiv: tháinig laghdú 58% ar an líon daoine a fhaigheann maláire sna spriocáiteanna ina mbíonn Cúnamh Éireann ag obair le comhpháirtithe áitiúla.
 • An tSiria: Roimh dheireadh 2013, chuir Éire níos mó ná €14 milliún ar fáil mar fhreagra ar riachtanais dhaonnúla mhuintir Siria, laistigh de Siria agus na daoine a mb’éigean dóibh éalú chuig tíortha in aice láimhe.
 • Poblacht na nOileán Filipíneach: Tar éis an tíofúin i bPoblacht na nOileán Filipíneach ag deireadh 2013, sheol Éire 166 tonna de sholáthairtí éigeandála mar aon le cúigear saineolaithe ar chúrsaí teicniúla láithreach agus cuireadh €4 milliún ar fáil do chomhpháirtithe freisin chun tacú leis an iarracht faoisimh.
 • An tSaimbia: freastalaíonn 97% de leanaí in aois bhunscoile ar an scoil anois, le líon beagnach cothrom buachaillí agus cailíní.

 

CRÍOCH

Oifig Preasa
3 Iúil 2014

 

Nótaí don eagarthóir:

 • Is clár de chuid an Rialtais d’fhorbairt thar lear é Cúnamh Éireann. An Rannán Comhoibrithe Forbartha de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a dhéanann bainistiú air.
 • In 2013, chuir an Rialtas €637.10 milliún ar fáil – ardú beag ar fhigiúr 2012 de €628.90 milliún. Sin 0.46% den GNP don ODA.

Torthaí breise:

 • An Iaráic: €200,000 do Goal agus €75,000 do Christian Aid chun tacú le míreanna faoisimh riachtanacha a chur ar fáil do theaghlaigh leochaileacha atá curtha as áit ag an trodaíocht is déanaí. Sa bhreis air sin, cheadaíomar míreanna faoisimh riachtanacha a aeraistriú (míreanna ar nós pluideanna, trealamh cistine, cannaí breosla agus soláthairtí dídine), arbh fhiú iad agus €220,000, ónár gcuid stoc i Dubai.
 • An Tansáin: In 2013, den chéad uair, chuir ar a laghad 24 chomhairle ceantair tús le clár spriocdhírithe chun aghaidh a thabhairt ar ocras agus ar thearc-chothú i measc leanaí faoi chúig bliana d’aois. Tá Cúnamh Éireann agus ár gcomhpháirtithe ag cur tacaíocht ar fáil mar aon le comhairle theicniúil do na comhairlí.
 • An tSúdáin Theas: Is ionann ranníocaíocht iomlán Rialtas na hÉireann chuig an tSúdáin Theas agus beagnach €5 milliún go dtí seo in 2014.
 • Poblacht na hAfraice Láir: Cuireadh cúnamh éigeandála tarrthála ar fáil do shibhialtaigh a bhfuil an t-easaontas leanúnach i bPoblacht na hAfraice Láir ag cur isteach orthu. Baineadh úsáid as €2 milliún chun bia, uisce, dídean agus cúram sláinte a chur ar fáil do na pobail is measa as.